3624 -οἶκος -oikos -oy'-kos
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 3624
orig_word - οἶκος
word_orig - of uncertain affinity
translit - oikos
tdnt - 5:119,674
phonetic - oy'-kos
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - of uncertain affinity; a dwelling (more or less extensive, literal or figurative); by implication, a family (more or less related, literally or figuratively):--home, house(-hold), temple.
IPD_def -
 1. a house
  1. an inhabited house, home
  2. any building whatever
   1. of a palace
   2. the house of God, the tabernacle
  3. any dwelling place
   1. of the human body as the abode of demons that possess it
   2. of tents, and huts, and later, of the nests, stalls, lairs, of animals
   3. the place where one has fixed his residence, one's settled abode, domicile
 2. the inmates of a house, all the persons forming one family, a household
  1. the family of God, of the Christian Church, of the church of the Old and New Testaments
 3. stock, family, descendants of one

English - home, house(-hold), temple
letter - o
data - {"def":{"short":"a dwelling (more or less extensive, literal or figurative); by implication, a family (more or less related, literally or figuratively)","long":["a house",["an inhabited house, home","any building whatever",["of a palace","the house of God, the tabernacle"],"any dwelling place",["of the human body as the abode of demons that possess it","of tents, and huts, and later, of the nests, stalls, lairs, of animals","the place where one has fixed his residence, one's settled abode, domicile"]],"the inmates of a house, all the persons forming one family, a household",["the family of God, of the Christian Church, of the church of the Old and New Testaments"],"stock, race, descendants of one"]},"deriv":"of uncertain affinity","pronun":{"ipa":"ˈy.kos","ipa_mod":"ˈy.kows","sbl":"oikos","dic":"OO-kose","dic_mod":"OO-kose"}}
usages - home, house(-hold), temple
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
home, house(-hold), temple
* Denotes Required.

Strong Greek:3624

strongscsv:οἶκος
ο κ ο ς
o
[" o t h "]
[" h o "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
k
[" k c "]
[" k c "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#959;#7990;#954;#959;#962;
u+03bfu+1f36u+03bau+03bfu+03c2

strongscsvCAPS:οἶκος
Ο Κ Ο Σ
o
[" o t h "]
[" h o "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
k
[" k c "]
[" k c "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#927;#7998;#922;#927;#931;
u+039fu+1f3eu+039au+039fu+03a3

phpBible_greek_lexicon_lemma:οἶκος
ο κ ο ς
o
[" o t h "]
[" h o "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
k
[" k c "]
[" k c "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#959;#7990;#954;#959;#962;
u+03bfu+1f36u+03bau+03bfu+03c2

Search:οἶκος -> ΟἾΚΟΣ

οἶκος


 1. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 2. [ἶ]
  [ἶ] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [κ]
  [κ] [" k c "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 4. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
οἶκος ~= /oikos/
 • ΟἾΚΟΣ G3624 οἶκος - 3624 οἶκος - oîkos - oy'-kos - of uncertain affinity; a dwelling (more or less extensive, literal or figurative); by implication, a family (more or less related, literally or figuratively):--home, house(-hold), temple. - Noun Masculine - greek
 • G3614 οἰκία - 3614 οἰκία - ΟἸΚΊΑ - - oikía - oy-kee'-ah - from οἶκος; properly, residence (abstractly), but usually (concretely) an abode (literally or figuratively); by implication, a family (especially domestics):--home, house(-hold). - Noun Feminine - greek
 • G4040 περίοικος - 4040 περίοικος - ΠΕΡΊΟΙΚΟΣ - - períoikos - per-ee'-oy-kos - from περί and οἶκος; housed around, i.e. neighboring (used elliptically as a noun):--neighbour. - Adjective - greek
 • G3941 πάροικος - 3941 πάροικος - ΠΆΡΟΙΚΟΣ - - pároikos - par'-oy-kos - from παρά and οἶκος; having a home near, i.e. (as noun) a by-dweller (alien resident):--foreigner, sojourn, stranger. - Adjective - greek
 • G3626 οἰκουρός - 3626 οἰκουρός - ΟἸΚΟΥΡΌΣ - - oikourós - oy-koo-ros' - from οἶκος and (a guard; be "ware"); a stayer at home, i.e. domestically inclined (a "good housekeeper"):--keeper at home. - Adjective - greek
 • G3623 οἰκονόμος - 3623 οἰκονόμος - ΟἸΚΟΝΌΜΟΣ - - oikonómos - oy-kon-om'-os - from οἶκος and the base of νόμος; a house-distributor (i.e. manager), or overseer, i.e. an employee in that capacity; by extension, a fiscal agent (treasurer); figuratively, a preacher (of the Gospel):--chamberlain, governor, steward. - Noun Masculine - greek
 • οἶκος - ΟἾΚΟΣ - G3624 3624 - home, house(-hold), temple - {"def":{"short":"a dwelling (more or less extensive, literal or figurative); by implication, a family (more or less related, literally or figuratively)","long":["a house",["an inhabited house, home","any building whatever",["of a palace","the house of God, the tabernacle"],"any dwelling place",["of the human body as the abode of demons that possess it","of tents, and huts, and later, of the nests, stalls, lairs, of animals","the place where one has fixed his residence, one's settled abode, domicile"]],"the inmates of a house, all the persons forming one family, a household",["the family of God, of the Christian Church, of the church of the Old and New Testaments"],"stock, race, descendants of one"]},"deriv":"of uncertain affinity","pronun":{"ipa":"ˈy.kos","ipa_mod":"ˈy.kows","sbl":"oikos","dic":"OO-kose","dic_mod":"OO-kose"}}
 • οἶκος - ΟἾΚΟΣ - G3624 3624 - of uncertain affinity - oikos - oy'-kos - Noun Masculine - of uncertain affinity; a dwelling (more or less extensive, literal or figurative); by implication, a family (more or less related, literally or figuratively):--home, house(-hold), temple. -
  1. a house
   1. an inhabited house, home
   2. any building whatever
    1. of a palace
    2. the house of God, the tabernacle
   3. any dwelling place
    1. of the human body as the abode of demons that possess it
    2. of tents, and huts, and later, of the nests, stalls, lairs, of animals
    3. the place where one has fixed his residence, one's settled abode, domicile
  2. the inmates of a house, all the persons forming one family, a household
   1. the family of God, of the Christian Church, of the church of the Old and New Testaments
  3. stock, family, descendants of one
  - - home, house(-hold), temple - {"def":{"short":"a dwelling (more or less extensive, literal or figurative); by implication, a family (more or less related, literally or figuratively)","long":["a house",["an inhabited house, home","any building whatever",["of a palace","the house of God, the tabernacle"],"any dwelling place",["of the human body as the abode of demons that possess it","of tents, and huts, and later, of the nests, stalls, lairs, of animals","the place where one has fixed his residence, one's settled abode, domicile"]],"the inmates of a house, all the persons forming one family, a household",["the family of God, of the Christian Church, of the church of the Old and New Testaments"],"stock, race, descendants of one"]},"deriv":"of uncertain affinity","pronun":{"ipa":"ˈy.kos","ipa_mod":"ˈy.kows","sbl":"oikos","dic":"OO-kose","dic_mod":"OO-kose"}}
Search Google:οἶκος

Search:3624 -> 3624

3624


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 4. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
3624 ~= /3624/ numwd: Three Thousand Six Hundred Twenty-four - שלושה אלפים שש-מאות עשרים וארבעה
 • G3624 οἶκος - 3624 οἶκος of uncertain affinity; a dwelling (more or less extensive, literal or figurative); by implication, a family (more or less related, literally or figuratively):--home, house(-hold), temple.
 • H3624 כֶּלַח - 3624 כֶּלַח from an unused root meaning to be complete; maturity; full (old) age.
 • כֶּלַח - כֶּלַח - H3624 3624 - keh'-lakh - kelach - from an unused root meaning to be complete; - maturity - full (old) age.
Search Google:3624🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.069289 seconds