450 -ἀνίστημι -anistemi -an-is'-tay-mee
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 450
orig_word - ἀνίστημι
word_orig - from (303) and (2476)
translit - anistemi
tdnt - 1:368,60
phonetic - an-is'-tay-mee
part_of_speech - Verb
st_def - from «303» and «2476»; to stand up (literal or figurative, transitive or intransitive):--arise, lift up, raise up (again), rise (again), stand up(-right).
IPD_def -
 1. to cause to rise up, raise up
  1. raise up from laying down
  2. to raise up from the dead
  3. to raise up, cause to be born, to cause to appear, bring forward
 2. to rise, stand up
  1. of persons lying down, of persons lying on the ground
  2. of persons seated
  3. of those who leave a place to go elsewhere
   1. of those who prepare themselves for a journey
  4. of the dead
 3. at arise, appear, stand forth
  1. of kings prophets, priests, leaders of insurgents
  2. of those about to enter into conversation or dispute with anyone, or to undertake some business, or attempt something against others
  3. to rise up against any one

English - arise, lift up, raise up (again), rise..
letter - a
data - {"def":{"short":"to stand up (literal or figurative, transitive or intransitive)","long":["to cause to rise up, raise up",["raise up from laying down","to raise up from the dead","to raise up, cause to be born, to cause to appear, bring forward"],"to rise, stand up",["of persons lying down, of persons lying on the ground","of persons seated","of those who leave a place to go elsewhere",["of those who prepare themselves for a journey"],"of the dead"],"at arise, appear, stand forth",["of kings prophets, priests, leaders of insurgents","of those about to enter into conversation or dispute with anyone, or to undertake some business, or attempt something against others","to rise up against any one"]]},"deriv":"from G0303 and G2476","pronun":{"ipa":"ɑˈni.ste.mi","ipa_mod":"ɑˈni.ste̞.mi","sbl":"anistēmi","dic":"ah-NEE-stay-mee","dic_mod":"ah-NEE-stay-mee"},"see":["G0303","G2476"]}
usages - arise, lift up, raise up (again), rise (again), stand up(-right)
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
arise, lift up, raise up (again), rise..
* Denotes Required.

Strong Greek:450

strongscsv:ἀνίστημι
ν σ τ η μ ι
a
[" a h o "]
[" a h o "]
n
[" n "]
[" n "]
is
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" a h "]
[" a h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
#7936;#957;#8055;#963;#964;#951;#956;#953;
u+1f00u+03bdu+1f77u+03c3u+03c4u+03b7u+03bcu+03b9

strongscsvCAPS:ἀνίστημι
Ν Σ Τ Η Μ Ι
a
[" a h o "]
[" a h o "]
n
[" n "]
[" n "]
is
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" a h "]
[" a h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
#7944;#925;#8155;#931;#932;#919;#924;#921;
u+1f08u+039du+1fdbu+03a3u+03a4u+0397u+039cu+0399

strongs_greek_lemma:ἀνίστημι
ν ί σ τ η μ ι
a
[" a h o "]
[" a h o "]
n
[" n "]
[" n "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" a h "]
[" a h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
#7936;#957;#943;#963;#964;#951;#956;#953;
u+1f00u+03bdu+03afu+03c3u+03c4u+03b7u+03bcu+03b9

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἀνίστημι
ν ί σ τ η μ ι
a
[" a h o "]
[" a h o "]
n
[" n "]
[" n "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" a h "]
[" a h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
#7936;#957;#943;#963;#964;#951;#956;#953;
u+1f00u+03bdu+03afu+03c3u+03c4u+03b7u+03bcu+03b9

Search:ἀνίστημι -> ἈΝΊΣΤΗΜΙ

ἀνίστημι


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 3. [ί]
  [ί] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 4. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 6. [η]
  [η] [" a h "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 7. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 8. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
ἀνίστημι ~= /anistemi/
 • ἀνίστημι - ἈΝΊΣΤΗΜΙ - G450 450 - arise, lift up, raise up (again), rise (again), stand up(-right) - {"def":{"short":"to stand up (literal or figurative, transitive or intransitive)","long":["to cause to rise up, raise up",["raise up from laying down","to raise up from the dead","to raise up, cause to be born, to cause to appear, bring forward"],"to rise, stand up",["of persons lying down, of persons lying on the ground","of persons seated","of those who leave a place to go elsewhere",["of those who prepare themselves for a journey"],"of the dead"],"at arise, appear, stand forth",["of kings prophets, priests, leaders of insurgents","of those about to enter into conversation or dispute with anyone, or to undertake some business, or attempt something against others","to rise up against any one"]]},"deriv":"from G0303 and G2476","pronun":{"ipa":"ɑˈni.ste.mi","ipa_mod":"ɑˈni.ste̞.mi","sbl":"anistēmi","dic":"ah-NEE-stay-mee","dic_mod":"ah-NEE-stay-mee"},"see":["G0303","G2476"]}
 • ἀνίστημι - ἈΝΊΣΤΗΜΙ - G450 450 - from (303) and (2476) - anistemi - an-is'-tay-mee - Verb - from «303» and «2476»; to stand up (literal or figurative, transitive or intransitive):--arise, lift up, raise up (again), rise (again), stand up(-right). -
  1. to cause to rise up, raise up
   1. raise up from laying down
   2. to raise up from the dead
   3. to raise up, cause to be born, to cause to appear, bring forward
  2. to rise, stand up
   1. of persons lying down, of persons lying on the ground
   2. of persons seated
   3. of those who leave a place to go elsewhere
    1. of those who prepare themselves for a journey
   4. of the dead
  3. at arise, appear, stand forth
   1. of kings prophets, priests, leaders of insurgents
   2. of those about to enter into conversation or dispute with anyone, or to undertake some business, or attempt something against others
   3. to rise up against any one
  - to rise - arise, lift up, raise up (again), rise (again), stand up(-right) - {"def":{"short":"to stand up (literal or figurative, transitive or intransitive)","long":["to cause to rise up, raise up",["raise up from laying down","to raise up from the dead","to raise up, cause to be born, to cause to appear, bring forward"],"to rise, stand up",["of persons lying down, of persons lying on the ground","of persons seated","of those who leave a place to go elsewhere",["of those who prepare themselves for a journey"],"of the dead"],"at arise, appear, stand forth",["of kings prophets, priests, leaders of insurgents","of those about to enter into conversation or dispute with anyone, or to undertake some business, or attempt something against others","to rise up against any one"]]},"deriv":"from G0303 and G2476","pronun":{"ipa":"ɑˈni.ste.mi","ipa_mod":"ɑˈni.ste̞.mi","sbl":"anistēmi","dic":"ah-NEE-stay-mee","dic_mod":"ah-NEE-stay-mee"},"see":["G0303","G2476"]}
Search Google:ἀνίστημι

Search:ἀνίστημι -> ἈΝΊΣΤΗΜΙ

ἀνίστημι


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 3. [ί]
  [ί] ί i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 4. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 6. [η]
  [η] [" a h "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 7. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 8. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
ἀνίστημι ~= /anistemi/
 • ἈΝΊΣΤΗΜΙ G450 ἀνίστημι - 450 ἀνίστημι - anístēmi - an-is'-tay-mee - from ἀνά and ἵστημι; to stand up (literal or figurative, transitive or intransitive):--arise, lift up, raise up (again), rise (again), stand up(-right). - Verb - greek
 • G1815 ἐξανάστασις - 1815 ἐξανάστασις - ἘΞΑΝΆΣΤΑΣΙΣ - - exanástasis - ex-an-as'-tas-is - from ἐξανίστημι; a rising from death:--resurrection. - Noun Feminine - greek
 • G386 ἀνάστασις - 386 ἀνάστασις - ἈΝΆΣΤΑΣΙΣ - - anástasis - an-as'-tas-is - from ἀνίστημι; a standing up again, i.e. (literally) a resurrection from death (individual, genitive case or by implication, (its author)), or (figuratively) a (moral) recovery (of spiritual truth):--raised to life again, resurrection, rise from the dead, that should rise, rising again. - Noun Feminine - greek
 • G1881 ἐπανίσταμαι - 1881 ἐπανίσταμαι - ἘΠΑΝΊΣΤΑΜΑΙ - - epanístamai - ep-an-is'-tam-ahee - middle voice from ἐπί and ἀνίστημι; to stand up on, i.e. (figuratively) to attack:--rise up against. - Verb - greek
 • G387 ἀναστατόω - 387 ἀναστατόω - ἈΝΑΣΤΑΤΌΩ - - anastatóō - an-as-tat-o'-o - from a derivative of ἀνίστημι (in the sense of removal); properly, to drive out of home, i.e. (by implication) to disturb (literally or figuratively):--trouble, turn upside down, make an uproar. - Verb - greek
 • G1817 ἐξανίστημι - 1817 ἐξανίστημι - ἘΞΑΝΊΣΤΗΜΙ - - exanístēmi - ex-an-is'-tay-mee - from ἐκ and ἀνίστημι; objectively, to produce, i.e. (figuratively) beget; subjectively, to arise, i.e. (figuratively) object:--raise (rise) up. - Verb - greek
Search Google:ἀνίστημι

Search:450 -> 450

450


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
450 ~= /450/ numwd: Four Hundred Fifty - ארבע-מאות חמישים
 • G1450 ἔγγυος - 1450 ἔγγυος from ἐν and (a limb); pledged (as if articulated by a member), i.e. a bondsman:--surety.
 • G2450 Ἰουδαΐζω - 2450 Ἰουδαΐζω from Ἰουδαῖος; to become a Judæan, i.e. "Judaize":--live as the Jews.
 • G3450 μοῦ - 3450 μοῦ the simpler form of ἐμοῦ; of me:--I, me, mine (own), my.
 • G4450 πυῤῥός - 4450 πυῤῥός from πῦρ; fire-like, i.e. (specially), flame- colored:--red.
 • G450 ἀνίστημι - 450 ἀνίστημι from ἀνά and ἵστημι; to stand up (literal or figurative, transitive or intransitive):--arise, lift up, raise up (again), rise (again), stand up(-right).
 • G4500 ῥοιζηδόν - 4500 ῥοιζηδόν adverb from a derivative of (a whir); whizzingly, i.e. with a crash:--with a great noise.
 • G4501 ῥομφαία - 4501 ῥομφαία probably of foreign origin; a sabre, i.e. a long and broad cutlass (any weapon of the kind, literally or figuratively):--sword.
 • G4502 Ῥουβήν - 4502 Ῥουβήν of Hebrew origin (רְאוּבֵן); Ruben (i.e. Reuben), an Israelite:--Reuben.
 • G4503 Ῥούθ - 4503 Ῥούθ of Hebrew origin (רוּת); Ruth, a Moabitess:--Ruth.
 • G4504 Ῥοῦφος - 4504 Ῥοῦφος of Latin origin; red; Rufus, a Christian:--Rufus.
 • גְּדֵרוֹת - גְּדֵרוֹת - H1450 1450 - ghed-ay-rohth' - Gᵉdêrôwth - plural of H1448 (גְּדֵרָה); walls; - Gederoth, a place in Palestine - Gederoth.
 • חָכָם - חָכָם - H2450 2450 - khaw-kawm' - châkâm - from H2449 (חָכַם); - wise, (i.e. intelligent, skilful or artful) - cunning (man), subtil, (un-), wise((hearted), man).
 • יְשִׁימָאֵל - יְשִׁימָאֵל - H3450 3450 - yes-eem-aw-ale' - Yᵉshîymâʼêl - from H7760 (שׂוּם) and H410 (אֵל); God will place; - Jesimael, an Israelite - Jesimael.
 • מִלֲלַי - מִלֲלַי - H4450 4450 - mee-lal-ah'-ee - Milălay - from H4448 (מָלַל); talkative; - Milalai, an Israelite - Milalai.
 • אֶלְיָדָע - אֶלְיָדָע - H450 450 - el-yaw-daw' - ʼElyâdâʻ - from H410 (אֵל) and H3045 (יָדַע); God (is) knowing; - Eljada, the name of two Israelites and of an Aramaean leader - Eliada.
 • מָנוֹר - מָנוֹר - H4500 4500 - maw-nore' - mânôwr - from H5214 (נִיר); - a yoke (properly, for plowing), i.e. the frame of aloom - beam.
 • מְנוֹרָה - מְנוֹרָה - H4501 4501 - men-o-raw' - mᵉnôwrâh - or מְנֹרָה; feminine of H4500 (מָנוֹר) (in the original sense of H5216 (נִיר)); - a chandelier - candlestick.
 • מִנְּזָר - מִנְּזָר - H4502 4502 - min-ez-awr' - minnᵉzâr - from H5144 (נָזַר); - a prince - crowned.
 • מִנְחָה - מִנְחָה - H4503 4503 - min-khaw' - minchâh - from an unused root meaning to apportion, i.e. bestow; - a donation; euphemistically, tribute; specifically a sacrificial offering (usually bloodless and voluntary) - gift, oblation, (meat) offering, present, sacrifice.
 • מִנְחָה - מִנְחָה - H4504 4504 - min-khaw' - minchâh - (Aramaic) corresponding to H4503 (מִנְחָה); - a sacrificial offering - oblation, meat offering.
Search Google:450🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.081043 seconds