3165 -יֶחְדִּיָּהוּ -Yechdiyahuw -yekh-dee-yaw'-hoo
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 3165
orig_word - יֶחְדִּיָּהוּ
word_orig - from (03162) and (03050)
translit - Yechdiyahuw
tdnt - None
phonetic - yekh-dee-yaw'-hoo
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - from «03162» and «03050»; unity of Jah; Jechdijah, the name of two Israelites:--Jehdeiah.
IPD_def - Jehdeiah = "Jehovah is unity"
 1. a Levite in the time of David
 2. a Meronothite, officer of David in charge of the she-asses

English -
letter - y
data - {"def":{"lit":"Jehovah is unity","short":"Jechdijah, the name of two Israelites","long":["a Levite in the time of David","a Meronothite, officer of David in charge of the she-asses"]},"deriv":"from H3162 and H3050; unity of Jah","pronun":{"ipa":"jɛħ.d̪ɪjːɔːˈhuː","ipa_mod":"jɛχ.di.jɑːˈhu","sbl":"yeḥdiyyāhû","dic":"yeh-dih-yaw-HOO","dic_mod":"yek-dee-ya-HOO"}}
usages - Jehdeiah
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Hebrew Translation to English to appear in the LIT Bible?
Jehdeiah ~from (03162) and (03050)
* Denotes Required.

Strong Hebrew:3165

strongscsv:יֶחְדִּיָּהוּ
י ֶ ח ְ ד ּ ִ י ּ ָ ה ו ּ
y
[" y "]
[" y r "]
eh
[" k c K "]
[" k c K "]
ed
[" d "]
[" d "]
iy
[" y "]
[" y r "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
w
[" v "]
[" v "]
#1497;#1462;#1495;#1456;#1491;#1468;#1460;#1497;#1468;#1464;#1492;#1493;#1468;
u+05d9u+05b6u+05d7u+05b0u+05d3u+05bcu+05b4u+05d9u+05bcu+05b8u+05d4u+05d5u+05bc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:יֶחְדִּיָּהוּ
י ֶ ח ְ ד ּ ִ י ּ ָ ה ו ּ
y
[" y "]
[" y r "]
eh
[" k c K "]
[" k c K "]
ed
[" d "]
[" d "]
iy
[" y "]
[" y r "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
w
[" v "]
[" v "]
#1497;#1462;#1495;#1456;#1491;#1468;#1460;#1497;#1468;#1464;#1492;#1493;#1468;
u+05d9u+05b6u+05d7u+05b0u+05d3u+05bcu+05b4u+05d9u+05bcu+05b8u+05d4u+05d5u+05bc

Search:יֶחְדִּיָּהוּ -> יֶחְדִּיָּהוּ

יֶחְדִּיָּהוּ


 1. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 4. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 6. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 7. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 8. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 9. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 10. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 11. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 12. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 13. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
יֶחְדִּיָּהוּ ~= /yehediyahw/
 • יֶחְדִּיָּהוּ H3165 יֶחְדִּיָּהוּ - 3165 יֶחְדִּיָּהוּ - Yechdîyâhûw - yekh-dee-yaw'-hoo - from יַחַד and יָהּ; unity of Jah; Jechdijah, the name of two Israelites; Jehdeiah. - Proper Name Masculine - x-pn
 • יֶחְדִּיָּהוּ - יֶחְדִּיָּהוּ - H3165 3165 - yekh-dee-yaw'-hoo - Yechdîyâhûw - from H3162 (יַחַד) and H3050 (יָהּ); unity of Jah; - Jechdijah, the name of two Israelites - Jehdeiah.
 • יֶחְדִּיָּהוּ - יֶחְדִּיָּהוּ - H3165 3165 - Jehdeiah - {"def":{"lit":"Jehovah is unity","short":"Jechdijah, the name of two Israelites","long":["a Levite in the time of David","a Meronothite, officer of David in charge of the she-asses"]},"deriv":"from H3162 and H3050; unity of Jah","pronun":{"ipa":"jɛħ.d̪ɪjːɔːˈhuː","ipa_mod":"jɛχ.di.jɑːˈhu","sbl":"yeḥdiyyāhû","dic":"yeh-dih-yaw-HOO","dic_mod":"yek-dee-ya-HOO"}}
 • יֶחְדִּיָּהוּ - יֶחְדִּיָּהוּ - H3165 3165 - from (03162) and (03050) - Yechdiyahuw - yekh-dee-yaw'-hoo - Proper Name Masculine - from «03162» and «03050»; unity of Jah; Jechdijah, the name of two Israelites:--Jehdeiah. - Jehdeiah = "Jehovah is unity"
  1. a Levite in the time of David
  2. a Meronothite, officer of David in charge of the she-asses
  - - Jehdeiah - {"def":{"lit":"Jehovah is unity","short":"Jechdijah, the name of two Israelites","long":["a Levite in the time of David","a Meronothite, officer of David in charge of the she-asses"]},"deriv":"from H3162 and H3050; unity of Jah","pronun":{"ipa":"jɛħ.d̪ɪjːɔːˈhuː","ipa_mod":"jɛχ.di.jɑːˈhu","sbl":"yeḥdiyyāhû","dic":"yeh-dih-yaw-HOO","dic_mod":"yek-dee-ya-HOO"}}
Search Google:יֶחְדִּיָּהוּ

Search:3165 -> 3165

3165


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
3165 ~= /3165/ numwd: Three Thousand One Hundred Sixty-five - שלושה אלפים מאה שישים וחמישה
 • G3165 μέ - 3165 μέ a shorter (and probably original) form of ἐμέ; me:--I, me, my.
 • H3165 יֶחְדִּיָּהוּ - 3165 יֶחְדִּיָּהוּ from יַחַד and יָהּ; unity of Jah; Jechdijah, the name of two Israelites; Jehdeiah.
 • יֶחְדִּיָּהוּ - יֶחְדִּיָּהוּ - H3165 3165 - yekh-dee-yaw'-hoo - Yechdîyâhûw - from H3162 (יַחַד) and H3050 (יָהּ); unity of Jah; - Jechdijah, the name of two Israelites - Jehdeiah.
Search Google:3165🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.046824 seconds