390 -ἀναστρέφω -anastrepho -an-as-tref'-o
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 390
orig_word - ἀναστρέφω
word_orig - from (303) and (4762)
translit - anastrepho
tdnt - 7:715,1093
phonetic - an-as-tref'-o
part_of_speech - Verb
st_def - from «303» and «4762»; to overturn; also to return; by implication, to busy oneself, i.e. remain, live:--abide, behave self, have conversation, live, overthrow, pass, return, be used.
IPD_def -
  1. to turn upside down, overturn
  2. to turn back
  3. to turn hither and thither, to turn one's self about, sojourn dwell in a place
  4. metaph. to conduct one's self, behave one's self, live

English - abide, behave self, have conversation,..
letter - a
data - {"def":{"short":"to overturn; also to return; by implication, to busy oneself, i.e., remain, live","long":["to turn upside down, overturn","to turn back","to turn hither and thither, to turn one's self about, sojourn dwell in a place","metaphorically to conduct one's self, behave one's self, live"]},"deriv":"from G0303 and G4762","pronun":{"ipa":"ɑ.nɑˈstrɛ.fo","ipa_mod":"ɑ.nɑˈstre̞.fow","sbl":"anastrephō","dic":"ah-na-STREH-foh","dic_mod":"ah-na-STRAY-foh"},"see":["G0303","G4762"]}
usages - abide, behave self, have conversation, live, overthrow, pass, return, be used
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
abide, behave self, have conversation,..
* Denotes Required.

Strong Greek:390

strongscsv:ἀναστρέφω
ν α σ τ ρ φ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
n
[" n "]
[" n "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
eph
[" f e "]
[" f "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#957;#945;#963;#964;#961;#8051;#966;#969;
u+1f00u+03bdu+03b1u+03c3u+03c4u+03c1u+1f73u+03c6u+03c9

strongscsvCAPS:ἀναστρέφω
Ν Α Σ Τ Ρ Φ Ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
n
[" n "]
[" n "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
eph
[" f e "]
[" f "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7944;#925;#913;#931;#932;#929;#8137;#934;#937;
u+1f08u+039du+0391u+03a3u+03a4u+03a1u+1fc9u+03a6u+03a9

strongs_greek_lemma:ἀναστρέφω
ν α σ τ ρ έ φ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
n
[" n "]
[" n "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
ph
[" f e "]
[" f "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#957;#945;#963;#964;#961;#941;#966;#969;
u+1f00u+03bdu+03b1u+03c3u+03c4u+03c1u+03adu+03c6u+03c9

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἀναστρέφω
ν α σ τ ρ έ φ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
n
[" n "]
[" n "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
ph
[" f e "]
[" f "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#957;#945;#963;#964;#961;#941;#966;#969;
u+1f00u+03bdu+03b1u+03c3u+03c4u+03c1u+03adu+03c6u+03c9

Search:ἀναστρέφω -> ἈΝΑΣΤΡΈΦΩ

ἀναστρέφω


  1. [ἀ]
    [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
  2. [ν]
    [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
  3. [α]
    [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
  4. [σ]
    [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
  5. [τ]
    [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
  6. [ρ]
    [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
  7. [έ]
    [έ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
  8. [φ]
    [φ] [" f e "] [p]
    [p] p p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) - [h]
    [h] h h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ph Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) -
  9. [ω]
    [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἀναστρέφω ~= /anastrepho/
  • ἀναστρέφω - ἈΝΑΣΤΡΈΦΩ - G390 390 - abide, behave self, have conversation, live, overthrow, pass, return, be used - {"def":{"short":"to overturn; also to return; by implication, to busy oneself, i.e., remain, live","long":["to turn upside down, overturn","to turn back","to turn hither and thither, to turn one's self about, sojourn dwell in a place","metaphorically to conduct one's self, behave one's self, live"]},"deriv":"from G0303 and G4762","pronun":{"ipa":"ɑ.nɑˈstrɛ.fo","ipa_mod":"ɑ.nɑˈstre̞.fow","sbl":"anastrephō","dic":"ah-na-STREH-foh","dic_mod":"ah-na-STRAY-foh"},"see":["G0303","G4762"]}
  • ἀναστρέφω - ἈΝΑΣΤΡΈΦΩ - G390 390 - from (303) and (4762) - anastrepho - an-as-tref'-o - Verb - from «303» and «4762»; to overturn; also to return; by implication, to busy oneself, i.e. remain, live:--abide, behave self, have conversation, live, overthrow, pass, return, be used. -
    1. to turn upside down, overturn
    2. to turn back
    3. to turn hither and thither, to turn one's self about, sojourn dwell in a place
    4. metaph. to conduct one's self, behave one's self, live
    - - abide, behave self, have conversation, live, overthrow, pass, return, be used - {"def":{"short":"to overturn; also to return; by implication, to busy oneself, i.e., remain, live","long":["to turn upside down, overturn","to turn back","to turn hither and thither, to turn one's self about, sojourn dwell in a place","metaphorically to conduct one's self, behave one's self, live"]},"deriv":"from G0303 and G4762","pronun":{"ipa":"ɑ.nɑˈstrɛ.fo","ipa_mod":"ɑ.nɑˈstre̞.fow","sbl":"anastrephō","dic":"ah-na-STREH-foh","dic_mod":"ah-na-STRAY-foh"},"see":["G0303","G4762"]}
Search Google:ἀναστρέφω

Search:ἀναστρέφω -> ἈΝΑΣΤΡΈΦΩ

ἀναστρέφω


  1. [ἀ]
    [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
  2. [ν]
    [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
  3. [α]
    [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
  4. [σ]
    [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
  5. [τ]
    [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
  6. [ρ]
    [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
  7. [έ]
    [έ] έ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
  8. [φ]
    [φ] [" f e "] [p]
    [p] p p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) - [h]
    [h] h h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ph Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) -
  9. [ω]
    [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἀναστρέφω ~= /anastrepho/
  • ἈΝΑΣΤΡΈΦΩ G390 ἀναστρέφω - 390 ἀναστρέφω - anastréphō - an-as-tref'-o - from ἀνά and στρέφω; to overturn; also to return; by implication, to busy oneself, i.e. remain, live:--abide, behave self, have conversation, live, overthrow, pass, return, be used. - Verb - greek
  • G391 ἀναστροφή - 391 ἀναστροφή - ἈΝΑΣΤΡΟΦΉ - - anastrophḗ - an-as-trof-ay' - from ἀναστρέφω; behavior:--conversation. - Noun Feminine - greek
Search Google:ἀναστρέφω

Search:390 -> 390

390


  1. [3]
    [3] numwd: Three - שלושה
  2. [9]
    [9] numwd: Nine - תשעה
390 ~= /390/ numwd: Three Hundred Ninety - שלוש-מאות תשעים
  • G1390 δόμα - 1390 δόμα from the base of δίδωμι; a present:--gift.
  • G2390 ἰάομαι - 2390 ἰάομαι middle voice of apparently a primary verb; to cure (literally or figuratively):--heal, make whole.
  • G3390 μητρόπολις - 3390 μητρόπολις from μήτηρ and πόλις; a mother city, i.e. "metropolis":--chiefest city.
  • G390 ἀναστρέφω - 390 ἀναστρέφω from ἀνά and στρέφω; to overturn; also to return; by implication, to busy oneself, i.e. remain, live:--abide, behave self, have conversation, live, overthrow, pass, return, be used.
  • G3900 παράπτωμα - 3900 παράπτωμα from παραπίπτω; a side-slip (lapse or deviation), i.e. (unintentional) error or (wilful) transgression:--fall, fault, offence, sin, trespass.
  • G3901 παραῤῥυέω - 3901 παραῤῥυέω from παρά and the alternate of ῥέω; to flow by, i.e. (figuratively) carelessly pass (miss):--let slip.
  • G3902 παράσημος - 3902 παράσημος from παρά and the base of σημαίνω; side-marked, i.e. labelled (with a badge (figure-head) of a ship):--sign.
  • G3903 παρασκευάζω - 3903 παρασκευάζω from παρά and a derivative of σκεῦος; to furnish aside, i.e. get ready:--prepare self, be (make) ready.
  • G3904 παρασκευή - 3904 παρασκευή as if from παρασκευάζω; readiness:--preparation.
  • G3905 παρατείνω - 3905 παρατείνω from παρά and teino (to stretch); to extend along, i.e. prolong (in point of time):--continue.
  • גִּבְעָה - גִּבְעָה - H1390 1390 - ghib-aw' - Gibʻâh - the same as H1389 (גִּבְעָה); - Gibah; the name of three places in Palestine - Gibeah, the hill.
  • חָזֵק - חָזֵק - H2390 2390 - khaw-zake' - châzêq - from H2388 (חָזַק); - powerful - [idiom] wax louder, stronger.
  • יְרוּשָׁלֵם - יְרוּשָׁלֵם - H3390 3390 - yer-oo-shaw-lame' - Yᵉrûwshâlêm - (Aramaic) corresponding to H3389 (יְרוּשָׁלַ͏ִם) - {Jerusalem} - {Jerusalem}
  • אַכַּד - אַכַּד - H390 390 - ak-kad' - ʼAkkad - from an unused root probably meaning to strengthen; a fortress; - Accad, a place in Babylon - Accad.
  • לְחֶם - לְחֶם - H3900 3900 - lekh-em' - lᵉchem - (Aramaic) corresponding to H3899 (לֶחֶם) - {(for man or beast), especially bread, or grain (for making it)} - feast.
  • לָחֶם - לָחֶם - H3901 3901 - law-khem' - lâchem - from H3898 (לָחַם), - battle - war.
  • לַחְמִי - לַחְמִי - H3902 3902 - lakh-mee' - Lachmîy - from H3899 (לֶחֶם); foodful; (or perhaps erroneous transcription) for H1022 (בֵּית הַלַּחְמִי) - Lachmi, an Israelite; or rather probably a brief form - Lahmi. See also H3433 (יָשֻׁבִי לֶחֶם).
  • לַחְמָס - לַחְמָס - H3903 3903 - lakh-maws' - Lachmâç - probably by erroneous transcription for לַחְמָם; from H3899 (לֶחֶם); food-like; - Lachmam or Lachmas, a place in Palestine - Lahmam.
  • לְחֵנָה - לְחֵנָה - H3904 3904 - lekh-ay-naw' - lᵉchênâh - (Aramaic) from an unused root of uncertain meaning; - a concubine - concubine.
  • לָחַץ - לָחַץ - H3905 3905 - law-khats' - lâchats - a primitive root; - properly, to press, i.e. (figuratively) to distress - afflict, crush, force, hold fast, oppress(-or), thrust self.
Search Google:390Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
  • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
  • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
  • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
  • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
  • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
  • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
  • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
  • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
  • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
  • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
  • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
  • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
  • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.060700 seconds