3735 -ὄρος -oros -or'-os
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 3735
orig_word - ὄρος
word_orig - probably from an obsolete oro (to rise or "rear", perhaps akin to (142), cf (3733))
translit - oros
tdnt - 5:475,732
phonetic - or'-os
part_of_speech - Noun Neuter
st_def - probably from an obsolete oro (to rise or "rear"; perhaps akin to «142»; compare «3733»); a mountain (as lifting itself above the plain): -hill, mount(-ain).
IPD_def -
 1. a mountain

English - hill, mount(-ain
letter - o
data - {"def":{"short":"a mountain (as lifting itself above the plain)","long":["a mountain"]},"deriv":"probably from an obsolete ὄρω (to rise or \"rear\"; perhaps akin to G0142; compare G3733)","pronun":{"ipa":"ˈo.ros","ipa_mod":"ˈow.rows","sbl":"oros","dic":"OH-rose","dic_mod":"OH-rose"},"see":["G0142","G3733"]}
usages - hill, mount(-ain)
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
hill, mount(-ain
* Denotes Required.

Strong Greek:3735

strongscsv:ὄρος
ρ ο ς
o
[" o t h "]
[" h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#8004;#961;#959;#962;
u+1f44u+03c1u+03bfu+03c2

strongscsvCAPS:ὄρος
Ρ Ο Σ
o
[" o t h "]
[" h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#8012;#929;#927;#931;
u+1f4cu+03a1u+039fu+03a3

phpBible_greek_lexicon_lemma:ὄρος
ρ ο ς
o
[" o t h "]
[" h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#8004;#961;#959;#962;
u+1f44u+03c1u+03bfu+03c2

Search:ὄρος -> ὌΡΟΣ

ὄρος


 1. [ὄ]
  [ὄ] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 2. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 3. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
ὄρος ~= /oros/
 • ὌΡΟΣ G3735 ὄρος - 3735 ὄρος - óros - or'-os - probably from an obsolete (to rise or "rear"; perhaps akin to αἴρω; compare ὄρνις); a mountain (as lifting itself above the plain):--hill, mount(-ain). - Noun Neuter - greek
 • G1711 ἐμπορία - 1711 ἐμπορία - ἘΜΠΟΡΊΑ - - emporía - em-por-ee'-ah - feminine from ἔμπορος; traffic:--merchandise. - Noun Feminine - greek
 • G3713 ὀρέγομαι - 3713 ὀρέγομαι - ὈΡΈΓΟΜΑΙ - - orégomai - or-eg'-om-ahee - middle voice of apparently a prolonged form of an obsolete primary (compare ὄρος); to stretch oneself, i.e. reach out after (long for):--covet after, desire. - Verb - greek
 • G2723 κατηγορέω - 2723 κατηγορέω - ΚΑΤΗΓΟΡΈΩ - - katēgoréō - kat-ay-gor-eh'-o - from κατήγορος; to be a plaintiff, i.e. to charge with some offence:--accuse, object. - Verb - greek
 • G3059 λοιδορία - 3059 λοιδορία - ΛΟΙΔΟΡΊΑ - - loidoría - loy-dor-ee'-ah - from λοίδορος; slander or vituperation:--railing, reproach(-fully). - Noun Feminine - greek
 • G3058 λοιδορέω - 3058 λοιδορέω - ΛΟΙΔΟΡΈΩ - - loidoréō - loy-dor-eh'-o - from λοίδορος; to reproach, i.e. vilify:--revile. - Verb - greek
 • ὄρος - ὌΡΟΣ - G3735 3735 - hill, mount(-ain) - {"def":{"short":"a mountain (as lifting itself above the plain)","long":["a mountain"]},"deriv":"probably from an obsolete ὄρω (to rise or \"rear\"; perhaps akin to G0142; compare G3733)","pronun":{"ipa":"ˈo.ros","ipa_mod":"ˈow.rows","sbl":"oros","dic":"OH-rose","dic_mod":"OH-rose"},"see":["G0142","G3733"]}
 • ὄρος - ὌΡΟΣ - G3735 3735 - probably from an obsolete oro (to rise or "rear", perhaps akin to (142), cf (3733)) - oros - or'-os - Noun Neuter - probably from an obsolete oro (to rise or "rear"; perhaps akin to «142»; compare «3733»); a mountain (as lifting itself above the plain): -hill, mount(-ain). -
  1. a mountain
  - a mountain - hill, mount(-ain) - {"def":{"short":"a mountain (as lifting itself above the plain)","long":["a mountain"]},"deriv":"probably from an obsolete ὄρω (to rise or \"rear\"; perhaps akin to G0142; compare G3733)","pronun":{"ipa":"ˈo.ros","ipa_mod":"ˈow.rows","sbl":"oros","dic":"OH-rose","dic_mod":"OH-rose"},"see":["G0142","G3733"]}
Search Google:ὄρος

Search:3735 -> 3735

3735


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
3735 ~= /3735/ numwd: Three Thousand Seven Hundred Thirty-five - שלושה אלפים שבע-מאות שלושים וחמישה
 • G3735 ὄρος - 3735 ὄρος probably from an obsolete (to rise or "rear"; perhaps akin to αἴρω; compare ὄρνις); a mountain (as lifting itself above the plain):--hill, mount(-ain).
 • H3735 כָּרָא - 3735 כָּרָא (Aramaic) probably corresponding to כָּרָה in the sense of piercing(figuratively); to grieve; be grieved.
 • כָּרָא - כָּרָא - H3735 3735 - kaw-raw' - Kârâʼ - (Aramaic) probably corresponding to H3738 (כָּרָה) in the sense of piercing(figuratively); - to grieve - be grieved.
Search Google:3735🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.091585 seconds