2257 -ἡμῶν -hemon -hay-mone'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Links Menu

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 2257
orig_word - ἡμῶν
word_orig - genitive case plural of (1473)
translit - hemon
tdnt - None
phonetic - hay-mone'
part_of_speech -
 1. our, we, us

st_def - genitive case plural of «1473»; of (or from) us:--our (company), us, we.
IPD_def -
English - our/we/us
letter - h
data - {"def":{"short":"of (or from) us","long":["our, we, us"]},"deriv":"genitive case plural of G1473","pronun":{"ipa":"heˈmon","ipa_mod":"e̞ˈmown","sbl":"hēmōn","dic":"hay-MONE","dic_mod":"ay-MONE"},"see":["G1473"]}
usages - our (company), us, we
Strong's Search

Greek number:
Hebrew number:
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
our/we/us
* Denotes Required.

Strong Greek:2257

strongscsv:ἡμῶν
μ ν
he
[" a h "]
[" a h "]
m
[" m o "]
[" m "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
n
[" n "]
[" n "]
#7969;#956;#8182;#957;
u+1f21u+03bcu+1ff6u+03bd

strongscsvCAPS:ἡμῶν
Μ Ν
he
[" a h "]
[" a h "]
m
[" m o "]
[" m "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
n
[" n "]
[" n "]
#7977;#924;#8182;#925;
u+1f29u+039cu+1ff6u+039d

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἡμῶν
μ ν
he
[" a h "]
[" a h "]
m
[" m o "]
[" m "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
n
[" n "]
[" n "]
#7969;#956;#8182;#957;
u+1f21u+03bcu+1ff6u+03bd

Search:ἡμῶν -> ἩΜῶΝ

ἡμῶν


 1. [ἡ]
  [ἡ] [" a h "] he ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) -
 2. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 3. [ῶ]
  [ῶ] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
ἡμῶν ~= /hemon/
 • ἩΜῶΝ G2257 ἡμῶν - 2257 ἡμῶν - hēmōn - hay-mone' - genitive case plural of ἐγώ; of (or from) us:--our (company), us, we. - - greek
 • G1473 ἐγώ - 1473 ἐγώ - ἘΓΏ - - egṓ - eg-o' - a primary pronoun of the first person I (only expressed when emphatic):--I, me. For the other cases and the plural see ἐμέ, ἐμοί, ἐμοῦ, ἡμᾶς, ἡμεῖς, ἡμῖν, ἡμῶν, etc. - - greek
 • ἡμῶν - ἩΜῶΝ - G2257 2257 - our (company), us, we - {"def":{"short":"of (or from) us","long":["our, we, us"]},"deriv":"genitive case plural of G1473","pronun":{"ipa":"heˈmon","ipa_mod":"e̞ˈmown","sbl":"hēmōn","dic":"hay-MONE","dic_mod":"ay-MONE"},"see":["G1473"]}
 • ἡμῶν - ἩΜῶΝ - G2257 2257 - genitive case plural of (1473) - hemon - hay-mone' -
  1. our, we, us
  - genitive case plural of «1473»; of (or from) us:--our (company), us, we. - - our/we/us - our (company), us, we - {"def":{"short":"of (or from) us","long":["our, we, us"]},"deriv":"genitive case plural of G1473","pronun":{"ipa":"heˈmon","ipa_mod":"e̞ˈmown","sbl":"hēmōn","dic":"hay-MONE","dic_mod":"ay-MONE"},"see":["G1473"]}
Search Google:ἡμῶν

Search:2257 -> 2257

2257


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
2257 ~= /2257/ numwd: Two Thousand Two Hundred Fifty-seven - שניים אלפים שני-מאות חמישים ושבעה
 • G2257 ἡμῶν - 2257 ἡμῶν genitive case plural of ἐγώ; of (or from) us:--our (company), us, we.
 • H2257 חֲבַל - 2257 חֲבַל (Aramaic) from חֲבַל; harm (personal or pecuniary); damage, hurt.
 • חֲבַל - חֲבַל - H2257 2257 - khab-al' - chăbal - (Aramaic) from H2255 (חֲבַל); - harm (personal or pecuniary) - damage, hurt.
Search Google:2257

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!

Web-Ministry Site Tree


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Simple Rules for this Site!


  Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7


Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Web-Ministry Created this page in 0.065868 seconds