518 -ἀπαγγέλλω -apaggello -ap-ang-el'-lo
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 518
orig_word - ἀπαγγέλλω
word_orig - from (575) and the base of (32)
translit - apaggello
tdnt - 1:64,10
phonetic - ap-ang-el'-lo
part_of_speech - Verb
st_def - from «575» and the base of «32»; to announce:--bring word (again), declare, report, shew (again), tell.
IPD_def -
 1. to bring tidings (from a person or a thing), bring word, report
 2. to proclaim, to make known openly, declare

English - bring word (again), declare, report, s..
letter - a
data - {"def":{"short":"to announce","long":["to bring tidings (from a person or a thing), bring word, report","to proclaim, to make known openly, declare"]},"deriv":"from G0575 and the base of G0032","pronun":{"ipa":"ɑ.pɑŋˈɣɛl.lo","ipa_mod":"ɑ.pɑŋˈɣe̞l.low","sbl":"apangellō","dic":"ah-pahng-GEL-loh","dic_mod":"ah-pahng-GALE-loh"},"see":["G0032","G0575"]}
usages - bring word (again), declare, report, shew (again), tell
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
bring word (again), declare, report, s..
* Denotes Required.

Strong Greek:518

strongscsv:ἀπαγγέλλω
π α γ γ λ λ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
g
[" g "]
[" g "]
el
[" l "]
[" l "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#960;#945;#947;#947;#8051;#955;#955;#969;
u+1f00u+03c0u+03b1u+03b3u+03b3u+1f73u+03bbu+03bbu+03c9

strongscsvCAPS:ἀπαγγέλλω
Π Α Γ Γ Λ Λ Ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
g
[" g "]
[" g "]
el
[" l "]
[" l "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7944;#928;#913;#915;#915;#8137;#923;#923;#937;
u+1f08u+03a0u+0391u+0393u+0393u+1fc9u+039bu+039bu+03a9

strongs_greek_lemma:ἀπαγγέλλω
π α γ γ έ λ λ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
g
[" g "]
[" g "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
l
[" l "]
[" l "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#960;#945;#947;#947;#941;#955;#955;#969;
u+1f00u+03c0u+03b1u+03b3u+03b3u+03adu+03bbu+03bbu+03c9

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἀπαγγέλλω
π α γ γ έ λ λ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
g
[" g "]
[" g "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
l
[" l "]
[" l "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#960;#945;#947;#947;#941;#955;#955;#969;
u+1f00u+03c0u+03b1u+03b3u+03b3u+03adu+03bbu+03bbu+03c9

Search:ἀπαγγέλλω -> ἈΠΑΓΓΈΛΛΩ

ἀπαγγέλλω


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 3. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 5. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 6. [έ]
  [έ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 7. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 8. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 9. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἀπαγγέλλω ~= /apangello/
 • ἀπαγγέλλω - ἈΠΑΓΓΈΛΛΩ - G518 518 - bring word (again), declare, report, shew (again), tell - {"def":{"short":"to announce","long":["to bring tidings (from a person or a thing), bring word, report","to proclaim, to make known openly, declare"]},"deriv":"from G0575 and the base of G0032","pronun":{"ipa":"ɑ.pɑŋˈɣɛl.lo","ipa_mod":"ɑ.pɑŋˈɣe̞l.low","sbl":"apangellō","dic":"ah-pahng-GEL-loh","dic_mod":"ah-pahng-GALE-loh"},"see":["G0032","G0575"]}
 • ἀπαγγέλλω - ἈΠΑΓΓΈΛΛΩ - G518 518 - from (575) and the base of (32) - apaggello - ap-ang-el'-lo - Verb - from «575» and the base of «32»; to announce:--bring word (again), declare, report, shew (again), tell. -
  1. to bring tidings (from a person or a thing), bring word, report
  2. to proclaim, to make known openly, declare
  - - bring word (again), declare, report, shew (again), tell - {"def":{"short":"to announce","long":["to bring tidings (from a person or a thing), bring word, report","to proclaim, to make known openly, declare"]},"deriv":"from G0575 and the base of G0032","pronun":{"ipa":"ɑ.pɑŋˈɣɛl.lo","ipa_mod":"ɑ.pɑŋˈɣe̞l.low","sbl":"apangellō","dic":"ah-pahng-GEL-loh","dic_mod":"ah-pahng-GALE-loh"},"see":["G0032","G0575"]}
Search Google:ἀπαγγέλλω

Search:ἀπαγγέλλω -> ἈΠΑΓΓΈΛΛΩ

ἀπαγγέλλω


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 3. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 5. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 6. [έ]
  [έ] έ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 7. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 8. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 9. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἀπαγγέλλω ~= /apangello/
 • ἈΠΑΓΓΈΛΛΩ G518 ἀπαγγέλλω - 518 ἀπαγγέλλω - apangéllō - ap-ang-el'-lo - from ἀπό and the base of ἄγγελος; to announce:--bring word (again), declare, report, shew (again), tell. - Verb - greek
Search Google:ἀπαγγέλλω

Search:518 -> 518

518


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
518 ~= /518/ numwd: Five Hundred Eighteen - חמש-מאות שמונה-עשר
 • G1518 εἰρηνοποιός - 1518 εἰρηνοποιός from εἰρήνη and ποιέω; pacificatory, i.e. (subjectively) peaceable:--peacemaker.
 • G2518 καθεύδω - 2518 καθεύδω from κατά and (to sleep); to lie down to rest, i.e. (by implication) to fall asleep (literally or figuratively):--(be a-)sleep.
 • G3518 Νηρί - 3518 Νηρί of Hebrew origin (נֵרִיָּה); Neri (i.e. Nerijah), an Israelite:--Neri.
 • G4518 σαβαχθάνι - 4518 σαβαχθάνι of Chaldee or (שְׁבַק with pronominal suffix); thou hast left me; sabachthani (i.e. shebakthani), a cry of distress:--sabachthani.
 • G518 ἀπαγγέλλω - 518 ἀπαγγέλλω from ἀπό and the base of ἄγγελος; to announce:--bring word (again), declare, report, shew (again), tell.
 • G5180 τύπτω - 5180 τύπτω a primary verb (in a strengthened form); to "thump", i.e. cudgel or pummel (properly, with a stick or bastinado), but in any case by repeated blows; thus differing from παίω and πατάσσω, which denote a (usually single) blow with the hand or any instrument, or πλήσσω with the fist (or a hammer), or ῥαπίζω with the palm; as well as from τυγχάνω, an accidental collision); by implication, to punish; figuratively, to offend (the conscience):--beat, smite, strike, wound.
 • G5181 Τύραννος - 5181 Τύραννος a provincial form of the derivative of the base of κύριος; a "tyrant"; Tyrannus, an Ephesian:--Tyrannus.
 • G5182 τυρβάζω - 5182 τυρβάζω from (Latin turba, a crowd; akin to θόρυβος); to make "turbid", i.e. disturb:--trouble.
 • G5183 Τύριος - 5183 Τύριος from Τύρος; a Tyrian, i.e. inhabitant of Tyrus:--of Tyre.
 • G5184 Τύρος - 5184 Τύρος of Hebrew origin (צֹר): Tyrus (i.e. Tsor), a place in Palestine:--Tyre.
 • גִּיחַ - גִּיחַ - H1518 1518 - ghee'-akh - gîyach - or (shortened) גֹּחַ; a primitive root; - to gush forth (as water), generally to issue - break forth, labor to bring forth, come forth, draw up, take out.
 • חִלְקִיָּה - חִלְקִיָּה - H2518 2518 - khil-kee-yaw' - Chilqîyâh - or חִלְקִיָּהוּ; from H2506 (חֵלֶק) and H3050 (יָהּ); portion of Jah; - Chilhijah, the name of eight Israelites - Hillkiah.
 • כָּבָה - כָּבָה - H3518 3518 - kaw-baw' - kâbâh - a primitive root; - to expire or (causatively) to extinguish (fire, light, anger) - go (put) out, quench.
 • מְנַקִּית - מְנַקִּית - H4518 4518 - men-ak-keeth' - mᵉnaqqîyth - from H5352 (נָקָה); - a sacrificial basin (for holding blood) - bowl.
 • אִם - אִם - H518 518 - eem - ʼim - a primitive particle; - used very widely as demonstrative, lo!; interrogative, whether?; or conditional, if, although; also Oh that!, when; hence, as a negative, not - (and, can-, doubtless, if, that) (not), [phrase] but, either, [phrase] except, [phrase] more(-over if, than), neither, nevertheless, nor, oh that, or, [phrase] save (only, -ing), seeing, since, sith, [phrase] surely (no more, none, not), though, [phrase]
 • נְחֻשְׁתָּן - נְחֻשְׁתָּן - H5180 5180 - nekh-oosh-tawn' - Nᵉchushtân - from H5178 (נְחֹשֶׁת); - something made of copper, i.e. the copper serpent of the Desert - Nehushtan.
 • נָחַת - נָחַת - H5181 5181 - naw-khath' - nâchath - a primitive root; - to sink, i.e. descend; causatively, to press or lead down - be broken, (cause to) come down, enter, go down, press sore, settle, stick fast.
 • נְחַת - נְחַת - H5182 5182 - nekh-ath' - nᵉchath - (Aramaic) corresponding to H5181 (נָחַת); - to descend; causatively, to bring away, deposit, depose - carry, come down, depose, lay up, place.
 • נַחַת - נַחַת - H5183 5183 - nakh'-ath - Nachath - from H5182 (נְחַת); also (intransitively; perhaps from H5117 (נוּחַ)) - a descent, i.e. imposition, unfavorable (punishment) or favorable (food); restfulness - lighting down, quiet(-ness), to rest, be set on.
 • נַחַת - נַחַת - H5184 5184 - nakh'-ath - Nachath - the same as H5183 (נַחַת); quiet; - Nachath, the name of an Edomite and of two Israelites - Nahath.
Search Google:518Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.052410 seconds