3475 -Μωσεύς -Moseus -moce-yoos'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 3475
orig_word - Μωσεύς
word_orig - of Hebrew origin (04872)
translit - Moseus
tdnt - 4:848,622
phonetic - moce-yoos'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - of Hebrew origin; («04872»); Moseus, Moses, or Mouses (i.e. Mosheh), the Hebrew lawgiver:--Moses.
IPD_def - Moses = "drawing out"
 1. the legislator of the Jewish people and in a certain sense the founder of the Jewish religion. He wrote the first five books of the Bible, commonly referred to as the Books of Moses.

English - Moses
letter - m
data - {"def":{"lit":"drawing out","short":"Moseus, Moses, or Mouses (i.e., Mosheh), the Hebrew lawgiver","long":["Moses, the lawgiver of the Jewish people, editor of the book of Genesis and writer of most of the following four books"]},"deriv":"of Hebrew origin; (H4872)","pronun":{"ipa":"moˈsɛβs","ipa_mod":"mowˈsefs","sbl":"mōseus","dic":"moh-SEVS","dic_mod":"moh-SAYFS"},"see":["H4872"]}
usages - Moses
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
Moses
* Denotes Required.

Strong Greek:3475

strongscsv:Μωσεύς
Μ ω σ ε ς
m
[" m o "]
[" m "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
s
[" s "]
[" s "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
ys
[" s "]
[" s "]
#924;#969;#963;#949;#8059;#962;
u+039cu+03c9u+03c3u+03b5u+1f7bu+03c2

strongscsvCAPS:Μωσεύς
Μ Ω Σ Ε Σ
m
[" m o "]
[" m "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
s
[" s "]
[" s "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
ys
[" s "]
[" s "]
#924;#937;#931;#917;#8171;#931;
u+039cu+03a9u+03a3u+0395u+1febu+03a3

strongs_greek_lemma:Μωσεύς
Μ ω σ ε ύ ς
m
[" m o "]
[" m "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
s
[" s "]
[" s "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
y
[" h "]
[" h "]
s
[" s "]
[" s "]
#924;#969;#963;#949;#973;#962;
u+039cu+03c9u+03c3u+03b5u+03cdu+03c2

phpBible_greek_lexicon_lemma:Μωσεύς
Μ ω σ ε ύ ς
m
[" m o "]
[" m "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
s
[" s "]
[" s "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
y
[" h "]
[" h "]
s
[" s "]
[" s "]
#924;#969;#963;#949;#973;#962;
u+039cu+03c9u+03c3u+03b5u+03cdu+03c2

Search:Μωσεύς -> ΜΩΣΕΎΣ

Μωσεύς


 1. [Μ]
  [Μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ύ]
  [ύ] [" h "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 6. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
Μωσεύς ~= /moseus/
 • Μωσεύς - ΜΩΣΕΎΣ - G3475 3475 - Moses - {"def":{"lit":"drawing out","short":"Moseus, Moses, or Mouses (i.e., Mosheh), the Hebrew lawgiver","long":["Moses, the lawgiver of the Jewish people, editor of the book of Genesis and writer of most of the following four books"]},"deriv":"of Hebrew origin; (H4872)","pronun":{"ipa":"moˈsɛβs","ipa_mod":"mowˈsefs","sbl":"mōseus","dic":"moh-SEVS","dic_mod":"moh-SAYFS"},"see":["H4872"]}
 • Μωσεύς - ΜΩΣΕΎΣ - G3475 3475 - of Hebrew origin (04872) - Moseus - moce-yoos' - Noun Masculine - of Hebrew origin; («04872»); Moseus, Moses, or Mouses (i.e. Mosheh), the Hebrew lawgiver:--Moses. - Moses = "drawing out"
  1. the legislator of the Jewish people and in a certain sense the founder of the Jewish religion. He wrote the first five books of the Bible, commonly referred to as the Books of Moses.
  - - Moses - {"def":{"lit":"drawing out","short":"Moseus, Moses, or Mouses (i.e., Mosheh), the Hebrew lawgiver","long":["Moses, the lawgiver of the Jewish people, editor of the book of Genesis and writer of most of the following four books"]},"deriv":"of Hebrew origin; (H4872)","pronun":{"ipa":"moˈsɛβs","ipa_mod":"mowˈsefs","sbl":"mōseus","dic":"moh-SEVS","dic_mod":"moh-SAYFS"},"see":["H4872"]}
Search Google:Μωσεύς

Search:Μωσεύς -> ΜΩΣΕΎΣ

Μωσεύς


 1. [Μ]
  [Μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 2. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ύ]
  [ύ] ύ y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 6. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
Μωσεύς ~= /moseus/
 • ΜΩΣΕΎΣ G3475 Μωσεύς - 3475 Μωσεύς - Mōseús - mo-oo-sace' - of Hebrew origin; (מֹשֶׁה); Moseus, Moses, or Mouses (i.e. Mosheh), the Hebrew lawgiver:--Moses. - Noun Masculine - greek
Search Google:Μωσεύς

Search:3475 -> 3475

3475


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
3475 ~= /3475/ numwd: Three Thousand Four Hundred Seventy-five - שלושה אלפים ארבע-מאות שבעים וחמישה
 • G3475 Μωσεύς - 3475 Μωσεύς of Hebrew origin; (מֹשֶׁה); Moseus, Moses, or Mouses (i.e. Mosheh), the Hebrew lawgiver:--Moses.
 • H3475 יֵשֶׁר - 3475 יֵשֶׁר from יָשַׁר; the right; Jesher, an Israelite; Jesher.
 • יֵשֶׁר - יֵשֶׁר - H3475 3475 - yay'-sher - Yêsher - from H3474 (יָשַׁר); the right; - Jesher, an Israelite - Jesher.
Search Google:3475Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.073398 seconds