3441 -μόνος -monos -mon'-os
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 3441
orig_word - μόνος
word_orig - probably from (3306)
translit - monos
tdnt - None
phonetic - mon'-os
part_of_speech - Adjective
st_def - probably from «3306»; remaining, i.e. sole or single; by implication, mere:--alone, only, by themselves.
IPD_def -
 1. alone (without a companion), forsaken, destitute of help, alone, only, merely

English - alone, only, by themselves
letter - m
data - {"def":{"short":"remaining, i.e., sole or single; by implication, mere","long":["alone (without a companion), forsaken, destitute of help, alone, only, merely"]},"deriv":"probably from G3306","pronun":{"ipa":"ˈmo.nos","ipa_mod":"ˈmow.nows","sbl":"monos","dic":"MOH-nose","dic_mod":"MOH-nose"},"see":["G3306"]}
usages - alone, only, by themselves
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
alone, only, by themselves
* Denotes Required.

Strong Greek:3441

strongscsv:μόνος
μ ν ο ς
m
[" m o "]
[" m "]
on
[" n "]
[" n "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#956;#8057;#957;#959;#962;
u+03bcu+1f79u+03bdu+03bfu+03c2

strongscsvCAPS:μόνος
Μ Ν Ο Σ
m
[" m o "]
[" m "]
on
[" n "]
[" n "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#924;#8185;#925;#927;#931;
u+039cu+1ff9u+039du+039fu+03a3

strongs_greek_lemma:μόνος
μ ό ν ο ς
m
[" m o "]
[" m "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
n
[" n "]
[" n "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#956;#972;#957;#959;#962;
u+03bcu+03ccu+03bdu+03bfu+03c2

phpBible_greek_lexicon_lemma:μόνος
μ ό ν ο ς
m
[" m o "]
[" m "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
n
[" n "]
[" n "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#956;#972;#957;#959;#962;
u+03bcu+03ccu+03bdu+03bfu+03c2

Search:μόνος -> ΜΌΝΟΣ

μόνος


 1. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ό]
  [ό] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 4. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
μόνος ~= /monos/
 • μόνος - ΜΌΝΟΣ - G3441 3441 - alone, only, by themselves - {"def":{"short":"remaining, i.e., sole or single; by implication, mere","long":["alone (without a companion), forsaken, destitute of help, alone, only, merely"]},"deriv":"probably from G3306","pronun":{"ipa":"ˈmo.nos","ipa_mod":"ˈmow.nows","sbl":"monos","dic":"MOH-nose","dic_mod":"MOH-nose"},"see":["G3306"]}
 • μόνος - ΜΌΝΟΣ - G3441 3441 - probably from (3306) - monos - mon'-os - Adjective - probably from «3306»; remaining, i.e. sole or single; by implication, mere:--alone, only, by themselves. -
  1. alone (without a companion), forsaken, destitute of help, alone, only, merely
  - alone/forsaken - alone, only, by themselves - {"def":{"short":"remaining, i.e., sole or single; by implication, mere","long":["alone (without a companion), forsaken, destitute of help, alone, only, merely"]},"deriv":"probably from G3306","pronun":{"ipa":"ˈmo.nos","ipa_mod":"ˈmow.nows","sbl":"monos","dic":"MOH-nose","dic_mod":"MOH-nose"},"see":["G3306"]}
Search Google:μόνος

Search:μόνος -> ΜΌΝΟΣ

μόνος


 1. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ό]
  [ό] ό o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 4. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
μόνος ~= /monos/
 • ΜΌΝΟΣ G3441 μόνος - 3441 μόνος - mónos - mon'-os - probably from μένω; remaining, i.e. sole or single; by implication, mere:--alone, only, by themselves. - Adjective - greek
 • G3443 μονόω - 3443 μονόω - ΜΟΝΌΩ - - monóō - mon-o'-o - from μόνος; to isolate, i.e. bereave:--be desolate. - Verb - greek
 • G3440 μόνον - 3440 μόνον - ΜΌΝΟΝ - - mónon - mon'-on - neuter of μόνος as adverb; merely:--alone, but, only. - Adverb Neuter - greek
 • G3439 μονογενής - 3439 μονογενής - ΜΟΝΟΓΕΝΉΣ - - monogenḗs - mon-og-en-ace' - from μόνος and γίνομαι; only-born, i.e. sole:--only (begotten, child). - Adjective - greek
 • G3442 μονόφθαλμος - 3442 μονόφθαλμος - ΜΟΝΌΦΘΑΛΜΟΣ - - monóphthalmos - mon-of'-thal-mos - from μόνος and ὀφθαλμός; one-eyed:--with one eye. - Adjective - greek
 • G2651 καταμόνας - 2651 καταμόνας - ΚΑΤΑΜΌΝΑΣ - - katamónas - kat-am-on'-as - from κατά and accusative case plural feminine of μόνος (with χώρα implied); according to sole places, i.e. (adverbially) separately:--alone. - Adjective - greek
Search Google:μόνος

Search:3441 -> 3441

3441


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
3441 ~= /3441/ numwd: Three Thousand Four Hundred Forty-one - שלושה אלפים ארבע-מאות ארבעים ואחד
 • G3441 μόνος - 3441 μόνος probably from μένω; remaining, i.e. sole or single; by implication, mere:--alone, only, by themselves.
 • H3441 יִשְׁוִי - 3441 יִשְׁוִי patronymically from יִשְׁוִי; a Jishvite (collectively) or descendants of Jishvi; Jesuites.
 • יִשְׁוִי - יִשְׁוִי - H3441 3441 - yish-vee' - Yishvîy - patronymically from H3440 (יִשְׁוִי); - a Jishvite (collectively) or descendants of Jishvi - Jesuites.
Search Google:3441Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.077385 seconds