1453 -גְּדֵרֹתַיִם -Gderothayim -ghed-ay-ro-thah'-yim
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 1453
orig_word - גְּדֵרֹתַיִם
word_orig - dual of (01448)
translit - Gderothayim
tdnt - None
phonetic - ghed-ay-ro-thah'-yim
part_of_speech - Proper Name Location
st_def - dual of «01448»; double wall; Gederothajim, a place in Palestine:--Gederothaim.
IPD_def - Gederothaim = "two walls"
 1. a town in the low country of Judah

English -
letter - g
data - {"def":{"lit":"two walls","short":"Gederothajim, a place in Palestine","long":["a town in the low country of Judah"]},"deriv":"dual of H1448; double wall","pronun":{"ipa":"ɡɛ̆.d̪e.ro.t̪ɑˈjɪm","ipa_mod":"ɡɛ̆.de.ʁo̞w.tɑˈjim","sbl":"gĕdērōtayim","dic":"ɡeh-day-roh-ta-YIM","dic_mod":"ɡeh-day-roh-ta-YEEM"}}
usages - Gederothaim
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Hebrew Translation to English to appear in the LIT Bible?
Gederothaim ~dual of (01448)
* Denotes Required.

Strong Hebrew:1453

strongscsv:גְּדֵרֹתַיִם
ג ּ ְ ד ֵ ר ֹ ת ַ י ִ ם
g
[" g "]
[" g "]
ed
[" d "]
[" d "]
er
[" r "]
[" r "]
ot
[" t "]
[" t "]
ay
[" y "]
[" y r "]
im
#1490;#1468;#1456;#1491;#1461;#1512;#1465;#1514;#1463;#1497;#1460;#1501;
u+05d2u+05bcu+05b0u+05d3u+05b5u+05e8u+05b9u+05eau+05b7u+05d9u+05b4u+05dd

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:גְּדֵרֹתַיִם
ג ּ ְ ד ֵ ר ֹ ת ַ י ִ ם
g
[" g "]
[" g "]
ed
[" d "]
[" d "]
er
[" r "]
[" r "]
ot
[" t "]
[" t "]
ay
[" y "]
[" y r "]
im
#1490;#1468;#1456;#1491;#1461;#1512;#1465;#1514;#1463;#1497;#1460;#1501;
u+05d2u+05bcu+05b0u+05d3u+05b5u+05e8u+05b9u+05eau+05b7u+05d9u+05b4u+05dd

Search:גְּדֵרֹתַיִם -> גְּדֵרֹתַיִם

גְּדֵרֹתַיִם


 1. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 5. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 7. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 8. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 9. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 10. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 11. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 12. [ם]
  [ם] ם m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
גְּדֵרֹתַיִם ~= /gederotayim/
 • גְּדֵרֹתַיִם H1453 גְּדֵרֹתַיִם - 1453 גְּדֵרֹתַיִם - Gᵉdêrôthayim - ghed-ay-ro-thah'-yim - dual of גְּדֵרָה; double wall; Gederothajim, a place in Palestine; Gederothaim. - Proper Name Location - x-pn
 • גְּדֵרֹתַיִם - גְּדֵרֹתַיִם - H1453 1453 - ghed-ay-ro-thah'-yim - Gᵉdêrôthayim - dual of H1448 (גְּדֵרָה); double wall; - Gederothajim, a place in Palestine - Gederothaim.
 • גְּדֵרֹתַיִם - גְּדֵרֹתַיִם - H1453 1453 - Gederothaim - {"def":{"lit":"two walls","short":"Gederothajim, a place in Palestine","long":["a town in the low country of Judah"]},"deriv":"dual of H1448; double wall","pronun":{"ipa":"ɡɛ̆.d̪e.ro.t̪ɑˈjɪm","ipa_mod":"ɡɛ̆.de.ʁo̞w.tɑˈjim","sbl":"gĕdērōtayim","dic":"ɡeh-day-roh-ta-YIM","dic_mod":"ɡeh-day-roh-ta-YEEM"}}
 • גְּדֵרֹתַיִם - גְּדֵרֹתַיִם - H1453 1453 - dual of (01448) - Gderothayim - ghed-ay-ro-thah'-yim - Proper Name Location - dual of «01448»; double wall; Gederothajim, a place in Palestine:--Gederothaim. - Gederothaim = "two walls"
  1. a town in the low country of Judah
  - - Gederothaim - {"def":{"lit":"two walls","short":"Gederothajim, a place in Palestine","long":["a town in the low country of Judah"]},"deriv":"dual of H1448; double wall","pronun":{"ipa":"ɡɛ̆.d̪e.ro.t̪ɑˈjɪm","ipa_mod":"ɡɛ̆.de.ʁo̞w.tɑˈjim","sbl":"gĕdērōtayim","dic":"ɡeh-day-roh-ta-YIM","dic_mod":"ɡeh-day-roh-ta-YEEM"}}
Search Google:גְּדֵרֹתַיִם

Search:1453 -> 1453

1453


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
1453 ~= /1453/ numwd: One Thousand Four Hundred Fifty-three - אחד אלפים ארבע-מאות חמישים ושלושה
 • G1453 ἐγείρω - 1453 ἐγείρω probably akin to the base of ἀγορά (through the idea of collecting one's faculties); to waken (transitively or intransitively), i.e. rouse (literally, from sleep, from sitting or lying, from disease, from death; or figuratively, from obscurity, inactivity, ruins, nonexistence):--awake, lift (up), raise (again, up), rear up, (a-)rise (again, up), stand, take up.
 • H1453 גְּדֵרֹתַיִם - 1453 גְּדֵרֹתַיִם dual of גְּדֵרָה; double wall; Gederothajim, a place in Palestine; Gederothaim.
 • גְּדֵרֹתַיִם - גְּדֵרֹתַיִם - H1453 1453 - ghed-ay-ro-thah'-yim - Gᵉdêrôthayim - dual of H1448 (גְּדֵרָה); double wall; - Gederothajim, a place in Palestine - Gederothaim.
Search Google:1453🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.035250 seconds