2776 -κεφαλή -kephale -kef-al-ay'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 2776
orig_word - κεφαλή
word_orig - from the primary kapto (in the sense of seizing)
translit - kephale
tdnt - 3:673,429
phonetic - kef-al-ay'
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from the primary kapto (in the sense of seizing); the head (as the part most readily taken hold of), literally or figuratively:--head.
IPD_def -
 1. the head, both of men and often of animals. Since the loss of the head destroys life, this word is used in the phrases relating to capital and extreme punishment.
 2. metaph. anything supreme, chief, prominent
  1. of persons, master lord: of a husband in relation to his wife
  2. of Christ: the Lord of the husband and of the Church
  3. of things: the corner stone

English - head
letter - k
data - {"def":{"short":"the head (as the part most readily taken hold of), literally or figuratively","long":["the head, both of men and often of animals","metaphorically anything supreme, chief, prominent",["of persons, master lord: of a husband in relation to his wife","of Christ: the Lord of the husband and of the Church","of things: the corner stone"]]},"deriv":"from the primary κάπτω (in the sense of seizing)","pronun":{"ipa":"kɛ.fɑˈle","ipa_mod":"ce̞.fɑˈle̞","sbl":"kephalē","dic":"keh-fa-LAY","dic_mod":"kay-fa-LAY"},"comment":"Since the loss of the head destroys life, this word is used in the phrases relating to capital and extreme punishment."}
usages - head
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
head
* Denotes Required.

Strong Greek:2776

strongscsv:κεφαλή
κ ε φ α λ
k
[" k c "]
[" k c "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
ph
[" f e "]
[" f "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
l
[" l "]
[" l "]
e
#954;#949;#966;#945;#955;#8053;
u+03bau+03b5u+03c6u+03b1u+03bbu+1f75

strongscsvCAPS:κεφαλή
Κ Ε Φ Α Λ
k
[" k c "]
[" k c "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
ph
[" f e "]
[" f "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
l
[" l "]
[" l "]
e
#922;#917;#934;#913;#923;#8139;
u+039au+0395u+03a6u+0391u+039bu+1fcb

strongs_greek_lemma:κεφαλή
κ ε φ α λ ή
k
[" k c "]
[" k c "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
ph
[" f e "]
[" f "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
l
[" l "]
[" l "]
e
[" a h "]
[" a h "]
#954;#949;#966;#945;#955;#942;
u+03bau+03b5u+03c6u+03b1u+03bbu+03ae

phpBible_greek_lexicon_lemma:κεφαλή
κ ε φ α λ ή
k
[" k c "]
[" k c "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
ph
[" f e "]
[" f "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
l
[" l "]
[" l "]
e
[" a h "]
[" a h "]
#954;#949;#966;#945;#955;#942;
u+03bau+03b5u+03c6u+03b1u+03bbu+03ae

Search:κεφαλή -> ΚΕΦΑΛΉ

κεφαλή


 1. [κ]
  [κ] [" k c "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 2. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [φ]
  [φ] [" f e "] [p]
  [p] p p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) - [h]
  [h] h h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ph Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) -
 4. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 6. [ή]
  [ή] [" a h "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
κεφαλή ~= /kephale/
 • κεφαλή - ΚΕΦΑΛΉ - G2776 2776 - head - {"def":{"short":"the head (as the part most readily taken hold of), literally or figuratively","long":["the head, both of men and often of animals","metaphorically anything supreme, chief, prominent",["of persons, master lord: of a husband in relation to his wife","of Christ: the Lord of the husband and of the Church","of things: the corner stone"]]},"deriv":"from the primary κάπτω (in the sense of seizing)","pronun":{"ipa":"kɛ.fɑˈle","ipa_mod":"ce̞.fɑˈle̞","sbl":"kephalē","dic":"keh-fa-LAY","dic_mod":"kay-fa-LAY"},"comment":"Since the loss of the head destroys life, this word is used in the phrases relating to capital and extreme punishment."}
 • κεφαλή - ΚΕΦΑΛΉ - G2776 2776 - from the primary kapto (in the sense of seizing) - kephale - kef-al-ay' - Noun Feminine - from the primary kapto (in the sense of seizing); the head (as the part most readily taken hold of), literally or figuratively:--head. -
  1. the head, both of men and often of animals. Since the loss of the head destroys life, this word is used in the phrases relating to capital and extreme punishment.
  2. metaph. anything supreme, chief, prominent
   1. of persons, master lord: of a husband in relation to his wife
   2. of Christ: the Lord of the husband and of the Church
   3. of things: the corner stone
  - the head - head - {"def":{"short":"the head (as the part most readily taken hold of), literally or figuratively","long":["the head, both of men and often of animals","metaphorically anything supreme, chief, prominent",["of persons, master lord: of a husband in relation to his wife","of Christ: the Lord of the husband and of the Church","of things: the corner stone"]]},"deriv":"from the primary κάπτω (in the sense of seizing)","pronun":{"ipa":"kɛ.fɑˈle","ipa_mod":"ce̞.fɑˈle̞","sbl":"kephalē","dic":"keh-fa-LAY","dic_mod":"kay-fa-LAY"},"comment":"Since the loss of the head destroys life, this word is used in the phrases relating to capital and extreme punishment."}
Search Google:κεφαλή

Search:κεφαλή -> ΚΕΦΑΛΉ

κεφαλή


 1. [κ]
  [κ] [" k c "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 2. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [φ]
  [φ] [" f e "] [p]
  [p] p p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) - [h]
  [h] h h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ph Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) -
 4. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 6. [ή]
  [ή] ή e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
κεφαλή ~= /kephale/
 • ΚΕΦΑΛΉ G2776 κεφαλή - 2776 κεφαλή - kephalḗ - kef-al-ay' - from the primary (in the sense of seizing); the head (as the part most readily taken hold of), literally or figuratively:--head. - Noun Feminine - greek
 • G2777 κεφαλίς - 2777 κεφαλίς - ΚΕΦΑΛΊΣ - - kephalís - kef-al-is' - from κεφαλή; properly, a knob, i.e. (by implication) a roll (by extension from the end of a stick on which the manuscript was rolled):--volume. - Noun Feminine - greek
 • G2774 κεφάλαιον - 2774 κεφάλαιον - ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ - - kephálaion - kef-al'-ah-yon - neuter of a derivative of κεφαλή; a principal thing, i.e. main point; specially, an amount (of money):--sum. - Noun Neuter - greek
 • G4030 περικεφαλαία - 4030 περικεφαλαία - ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΊΑ - - perikephalaía - per-ee-kef-al-ah'-yah - feminine of a compound of περί and κεφαλή; encirclement of the head, i.e. a helmet:--helmet. - Noun Feminine - greek
 • G4344 προσκεφάλαιον - 4344 προσκεφάλαιον - ΠΡΟΣΚΕΦΆΛΑΙΟΝ - - proskephálaion - pros-kef-al'-ahee-on - neuter of a presumed compound of πρός and κεφαλή; something for the head, i.e. a cushion:--pillow. - Noun Neuter - greek
 • G607 ἀποκεφαλίζω - 607 ἀποκεφαλίζω - ἈΠΟΚΕΦΑΛΊΖΩ - - apokephalízō - ap-ok-ef-al-id'-zo - from ἀπό and κεφαλή; to decapitate:--behead. - Verb - greek
Search Google:κεφαλή

Search:2776 -> 2776

2776


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 4. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
2776 ~= /2776/ numwd: Two Thousand Seven Hundred Seventy-six - שניים אלפים שבע-מאות שבעים ושישה
 • G2776 κεφαλή - 2776 κεφαλή from the primary (in the sense of seizing); the head (as the part most readily taken hold of), literally or figuratively:--head.
 • H2776 חֶרֶס - 2776 חֶרֶס the same as חֶרֶס; shining; Cheres, a mountain in Palestine; Heres.
 • חֶרֶס - חֶרֶס - H2776 2776 - kheh'-res - Chereç - the same as H2775 (חֶרֶס); shining; - Cheres, a mountain in Palestine - Heres.
Search Google:2776Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.060528 seconds