1510 -εἰμί -eimi -i-mee'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Links Menu

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 1510
orig_word - εἰμί
word_orig - the first person singular present indicative; a prolonged form of a primary and defective verb
translit - eimi
tdnt - 2:398,206
phonetic - i-mee'
part_of_speech - Verb
st_def - the first person singular present indicative; a prolonged form of a primary and defective verb; I exist (used only when emphatic):--am, have been, × it is I, was. See also «1488», «1498», «1511», «1527», «2258», «2071», «2070», «2075», «2076», «2771», «2468», «5600».
IPD_def -
 1. to be, to exist, to happen, to be present

English - to be/to exist/to happen
letter - i
data - {"def":{"short":"I exist (used only when emphatic)","long":["to be, to exist, to happen, to be present"]},"deriv":"the first person singular present indicative; a prolonged form of a primary and defective verb","pronun":{"ipa":"iˈmi","ipa_mod":"iˈmi","sbl":"eimi","dic":"ee-MEE","dic_mod":"ee-MEE"},"see":["G1488","G1498","G1511","G1526","G2070","G2071","G2075","G2076","G2258","G2468","G2771","G5600"]}
usages - am, have been, X it is I, was
Strong's Search

Greek number:
Hebrew number:
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
to be/to exist/to happen
* Denotes Required.

Strong Greek:1510

strongscsv:εἰμί
ε μ
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
#949;#7984;#956;#8055;
u+03b5u+1f30u+03bcu+1f77

strongscsvCAPS:εἰμί
Ε Μ
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
#917;#7992;#924;#8155;
u+0395u+1f38u+039cu+1fdb

strongs_greek_lemma:εἰμί
ε μ ί
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
#949;#7984;#956;#943;
u+03b5u+1f30u+03bcu+03af

phpBible_greek_lexicon_lemma:εἰμί
ε μ ί
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
#949;#7984;#956;#943;
u+03b5u+1f30u+03bcu+03af

Search:εἰμί -> ΕἸΜΊ

εἰμί


 1. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 2. [ἰ]
  [ἰ] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 4. [ί]
  [ί] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
εἰμί ~= /eimi/
 • G666 ἀπουσία - 666 ἀπουσία - ἈΠΟΥΣΊΑ - - apousía - ap-oo-see'-ah - from the participle of ἄπειμι; a being away:--absence. - Noun Feminine - greek
 • G3952 παρουσία - 3952 παρουσία - ΠΑΡΟΥΣΊΑ - - parousía - par-oo-see'-ah - from the present participle of πάρειμι; a being near, i.e. advent (often, return; specially, of Christ to punish Jerusalem, or finally the wicked); (by implication) physically, aspect:--coming, presence. - Noun Feminine - greek
 • G4840 συμπάρειμι - 4840 συμπάρειμι - ΣΥΜΠΆΡΕΙΜΙ - - sympáreimi - soom-par'-i-mee - from σύν and πάρειμι; to be at hand together, i.e. now present:--be here present with. - Verb - greek
 • G549 ἄπειμι - 549 ἄπειμι - ἌΠΕΙΜΙ - - ápeimi - ap'-i-mee - from ἀπό and (to go); to go away:--go. Compare ἄπειμι. - Verb - greek
 • G548 ἄπειμι - 548 ἄπειμι - ἌΠΕΙΜΙ - - ápeimi - ap'-i-mee - from ἀπό and εἰμί; to be away:--be absent. Compare ἄπειμι. - Verb - greek
 • εἰμί - ΕἸΜΊ - G1510 1510 - am, have been, X it is I, was - {"def":{"short":"I exist (used only when emphatic)","long":["to be, to exist, to happen, to be present"]},"deriv":"the first person singular present indicative; a prolonged form of a primary and defective verb","pronun":{"ipa":"iˈmi","ipa_mod":"iˈmi","sbl":"eimi","dic":"ee-MEE","dic_mod":"ee-MEE"},"see":["G1488","G1498","G1511","G1526","G2070","G2071","G2075","G2076","G2258","G2468","G2771","G5600"]}
 • εἰμί - ΕἸΜΊ - G1510 1510 - the first person singular present indicative; a prolonged form of a primary and defective verb - eimi - i-mee' - Verb - the first person singular present indicative; a prolonged form of a primary and defective verb; I exist (used only when emphatic):--am, have been, × it is I, was. See also «1488», «1498», «1511», «1527», «2258», «2071», «2070», «2075», «2076», «2771», «2468», «5600». -
  1. to be, to exist, to happen, to be present
  - to be/to exist/to happen - am, have been, X it is I, was - {"def":{"short":"I exist (used only when emphatic)","long":["to be, to exist, to happen, to be present"]},"deriv":"the first person singular present indicative; a prolonged form of a primary and defective verb","pronun":{"ipa":"iˈmi","ipa_mod":"iˈmi","sbl":"eimi","dic":"ee-MEE","dic_mod":"ee-MEE"},"see":["G1488","G1498","G1511","G1526","G2070","G2071","G2075","G2076","G2258","G2468","G2771","G5600"]}
Search Google:εἰμί

Search:εἰμί -> ΕἸΜΊ

εἰμί


 1. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 2. [ἰ]
  [ἰ] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 4. [ί]
  [ί] ί i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
εἰμί ~= /eimi/
 • ΕἸΜΊ G1510 εἰμί - 1510 εἰμί - eimí - i-mee' - the first person singular present indicative; a prolonged form of a primary and defective verb; I exist (used only when emphatic):--am, have been, X it is I, was. See also εἶ, εἴην, εἶναι, εἰσί, ἦν, ἔσομαι, ἐσμέν, ἐστέ, ἐστί, κέρδος, ἴσθι, ὦ. - Verb - greek
 • G548 ἄπειμι - 548 ἄπειμι - ἌΠΕΙΜΙ - - ápeimi - ap'-i-mee - from ἀπό and εἰμί; to be away:--be absent. Compare ἄπειμι. - Verb - greek
 • G1511 εἶναι - 1511 εἶναι - ΕἾΝΑΙ - - eînai - i'-nahee - present infinitive from εἰμί; to exist:--am, was. come, is, X lust after, X please well, there is, to be, was. - Verb - greek
 • G2076 ἐστί - 2076 ἐστί - ἘΣΤΊ - - estí - es-tee' - third person singular present indicative of εἰμί; he (she or it) is; also (with neuter plural) they are:--are, be(-long), call, X can(-not), come, consisteth, X dure for a while, + follow, X have, (that) is (to say), make, meaneth, X must needs, + profit, + remaineth, + wrestle. - Verb - greek
 • G2468 ἴσθι - 2468 ἴσθι - ἼΣΘΙ - - ísthi - is'-thee - second person imperative present of εἰμί; be thou:--+ agree, be, X give thyself wholly to. - Verb - greek
 • G3603 ὅ ἐστι - 3603 ὅ ἐστι - Ὅ ἘΣΤΙ - - hó esti - ho es-tee' - from the neuter of ὅς and the third person singular present indicative of εἰμί; which is:--called, which is (make), that is (to say). - Verb - greek
Search Google:εἰμί

Search:1510 -> 1510

1510


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
1510 ~= /1510/ numwd: One Thousand Five Hundred Ten - אחד אלפים חמש-מאות עשר
 • G1510 εἰμί - 1510 εἰμί the first person singular present indicative; a prolonged form of a primary and defective verb; I exist (used only when emphatic):--am, have been, X it is I, was. See also εἶ, εἴην, εἶναι, εἰσί, ἦν, ἔσομαι, ἐσμέν, ἐστέ, ἐστί, κέρδος, ἴσθι, ὦ.
 • H1510 גְּזֵרָה - 1510 גְּזֵרָה (Aramaic) from גְּזַר (as גָּזַר); a decree; decree.
 • גְּזֵרָה - גְּזֵרָה - H1510 1510 - ghez-ay-raw' - gᵉzêrâh - (Aramaic) from H1505 (גְּזַר) (as H1504 (גָּזַר)); - a decree - decree.
Search Google:1510

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!

Web-Ministry Site Tree


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Simple Rules for this Site!


  Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7


Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Web-Ministry Created this page in 0.069973 seconds