4642 -σκληρός -skleros -sklay-ros'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 4642
orig_word - σκληρός
word_orig - from the base of (4628)
translit - skleros
tdnt - 5:1028,816
phonetic - sklay-ros'
part_of_speech - Adjective
st_def - from the base of «4628»; dry, i.e. hard or tough (figuratively, harsh, severe):--fierce, hard.
IPD_def -
 1. hard, harsh, rough, stiff
  1. of men: metaph. harsh, stern, hard
  2. of things: violent, rough, offensive, intolerable

English - fierce, hard
letter - s
data - {"def":{"short":"dry, i.e., hard or tough (figuratively, harsh, severe)","long":["hard, harsh, rough, stiff",["of men: metaphorically harsh, stern, hard","of things: violent, rough, offensive, intolerable"]]},"deriv":"from the base of G4628","pronun":{"ipa":"skleˈros","ipa_mod":"skle̞ˈrows","sbl":"sklēros","dic":"sklay-ROSE","dic_mod":"sklay-ROSE"},"see":["G4628"]}
usages - fierce, hard
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
fierce, hard
* Denotes Required.

Strong Greek:4642

strongscsv:σκληρός
σ κ λ η ρ ς
s
[" s "]
[" s "]
k
[" k c "]
[" k c "]
l
[" l "]
[" l "]
e
[" a h "]
[" a h "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
os
[" s "]
[" s "]
#963;#954;#955;#951;#961;#8057;#962;
u+03c3u+03bau+03bbu+03b7u+03c1u+1f79u+03c2

strongscsvCAPS:σκληρός
Σ Κ Λ Η Ρ Σ
s
[" s "]
[" s "]
k
[" k c "]
[" k c "]
l
[" l "]
[" l "]
e
[" a h "]
[" a h "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
os
[" s "]
[" s "]
#931;#922;#923;#919;#929;#8185;#931;
u+03a3u+039au+039bu+0397u+03a1u+1ff9u+03a3

strongs_greek_lemma:σκληρός
σ κ λ η ρ ό ς
s
[" s "]
[" s "]
k
[" k c "]
[" k c "]
l
[" l "]
[" l "]
e
[" a h "]
[" a h "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#963;#954;#955;#951;#961;#972;#962;
u+03c3u+03bau+03bbu+03b7u+03c1u+03ccu+03c2

phpBible_greek_lexicon_lemma:σκληρός
σ κ λ η ρ ό ς
s
[" s "]
[" s "]
k
[" k c "]
[" k c "]
l
[" l "]
[" l "]
e
[" a h "]
[" a h "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#963;#954;#955;#951;#961;#972;#962;
u+03c3u+03bau+03bbu+03b7u+03c1u+03ccu+03c2

Search:σκληρός -> ΣΚΛΗΡΌΣ

σκληρός


 1. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [κ]
  [κ] [" k c "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 3. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 4. [η]
  [η] [" a h "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 6. [ό]
  [ό] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
σκληρός ~= /skleros/
 • σκληρός - ΣΚΛΗΡΌΣ - G4642 4642 - fierce, hard - {"def":{"short":"dry, i.e., hard or tough (figuratively, harsh, severe)","long":["hard, harsh, rough, stiff",["of men: metaphorically harsh, stern, hard","of things: violent, rough, offensive, intolerable"]]},"deriv":"from the base of G4628","pronun":{"ipa":"skleˈros","ipa_mod":"skle̞ˈrows","sbl":"sklēros","dic":"sklay-ROSE","dic_mod":"sklay-ROSE"},"see":["G4628"]}
 • σκληρός - ΣΚΛΗΡΌΣ - G4642 4642 - from the base of (4628) - skleros - sklay-ros' - Adjective - from the base of «4628»; dry, i.e. hard or tough (figuratively, harsh, severe):--fierce, hard. -
  1. hard, harsh, rough, stiff
   1. of men: metaph. harsh, stern, hard
   2. of things: violent, rough, offensive, intolerable
  - - fierce, hard - {"def":{"short":"dry, i.e., hard or tough (figuratively, harsh, severe)","long":["hard, harsh, rough, stiff",["of men: metaphorically harsh, stern, hard","of things: violent, rough, offensive, intolerable"]]},"deriv":"from the base of G4628","pronun":{"ipa":"skleˈros","ipa_mod":"skle̞ˈrows","sbl":"sklēros","dic":"sklay-ROSE","dic_mod":"sklay-ROSE"},"see":["G4628"]}
Search Google:σκληρός

Search:σκληρός -> ΣΚΛΗΡΌΣ

σκληρός


 1. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [κ]
  [κ] [" k c "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 3. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 4. [η]
  [η] [" a h "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 6. [ό]
  [ό] ό o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
σκληρός ~= /skleros/
 • ΣΚΛΗΡΌΣ G4642 σκληρός - 4642 σκληρός - sklērós - sklay-ros' - from the base of σκέλος; dry, i.e. hard or tough (figuratively, harsh, severe):--fierce, hard. - Adjective - greek
 • G4643 σκληρότης - 4643 σκληρότης - ΣΚΛΗΡΌΤΗΣ - - sklērótēs - sklay-rot'-ace - from σκληρός; callousness, i.e. (figuratively) stubbornness:--hardness. - Noun Feminine - greek
 • G4641 σκληροκαρδία - 4641 σκληροκαρδία - ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΊΑ - - sklērokardía - sklay-rok-ar-dee'-ah - feminine of a compound of σκληρός and καρδία; hard-heartedness, i.e. (specially), destitution of (spiritual) perception:--hardness of heart. - Noun Feminine - greek
 • G4645 σκληρύνω - 4645 σκληρύνω - ΣΚΛΗΡΎΝΩ - - sklērýnō - sklay-roo'-no - from σκληρός; to indurate, i.e. (figuratively) render stubborn:--harden. - Verb - greek
 • G4644 σκληροτράχηλος - 4644 σκληροτράχηλος - ΣΚΛΗΡΟΤΡΆΧΗΛΟΣ - - sklērotráchēlos - sklay-rot-rakh'-ay-los - from σκληρός and τράχηλος; hardnaped, i.e. (figuratively) obstinate:--stiffnecked. - Adjective - greek
Search Google:σκληρός

Search:4642 -> 4642

4642


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
4642 ~= /4642/ numwd: Four Thousand Six Hundred Forty-two - ארבעה אלפים שש-מאות ארבעים ושניים
 • G4642 σκληρός - 4642 σκληρός from the base of σκέλος; dry, i.e. hard or tough (figuratively, harsh, severe):--fierce, hard.
 • H4642 מַעֲשַׁקָּה - 4642 מַעֲשַׁקָּה from עָשַׁק; oppression; oppression, [idiom] oppressor.
 • מַעֲשַׁקָּה - מַעֲשַׁקָּה - H4642 4642 - mah-ash-ak-kaw' - maʻăshaqqâh - from H6231 (עָשַׁק); - oppression - oppression, [idiom] oppressor.
Search Google:4642Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.062707 seconds