2453 -Ἰουδαῖος -Ioudaios -ee-oo-dah'-yos
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 2453
orig_word - Ἰουδαῖος
word_orig - from (2448) (in the sense of (2455) as a country)
translit - Ioudaios
tdnt - 3:356,372
phonetic - ee-oo-dah'-yos
part_of_speech - Adjective
st_def - from «2448» (in the sense of «2455» as a country); Judaean, i.e. belonging to Jehudah:--Jew(-ess), of Judaea.
IPD_def -
 1. Jewish, belonging to the Jewish nation
 2. Jewish as respects to birth, origin, religion

English - Jew(-ess), of Judaea
letter - e
data - {"def":{"short":"Judaean, i.e., belonging to Jehudah","long":["Jewish, belonging to the Jewish race","Jewish as respects to birth, race, religion"]},"deriv":"from G2448 (in the sense of G2455 as a country)","pronun":{"ipa":"i.uˈðɛ.os","ipa_mod":"i.uˈðe.ows","sbl":"ioudaios","dic":"ee-oo-THEH-ose","dic_mod":"ee-oo-THAY-ose"},"see":["G2448","G2455"]}
usages - Jew(-ess), of Judaea
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
Jew(-ess), of Judaea
* Denotes Required.

Strong Greek:2453

strongscsv:Ἰουδαῖος
ο υ δ α ο ς
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
y
[" h "]
[" h "]
d
[" d h "]
[" d "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7992;#959;#965;#948;#945;#8150;#959;#962;
u+1f38u+03bfu+03c5u+03b4u+03b1u+1fd6u+03bfu+03c2

strongscsvCAPS:Ἰουδαῖος
Ο Υ Δ Α Ο Σ
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
y
[" h "]
[" h "]
d
[" d h "]
[" d "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7992;#927;#933;#916;#913;#8150;#927;#931;
u+1f38u+039fu+03a5u+0394u+0391u+1fd6u+039fu+03a3

phpBible_greek_lexicon_lemma:Ἰουδαῖος
ο υ δ α ο ς
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
y
[" h "]
[" h "]
d
[" d h "]
[" d "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7992;#959;#965;#948;#945;#8150;#959;#962;
u+1f38u+03bfu+03c5u+03b4u+03b1u+1fd6u+03bfu+03c2

Search:Ἰουδαῖος -> ἸΟΥΔΑῖΟΣ

Ἰουδαῖος


 1. [Ἰ]
  [Ἰ] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 2. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [υ]
  [υ] [" h "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 4. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 5. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ῖ]
  [ῖ] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 7. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 8. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
Ἰουδαῖος ~= /ioudaios/
 • ἸΟΥΔΑῖΟΣ G2453 Ἰουδαῖος - 2453 Ἰουδαῖος - Ioudaîos - ee-oo-dah'-yos - from Ἰουδά (in the sense of Ἰούδας as a country); Judæan, i.e. belonging to Jehudah:--Jew(-ess), of Judæa. - Adjective - greek
 • G2450 Ἰουδαΐζω - 2450 Ἰουδαΐζω - ἸΟΥΔΑΐΖΩ - - Ioudaḯzō - ee-oo-dah-id'-zo - from Ἰουδαῖος; to become a Judæan, i.e. "Judaize":--live as the Jews. - Verb - greek
 • G2449 Ἰουδαία - 2449 Ἰουδαία - ἸΟΥΔΑΊΑ - - Ioudaía - ee-oo-dah'-yah - feminine of Ἰουδαῖος (with γῆ implied); the Judæan land (i.e. Judæa), a region of Palestine:--Judæa. - Noun Location - greek
 • G2451 Ἰουδαϊκός - 2451 Ἰουδαϊκός - ἸΟΥΔΑΪΚΌΣ - - Ioudaïkós - ee-oo-dah-ee-kos' - from Ἰουδαῖος; Judaïc, i.e. resembling a Judæan:--Jewish. - Adjective - greek
 • Ἰουδαῖος - ἸΟΥΔΑῖΟΣ - G2453 2453 - Jew(-ess), of Judaea - {"def":{"short":"Judaean, i.e., belonging to Jehudah","long":["Jewish, belonging to the Jewish race","Jewish as respects to birth, race, religion"]},"deriv":"from G2448 (in the sense of G2455 as a country)","pronun":{"ipa":"i.uˈðɛ.os","ipa_mod":"i.uˈðe.ows","sbl":"ioudaios","dic":"ee-oo-THEH-ose","dic_mod":"ee-oo-THAY-ose"},"see":["G2448","G2455"]}
 • Ἰουδαῖος - ἸΟΥΔΑῖΟΣ - G2453 2453 - from (2448) (in the sense of (2455) as a country) - Ioudaios - ee-oo-dah'-yos - Adjective - from «2448» (in the sense of «2455» as a country); Judaean, i.e. belonging to Jehudah:--Jew(-ess), of Judaea. -
  1. Jewish, belonging to the Jewish nation
  2. Jewish as respects to birth, origin, religion
  - Jewish - Jew(-ess), of Judaea - {"def":{"short":"Judaean, i.e., belonging to Jehudah","long":["Jewish, belonging to the Jewish race","Jewish as respects to birth, race, religion"]},"deriv":"from G2448 (in the sense of G2455 as a country)","pronun":{"ipa":"i.uˈðɛ.os","ipa_mod":"i.uˈðe.ows","sbl":"ioudaios","dic":"ee-oo-THEH-ose","dic_mod":"ee-oo-THAY-ose"},"see":["G2448","G2455"]}
Search Google:Ἰουδαῖος

Search:2453 -> 2453

2453


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
2453 ~= /2453/ numwd: Two Thousand Four Hundred Fifty-three - שניים אלפים ארבע-מאות חמישים ושלושה
 • G2453 Ἰουδαῖος - 2453 Ἰουδαῖος from Ἰουδά (in the sense of Ἰούδας as a country); Judæan, i.e. belonging to Jehudah:--Jew(-ess), of Judæa.
 • H2453 חַכְמוֹנִי - 2453 חַכְמוֹנִי from חָכַם; skilful; Chakmoni, an Israelite; Hachmoni, Hachmonite.
 • חַכְמוֹנִי - חַכְמוֹנִי - H2453 2453 - khak-mo-nee' - Chakmôwnîy - from H2449 (חָכַם); skilful; - Chakmoni, an Israelite - Hachmoni, Hachmonite.
Search Google:2453🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.073567 seconds