3459 -יִשְׁמָעֵאלִי -Yishma`e'liy -yish-maw-ay-lee'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 3459
orig_word - יִשְׁמָעֵאלִי
word_orig - patronymically from (03458)
translit - Yishma`e'liy
tdnt - None
phonetic - yish-maw-ay-lee'
part_of_speech - Adjective
st_def - patronymically from «03458»; a Jishmaelite or descendant of Jishmael:--Ishmaelite.
IPD_def - Ishmaelite = see Ishmael "God will hear"
 1. a descendant of Ishmael

English -
letter - y
data - {"def":{"lit":"God will hear","short":"a Jishmaelite or descendant of Jishmael","long":["a descendant of Ishmael"]},"deriv":"patronymically from H3458","pronun":{"ipa":"jɪʃ.mɔː.ʕeʔˈlɪi̯","ipa_mod":"jiʃ.mɑː.ʕeʔˈliː","sbl":"yišmāʿēʾlî","dic":"yish-maw-ay-LEE","dic_mod":"yeesh-ma-ay-LEE"}}
usages - Ishmaelite
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Hebrew Translation to English to appear in the LIT Bible?
Ishmaelite ~patronymically from (03458)
* Denotes Required.

Strong Hebrew:3459

strongscsv:יִשְׁמָעֵאלִי
י ִ ש ׁ ְ מ ָ ע ֵ א ל ִ י
y
[" y "]
[" y r "]
is
[" s "]
[" s "]
em
[" m "]
[" m C "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
l
[" l "]
[" l "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1497;#1460;#1513;#1473;#1456;#1502;#1464;#1506;#1461;#1488;#1500;#1460;#1497;
u+05d9u+05b4u+05e9u+05c1u+05b0u+05deu+05b8u+05e2u+05b5u+05d0u+05dcu+05b4u+05d9

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:יִשְׁמָעֵאלִי
י ִ ש ׁ ְ מ ָ ע ֵ א ל ִ י
y
[" y "]
[" y r "]
is
[" s "]
[" s "]
em
[" m "]
[" m C "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
l
[" l "]
[" l "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1497;#1460;#1513;#1473;#1456;#1502;#1464;#1506;#1461;#1488;#1500;#1460;#1497;
u+05d9u+05b4u+05e9u+05c1u+05b0u+05deu+05b8u+05e2u+05b5u+05d0u+05dcu+05b4u+05d9

Search:יִשְׁמָעֵאלִי -> יִשְׁמָעֵאלִי

יִשְׁמָעֵאלִי


 1. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 2. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 5. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 7. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 8. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 9. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 10. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 11. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 12. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 13. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
יִשְׁמָעֵאלִי ~= /yisemaʻeʼliy/
 • יִשְׁמָעֵאלִי H3459 יִשְׁמָעֵאלִי - 3459 יִשְׁמָעֵאלִי - Yishmâʻêʼlîy - yish-maw-ay-lee' - patronymically from יִשְׁמָעֵאל; a Jishmaelite or descendant of Jishmael; Ishmaelite. - Adjective - x-pn
 • יִשְׁמָעֵאלִי - יִשְׁמָעֵאלִי - H3459 3459 - yish-maw-ay-lee' - Yishmâʻêʼlîy - patronymically from H3458 (יִשְׁמָעֵאל); - a Jishmaelite or descendant of Jishmael - Ishmaelite.
 • יִשְׁמָעֵאלִי - יִשְׁמָעֵאלִי - H3459 3459 - Ishmaelite - {"def":{"lit":"God will hear","short":"a Jishmaelite or descendant of Jishmael","long":["a descendant of Ishmael"]},"deriv":"patronymically from H3458","pronun":{"ipa":"jɪʃ.mɔː.ʕeʔˈlɪi̯","ipa_mod":"jiʃ.mɑː.ʕeʔˈliː","sbl":"yišmāʿēʾlî","dic":"yish-maw-ay-LEE","dic_mod":"yeesh-ma-ay-LEE"}}
 • יִשְׁמָעֵאלִי - יִשְׁמָעֵאלִי - H3459 3459 - patronymically from (03458) - Yishma`e'liy - yish-maw-ay-lee' - Adjective - patronymically from «03458»; a Jishmaelite or descendant of Jishmael:--Ishmaelite. - Ishmaelite = see Ishmael "God will hear"
  1. a descendant of Ishmael
  - - Ishmaelite - {"def":{"lit":"God will hear","short":"a Jishmaelite or descendant of Jishmael","long":["a descendant of Ishmael"]},"deriv":"patronymically from H3458","pronun":{"ipa":"jɪʃ.mɔː.ʕeʔˈlɪi̯","ipa_mod":"jiʃ.mɑː.ʕeʔˈliː","sbl":"yišmāʿēʾlî","dic":"yish-maw-ay-LEE","dic_mod":"yeesh-ma-ay-LEE"}}
Search Google:יִשְׁמָעֵאלִי

Search:3459 -> 3459

3459


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
3459 ~= /3459/ numwd: Three Thousand Four Hundred Fifty-nine - שלושה אלפים ארבע-מאות חמישים ותשעה
 • G3459 μύλων - 3459 μύλων from μύλος; a mill-house:--mill.
 • H3459 יִשְׁמָעֵאלִי - 3459 יִשְׁמָעֵאלִי patronymically from יִשְׁמָעֵאל; a Jishmaelite or descendant of Jishmael; Ishmaelite.
 • יִשְׁמָעֵאלִי - יִשְׁמָעֵאלִי - H3459 3459 - yish-maw-ay-lee' - Yishmâʻêʼlîy - patronymically from H3458 (יִשְׁמָעֵאל); - a Jishmaelite or descendant of Jishmael - Ishmaelite.
Search Google:3459Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.039291 seconds