910 -Βαπτιστής -Baptistes -bap-tis-tace'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 910
orig_word - Βαπτιστής
word_orig - from (907)
translit - Baptistes
tdnt - 1:545,92
phonetic - bap-tis-tace'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «907»; a baptizer, as an epithet of Christ's forerunner:--Baptist.
IPD_def -
 1. a baptiser
 2. one who administers the rite of baptism
 3. the surname of John, the forerunner of Christ

English - Baptist
letter - b
data - {"def":{"short":"a baptizer, as an epithet of Christ's forerunner","long":["a baptizer","one who administers the rite of baptism","the surname of John, the forerunner of Christ"]},"deriv":"from G0907","pronun":{"ipa":"βɑ.ptiˈstes","ipa_mod":"vɑ.ptiˈste̞s","sbl":"baptistēs","dic":"va-ptee-STASE","dic_mod":"va-ptee-STASE"},"see":["G0907"]}
usages - Baptist
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
Baptist
* Denotes Required.

Strong Greek:910

strongscsv:Βαπτιστής
Β α π τ ι σ τ ς
b
[" b "]
[" b "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
t
[" t d "]
[" t "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
es
[" s "]
[" s "]
#914;#945;#960;#964;#953;#963;#964;#8053;#962;
u+0392u+03b1u+03c0u+03c4u+03b9u+03c3u+03c4u+1f75u+03c2

strongscsvCAPS:Βαπτιστής
Β Α Π Τ Ι Σ Τ Σ
b
[" b "]
[" b "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
t
[" t d "]
[" t "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
es
[" s "]
[" s "]
#914;#913;#928;#932;#921;#931;#932;#8139;#931;
u+0392u+0391u+03a0u+03a4u+0399u+03a3u+03a4u+1fcbu+03a3

strongs_greek_lemma:Βαπτιστής
Β α π τ ι σ τ ή ς
b
[" b "]
[" b "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
t
[" t d "]
[" t "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" a h "]
[" a h "]
s
[" s "]
[" s "]
#914;#945;#960;#964;#953;#963;#964;#942;#962;
u+0392u+03b1u+03c0u+03c4u+03b9u+03c3u+03c4u+03aeu+03c2

phpBible_greek_lexicon_lemma:Βαπτιστής
Β α π τ ι σ τ ή ς
b
[" b "]
[" b "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
t
[" t d "]
[" t "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" a h "]
[" a h "]
s
[" s "]
[" s "]
#914;#945;#960;#964;#953;#963;#964;#942;#962;
u+0392u+03b1u+03c0u+03c4u+03b9u+03c3u+03c4u+03aeu+03c2

Search:Βαπτιστής -> ΒΑΠΤΙΣΤΉΣ

Βαπτιστής


 1. [Β]
  [Β] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 2. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 4. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 5. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 6. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 7. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 8. [ή]
  [ή] [" a h "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 9. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
Βαπτιστής ~= /baptistes/
 • Βαπτιστής - ΒΑΠΤΙΣΤΉΣ - G910 910 - Baptist - {"def":{"short":"a baptizer, as an epithet of Christ's forerunner","long":["a baptizer","one who administers the rite of baptism","the surname of John, the forerunner of Christ"]},"deriv":"from G0907","pronun":{"ipa":"βɑ.ptiˈstes","ipa_mod":"vɑ.ptiˈste̞s","sbl":"baptistēs","dic":"va-ptee-STASE","dic_mod":"va-ptee-STASE"},"see":["G0907"]}
 • Βαπτιστής - ΒΑΠΤΙΣΤΉΣ - G910 910 - from (907) - Baptistes - bap-tis-tace' - Noun Masculine - from «907»; a baptizer, as an epithet of Christ's forerunner:--Baptist. -
  1. a baptiser
  2. one who administers the rite of baptism
  3. the surname of John, the forerunner of Christ
  - - Baptist - {"def":{"short":"a baptizer, as an epithet of Christ's forerunner","long":["a baptizer","one who administers the rite of baptism","the surname of John, the forerunner of Christ"]},"deriv":"from G0907","pronun":{"ipa":"βɑ.ptiˈstes","ipa_mod":"vɑ.ptiˈste̞s","sbl":"baptistēs","dic":"va-ptee-STASE","dic_mod":"va-ptee-STASE"},"see":["G0907"]}
Search Google:Βαπτιστής

Search:Βαπτιστής -> ΒΑΠΤΙΣΤΉΣ

Βαπτιστής


 1. [Β]
  [Β] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 2. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 4. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 5. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 6. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 7. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 8. [ή]
  [ή] ή e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 9. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
Βαπτιστής ~= /baptistes/
 • ΒΑΠΤΙΣΤΉΣ G910 Βαπτιστής - 910 Βαπτιστής - Baptistḗs - bap-tis-tace' - from βαπτίζω; a baptizer, as an epithet of Christ's forerunner:--Baptist. - Noun Masculine - greek
Search Google:Βαπτιστής

Search:910 -> 910

910


 1. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
910 ~= /910/ numwd: Nine Hundred Ten - תשע-מאות עשר
 • G1910 ἐπιβαίνω - 1910 ἐπιβαίνω from ἐπί and the base of βάσις; to walk upon, i.e. mount, ascend, embark, arrive:--come (into), enter into, go abroad, sit upon, take ship.
 • G2910 κρεμάννυμι - 2910 κρεμάννυμι a prolonged form of a primary verb; to hang:--hang.
 • G3910 παραυτίκα - 3910 παραυτίκα from παρά and a derivative of αὐτός; at the very instant, i.e. momentary:--but for a moment.
 • G4910 συνευωχέω - 4910 συνευωχέω from σύν and a derivative of a presumed compound of εὖ and a derivative of ἔχω (meaning to be in good condition, i.e. (by implication) to fare well, or feast); to entertain sumptuously in company with, i.e. (middle voice or passive) to revel together:--feast with.
 • G910 Βαπτιστής - 910 Βαπτιστής from βαπτίζω; a baptizer, as an epithet of Christ's forerunner:--Baptist.
 • H1910 הֲדַדְרִמּוֹן - 1910 הֲדַדְרִמּוֹן from הֲדַד and רִמּוֹן; Hadad-Rimmon, a place in Palestine; Hadad-rimmon.
 • H2910 טֻחָה - 2910 טֻחָה xlit ṭuwchâh corrected to ṭuchâh; from טָחָה (or טוּחַ) in the sense of overlaying; (in the plural only) the kidneys (as being covered); hence (figuratively) the inmost thought; inward parts.
 • H3910 לֹט - 3910 לֹט probably from לוּט; a gum (from its sticky nature), probably ladanum; myrrh.
 • H4910 מָשַׁל - 4910 מָשַׁל a primitive root; to rule; (have, make to have) dominion, governor, [idiom] indeed, reign, (bear, cause to, have) rule(-ing, -r), have power.
 • H5910 עַכּוֹ - 5910 עַכּוֹ apparently from an unused root meaning to hem in; Akko (from its situation on a bay); Accho.
 • הֲדַדְרִמּוֹן - הֲדַדְרִמּוֹן - H1910 1910 - had-ad-rim-mone' - Hădadrimmôwn - from H1908 (הֲדַד) and H7417 (רִמּוֹן); - Hadad-Rimmon, a place in Palestine - Hadad-rimmon.
 • טֻחָה - טֻחָה - H2910 2910 - too-khaw' - ṭuchâh - from H2909 (טָחָה) (or H2902 (טוּחַ)) in the sense of overlaying; - (in the plural only) the kidneys (as being covered); hence (figuratively) the inmost thought - inward parts.
 • לֹט - לֹט - H3910 3910 - lote - lôṭ - probably from H3874 (לוּט); - a gum (from its sticky nature), probably ladanum - myrrh.
 • מָשַׁל - מָשַׁל - H4910 4910 - maw-shal' - mâshal - a primitive root; - to rule - (have, make to have) dominion, governor, [idiom] indeed, reign, (bear, cause to, have) rule(-ing, -r), have power.
 • עַכּוֹ - עַכּוֹ - H5910 5910 - ak-ko' - ʻAkkôw - apparently from an unused root meaning to hem in; - Akko (from its situation on a bay) - Accho.
 • קְבֻצָה - קְבֻצָה - H6910 6910 - keb-oo-tsaw' - qᵉbutsâh - feminine passive participle of H6908 (קָבַץ); - a hoard - [idiom] gather.
 • שִׁכּוֹר - שִׁכּוֹר - H7910 7910 - shik-kore' - shikkôwr - or שִׁכֹּר; from H7937 (שָׁכַר); - intoxicated, as astate or a habit - drunk(-ard, -en, -en man).
 • בָּדָד - בָּדָד - H910 910 - baw-dawd' - bâdâd - from H909 (בָּדַד); - separate; adverb, separately - alone, desolate, only, solitary.
Search Google:910Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.051516 seconds