1473 -ἐγώ -ego -eg-o'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Links Menu

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 1473
orig_word - ἐγώ
word_orig - a primary pronoun of the first person I (only expressed when emphatic)
translit - ego
tdnt - 2:343,196
phonetic - eg-o'
part_of_speech -
 1. I, me, my

st_def - a primary pronoun of the first person I (only expressed when emphatic):--I, me. For the other cases and the plural see «1691», «1698», «1700», «2248», «2249», «2254», «2257», etc.
IPD_def -
English - I/me/my
letter - e
data - {"def":{"short":"I, me","long":["I, me, my"]},"deriv":"a primary pronoun of the first person I (only expressed when emphatic)","pronun":{"ipa":"ɛˈɣo","ipa_mod":"e̞ˈɣow","sbl":"egō","dic":"eh-GOH","dic_mod":"ay-GOH"},"see":["G1691","G1698","G1700","G2248","G2249","G2254","G2257"],"comment":"For the other cases and the plural see G1691, G1698, G1700, G2248, G2249, G2254, G2257, etc."}
usages - I, me
Strong's Search

Greek number:
Hebrew number:
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
I/me/my
* Denotes Required.

Strong Greek:1473

strongscsv:ἐγώ
γ
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
g
[" g "]
[" g "]
o
#7952;#947;#8061;
u+1f10u+03b3u+1f7d

strongscsvCAPS:ἐγώ
Γ
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
g
[" g "]
[" g "]
o
#7960;#915;#8187;
u+1f18u+0393u+1ffb

strongs_greek_lemma:ἐγώ
γ ώ
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
g
[" g "]
[" g "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7952;#947;#974;
u+1f10u+03b3u+03ce

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἐγώ
γ ώ
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
g
[" g "]
[" g "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7952;#947;#974;
u+1f10u+03b3u+03ce

Search:ἐγώ -> ἘΓΏ

ἐγώ


 1. [ἐ]
  [ἐ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 2. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 3. [ώ]
  [ώ] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἐγώ ~= /ego/
 • ἐγώ - ἘΓΏ - G1473 1473 - I, me - {"def":{"short":"I, me","long":["I, me, my"]},"deriv":"a primary pronoun of the first person I (only expressed when emphatic)","pronun":{"ipa":"ɛˈɣo","ipa_mod":"e̞ˈɣow","sbl":"egō","dic":"eh-GOH","dic_mod":"ay-GOH"},"see":["G1691","G1698","G1700","G2248","G2249","G2254","G2257"],"comment":"For the other cases and the plural see G1691, G1698, G1700, G2248, G2249, G2254, G2257, etc."}
 • ἐγώ - ἘΓΏ - G1473 1473 - a primary pronoun of the first person I (only expressed when emphatic) - ego - eg-o' -
  1. I, me, my
  - a primary pronoun of the first person I (only expressed when emphatic):--I, me. For the other cases and the plural see «1691», «1698», «1700», «2248», «2249», «2254», «2257», etc. - - I/me/my - I, me - {"def":{"short":"I, me","long":["I, me, my"]},"deriv":"a primary pronoun of the first person I (only expressed when emphatic)","pronun":{"ipa":"ɛˈɣo","ipa_mod":"e̞ˈɣow","sbl":"egō","dic":"eh-GOH","dic_mod":"ay-GOH"},"see":["G1691","G1698","G1700","G2248","G2249","G2254","G2257"],"comment":"For the other cases and the plural see G1691, G1698, G1700, G2248, G2249, G2254, G2257, etc."}
Search Google:ἐγώ

Search:ἐγώ -> ἘΓΏ

ἐγώ


 1. [ἐ]
  [ἐ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 2. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 3. [ώ]
  [ώ] ώ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἐγώ ~= /ego/
 • ἘΓΏ G1473 ἐγώ - 1473 ἐγώ - egṓ - eg-o' - a primary pronoun of the first person I (only expressed when emphatic):--I, me. For the other cases and the plural see ἐμέ, ἐμοί, ἐμοῦ, ἡμᾶς, ἡμεῖς, ἡμῖν, ἡμῶν, etc. - - greek
 • G2248 ἡμᾶς - 2248 ἡμᾶς - ἩΜᾶΣ - - hēmâs - hay-mas' - accusative case plural of ἐγώ; us:--our, us, we. - - greek
 • G2504 κἀγώ - 2504 κἀγώ - ΚἈΓΏ - - kagṓ - kam-eh' - from καί and ἐγώ; so also the dative case , and accusative case and (or also, even, etc.) I, (to) me:--(and, even, even so, so) I (also, in like wise), both me, me also. - Conjunction - greek
 • G2249 ἡμεῖς - 2249 ἡμεῖς - ἩΜΕῖΣ - - hēmeîs - hay-mice' - nominative plural of ἐγώ; we (only used when emphatic):--us, we (ourselves). - - greek
 • G1699 ἐμός - 1699 ἐμός - ἘΜΌΣ - - emós - em-os' - from the oblique cases of ἐγώ (ἐμοί, ἐμοῦ, ἐμέ); my:--of me, mine (own), my. - - greek
 • G2257 ἡμῶν - 2257 ἡμῶν - ἩΜῶΝ - - hēmōn - hay-mone' - genitive case plural of ἐγώ; of (or from) us:--our (company), us, we. - - greek
Search Google:ἐγώ

Search:1473 -> 1473

1473


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
1473 ~= /1473/ numwd: One Thousand Four Hundred Seventy-three - אחד אלפים ארבע-מאות שבעים ושלושה
 • G1473 ἐγώ - 1473 ἐγώ a primary pronoun of the first person I (only expressed when emphatic):--I, me. For the other cases and the plural see ἐμέ, ἐμοί, ἐμοῦ, ἡμᾶς, ἡμεῖς, ἡμῖν, ἡμῶν, etc.
 • H1473 גּוֹלָה - 1473 גּוֹלָה or (shortened) גֹּלָה; active participle feminine of גָּלָה; exile; concretely and collectively exiles; (carried away), captive(-ity), removing.
 • גּוֹלָה - גּוֹלָה - H1473 1473 - go-law' - gôwlâh - or (shortened) גֹּלָה; active participle feminine of H1540 (גָּלָה); - exile; concretely and collectively exiles - (carried away), captive(-ity), removing.
Search Google:1473

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!

Web-Ministry Site Tree


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Simple Rules for this Site!


  Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7


Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Web-Ministry Created this page in 0.071032 seconds