2212 -ζητέω -zeteo -dzay-teh'-o
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 2212
orig_word - ζητέω
word_orig - of uncertain affinity
translit - zeteo
tdnt - 2:892,300
phonetic - dzay-teh'-o
part_of_speech - Verb
st_def - of uncertain affinity; to seek (literally or figuratively); specially, (by Hebraism) to worship (God), or (in a bad sense) to plot (against life):--be (go) about, desire, endeavour, enquire (for), require, (X will) seek (after, for, means). Compare «4441».
IPD_def -
 1. to seek in order to find
  1. to seek a thing
  2. to seek [in order to find out] by thinking, meditating, reasoning, to enquire into
  3. to seek after, seek for, aim at, strive after
 2. to seek i.e. require, demand
  1. to crave, demand something from someone

English - be (go) about, desire, endeavour, enqu..
letter - d
data - {"def":{"short":"to seek (literally or figuratively); specially, (by Hebraism) to worship (God), or (in a bad sense) to plot (against life)","long":["to seek in order to find",["to seek a thing","to seek [in order to find out] by thinking, meditating, reasoning, to enquire into","to seek after, seek for, aim at, strive after"],"to seek i.e., require, demand",["to crave, demand something from someone"]]},"deriv":"of uncertain affinity","pronun":{"ipa":"zeˈtɛ.o","ipa_mod":"ze̞ˈte̞.ow","sbl":"zēteō","dic":"zay-TEH-oh","dic_mod":"zay-TAY-oh"},"see":["G4441"],"comment":"Compare G4441."}
usages - be (go) about, desire, endeavour, enquire (for), require, (X will) seek (after, for, means)
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
be (go) about, desire, endeavour, enqu..
* Denotes Required.

Strong Greek:2212

strongscsv:ζητέω
ζ η τ ω
z
[" d "]
[" d "]
e
[" a h "]
[" a h "]
t
[" t d "]
[" t "]
eo
[" o a h "]
[" o h "]
#950;#951;#964;#8051;#969;
u+03b6u+03b7u+03c4u+1f73u+03c9

strongscsvCAPS:ζητέω
Ζ Η Τ Ω
z
[" d "]
[" d "]
e
[" a h "]
[" a h "]
t
[" t d "]
[" t "]
eo
[" o a h "]
[" o h "]
#918;#919;#932;#8137;#937;
u+0396u+0397u+03a4u+1fc9u+03a9

strongs_greek_lemma:ζητέω
ζ η τ έ ω
z
[" d "]
[" d "]
e
[" a h "]
[" a h "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#950;#951;#964;#941;#969;
u+03b6u+03b7u+03c4u+03adu+03c9

phpBible_greek_lexicon_lemma:ζητέω
ζ η τ έ ω
z
[" d "]
[" d "]
e
[" a h "]
[" a h "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#950;#951;#964;#941;#969;
u+03b6u+03b7u+03c4u+03adu+03c9

Search:ζητέω -> ΖΗΤΈΩ

ζητέω


 1. [ζ]
  [ζ] [" d "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [η]
  [η] [" a h "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 4. [έ]
  [έ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ζητέω ~= /zeteo/
 • ζητέω - ΖΗΤΈΩ - G2212 2212 - be (go) about, desire, endeavour, enquire (for), require, (X will) seek (after, for, means) - {"def":{"short":"to seek (literally or figuratively); specially, (by Hebraism) to worship (God), or (in a bad sense) to plot (against life)","long":["to seek in order to find",["to seek a thing","to seek [in order to find out] by thinking, meditating, reasoning, to enquire into","to seek after, seek for, aim at, strive after"],"to seek i.e., require, demand",["to crave, demand something from someone"]]},"deriv":"of uncertain affinity","pronun":{"ipa":"zeˈtɛ.o","ipa_mod":"ze̞ˈte̞.ow","sbl":"zēteō","dic":"zay-TEH-oh","dic_mod":"zay-TAY-oh"},"see":["G4441"],"comment":"Compare G4441."}
 • ζητέω - ΖΗΤΈΩ - G2212 2212 - of uncertain affinity - zeteo - dzay-teh'-o - Verb - of uncertain affinity; to seek (literally or figuratively); specially, (by Hebraism) to worship (God), or (in a bad sense) to plot (against life):--be (go) about, desire, endeavour, enquire (for), require, (X will) seek (after, for, means). Compare «4441». -
  1. to seek in order to find
   1. to seek a thing
   2. to seek [in order to find out] by thinking, meditating, reasoning, to enquire into
   3. to seek after, seek for, aim at, strive after
  2. to seek i.e. require, demand
   1. to crave, demand something from someone
  - "to seek in order to find" - be (go) about, desire, endeavour, enquire (for), require, (X will) seek (after, for, means) - {"def":{"short":"to seek (literally or figuratively); specially, (by Hebraism) to worship (God), or (in a bad sense) to plot (against life)","long":["to seek in order to find",["to seek a thing","to seek [in order to find out] by thinking, meditating, reasoning, to enquire into","to seek after, seek for, aim at, strive after"],"to seek i.e., require, demand",["to crave, demand something from someone"]]},"deriv":"of uncertain affinity","pronun":{"ipa":"zeˈtɛ.o","ipa_mod":"ze̞ˈte̞.ow","sbl":"zēteō","dic":"zay-TEH-oh","dic_mod":"zay-TAY-oh"},"see":["G4441"],"comment":"Compare G4441."}
Search Google:ζητέω

Search:ζητέω -> ΖΗΤΈΩ

ζητέω


 1. [ζ]
  [ζ] [" d "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 2. [η]
  [η] [" a h "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 4. [έ]
  [έ] έ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ζητέω ~= /zeteo/
 • ΖΗΤΈΩ G2212 ζητέω - 2212 ζητέω - zētéō - dzay-teh'-o - of uncertain affinity; to seek (literally or figuratively); specially, (by Hebraism) to worship (God), or (in a bad sense) to plot (against life):--be (go) about, desire, endeavour, enquire (for), require, (X will) seek (after, for, means). Compare πυνθάνομαι. - Verb - greek
 • G4803 συζήτησις - 4803 συζήτησις - ΣΥΖΉΤΗΣΙΣ - - syzḗtēsis - sood-zay'-tay-sis - from συζητέω; mutual questioning, i.e. discussion:--disputation(-ting), reasoning. - Noun Feminine - greek
 • G4802 συζητέω - 4802 συζητέω - ΣΥΖΗΤΈΩ - - syzētéō - sood-zay-teh'-o - from σύν and ζητέω; to investigate jointly, i.e. discuss, controvert, cavil:--dispute (with), enquire, question (with), reason (together). - Verb - greek
 • G2213 ζήτημα - 2213 ζήτημα - ΖΉΤΗΜΑ - - zḗtēma - dzay'-tay-mah - from ζητέω; a search (properly concretely), i.e. (in words) a debate:--question. - Noun Neuter - greek
 • G1934 ἐπιζητέω - 1934 ἐπιζητέω - ἘΠΙΖΗΤΈΩ - - epizētéō - ep-eed-zay-teh'-o - from ἐπί and ζητέω; to search (inquire) for; intensively, to demand, to crave:--desire, enquire, seek (after, for). - Verb - greek
 • G2214 ζήτησις - 2214 ζήτησις - ΖΉΤΗΣΙΣ - - zḗtēsis - dzay'-tay-sis - from ζητέω; a searching (properly, the act), i.e. a dispute or its theme:--question. - Noun Feminine - greek
Search Google:ζητέω

Search:2212 -> 2212

2212


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 4. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
2212 ~= /2212/ numwd: Two Thousand Two Hundred Twelve - שניים אלפים שני-מאות שניים-עשר
 • G2212 ζητέω - 2212 ζητέω of uncertain affinity; to seek (literally or figuratively); specially, (by Hebraism) to worship (God), or (in a bad sense) to plot (against life):--be (go) about, desire, endeavour, enquire (for), require, (X will) seek (after, for, means). Compare πυνθάνομαι.
 • H2212 זָקַק - 2212 זָקַק a primitive root; to strain, (figuratively) extract, clarify; fine, pour down, purge, purify, refine.
 • זָקַק - זָקַק - H2212 2212 - zaw-kak' - zâqaq - a primitive root; - to strain, (figuratively) extract, clarify - fine, pour down, purge, purify, refine.
Search Google:2212Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.041587 seconds