1097 -γινώσκω -ginosko -ghin-oce'-ko
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 1097
orig_word - γινώσκω
word_orig - a prolonged form of a primary verb
translit - ginosko
tdnt - 1:689,119
phonetic - ghin-oce'-ko
part_of_speech - Verb
st_def - a prolonged form of a primary verb; to "know" (absolutely) in a great variety of applications and with many implications (as follow, with others not thus clearly expressed):--allow, be aware (of), feel, (have) know(-ledge), perceived, be resolved, can speak, be sure, understand.
IPD_def -
 1. to learn to know, come to know, get a knowledge of perceive, feel
  1. to become known
 2. to know, understand, perceive, have knowledge of
  1. to understand
  2. to know
 3. Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman
 4. to become acquainted with, to know

English - allow, be aware (of), feel, (have) kno..
letter - g
data - {"def":{"short":"to \"know\" (absolutely) in a great variety of applications and with many implications (as follow, with others not thus clearly expressed)","long":["to learn to know, come to know, get a knowledge of perceive, feel",["to become known"],"to know, understand, perceive, have knowledge of",["to understand","to know"],"Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman","to become acquainted with, to know"]},"deriv":"a prolonged form of a primary verb","pronun":{"ipa":"ɣiˈno.sko","ipa_mod":"ʝiˈnow.skow","sbl":"ginōskō","dic":"gee-NOH-skoh","dic_mod":"gee-NOH-skoh"}}
usages - allow, be aware (of), feel, (have) know(-ledge), perceived, be resolved, can speak, be sure, understand
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
allow, be aware (of), feel, (have) kno..
* Denotes Required.

Strong Greek:1097

strongscsv:γινώσκω
γ ι ν σ κ ω
g
[" g "]
[" g "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
n
[" n "]
[" n "]
os
[" s "]
[" s "]
k
[" k c "]
[" k c "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#947;#953;#957;#8061;#963;#954;#969;
u+03b3u+03b9u+03bdu+1f7du+03c3u+03bau+03c9

strongscsvCAPS:γινώσκω
Γ Ι Ν Σ Κ Ω
g
[" g "]
[" g "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
n
[" n "]
[" n "]
os
[" s "]
[" s "]
k
[" k c "]
[" k c "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#915;#921;#925;#8187;#931;#922;#937;
u+0393u+0399u+039du+1ffbu+03a3u+039au+03a9

strongs_greek_lemma:γινώσκω
γ ι ν ώ σ κ ω
g
[" g "]
[" g "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
n
[" n "]
[" n "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
s
[" s "]
[" s "]
k
[" k c "]
[" k c "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#947;#953;#957;#974;#963;#954;#969;
u+03b3u+03b9u+03bdu+03ceu+03c3u+03bau+03c9

phpBible_greek_lexicon_lemma:γινώσκω
γ ι ν ώ σ κ ω
g
[" g "]
[" g "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
n
[" n "]
[" n "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
s
[" s "]
[" s "]
k
[" k c "]
[" k c "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#947;#953;#957;#974;#963;#954;#969;
u+03b3u+03b9u+03bdu+03ceu+03c3u+03bau+03c9

Search:γινώσκω -> ΓΙΝΏΣΚΩ

γινώσκω


 1. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 2. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 4. [ώ]
  [ώ] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 6. [κ]
  [κ] [" k c "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 7. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
γινώσκω ~= /ginosko/
 • γινώσκω - ΓΙΝΏΣΚΩ - G1097 1097 - allow, be aware (of), feel, (have) know(-ledge), perceived, be resolved, can speak, be sure, understand - {"def":{"short":"to \"know\" (absolutely) in a great variety of applications and with many implications (as follow, with others not thus clearly expressed)","long":["to learn to know, come to know, get a knowledge of perceive, feel",["to become known"],"to know, understand, perceive, have knowledge of",["to understand","to know"],"Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman","to become acquainted with, to know"]},"deriv":"a prolonged form of a primary verb","pronun":{"ipa":"ɣiˈno.sko","ipa_mod":"ʝiˈnow.skow","sbl":"ginōskō","dic":"gee-NOH-skoh","dic_mod":"gee-NOH-skoh"}}
 • γινώσκω - ΓΙΝΏΣΚΩ - G1097 1097 - a prolonged form of a primary verb - ginosko - ghin-oce'-ko - Verb - a prolonged form of a primary verb; to "know" (absolutely) in a great variety of applications and with many implications (as follow, with others not thus clearly expressed):--allow, be aware (of), feel, (have) know(-ledge), perceived, be resolved, can speak, be sure, understand. -
  1. to learn to know, come to know, get a knowledge of perceive, feel
   1. to become known
  2. to know, understand, perceive, have knowledge of
   1. to understand
   2. to know
  3. Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman
  4. to become acquainted with, to know
  - "to know" - allow, be aware (of), feel, (have) know(-ledge), perceived, be resolved, can speak, be sure, understand - {"def":{"short":"to \"know\" (absolutely) in a great variety of applications and with many implications (as follow, with others not thus clearly expressed)","long":["to learn to know, come to know, get a knowledge of perceive, feel",["to become known"],"to know, understand, perceive, have knowledge of",["to understand","to know"],"Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman","to become acquainted with, to know"]},"deriv":"a prolonged form of a primary verb","pronun":{"ipa":"ɣiˈno.sko","ipa_mod":"ʝiˈnow.skow","sbl":"ginōskō","dic":"gee-NOH-skoh","dic_mod":"gee-NOH-skoh"}}
Search Google:γινώσκω

Search:γινώσκω -> ΓΙΝΏΣΚΩ

γινώσκω


 1. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 2. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 4. [ώ]
  [ώ] ώ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 6. [κ]
  [κ] [" k c "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 7. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
γινώσκω ~= /ginosko/
 • ΓΙΝΏΣΚΩ G1097 γινώσκω - 1097 γινώσκω - ginṓskō - ghin-oce'-ko - a prolonged form of a primary verb; to "know" (absolutely) in a great variety of applications and with many implications (as follow, with others not thus clearly expressed):--allow, be aware (of), feel, (have) know(-ledge), perceived, be resolved, can speak, be sure, understand. - Verb - greek
 • G1106 γνώμη - 1106 γνώμη - ΓΝΏΜΗ - - gnṓmē - gno'-may - from γινώσκω; cognition, i.e. (subjectively) opinion, or (objectively) resolve (counsel, consent, etc.):--advice, + agree, judgment, mind, purpose, will. - - greek
 • G3563 νοῦς - 3563 νοῦς - ΝΟῦΣ - - noûs - nooce - probably from the base of γινώσκω; the intellect, i.e. mind (divine or human; in thought, feeling, or will); by implication, meaning:--mind, understanding. Compare ψυχή. - Noun Masculine - greek
 • G2589 καρδιογνώστης - 2589 καρδιογνώστης - ΚΑΡΔΙΟΓΝΏΣΤΗΣ - - kardiognṓstēs - kar-dee-og-noce'-tace - from καρδία and γινώσκω; a heart-knower:--which knowest the hearts. - Noun Masculine - greek
 • G1922 ἐπίγνωσις - 1922 ἐπίγνωσις - ἘΠΊΓΝΩΣΙΣ - - epígnōsis - ep-ig'-no-sis - from ἐπιγινώσκω; recognition, i.e. (by implication) full discernment, acknowledgement:--(ac-)knowledge(-ing, - ment). - Noun Feminine - greek
 • G1231 διαγινώσκω - 1231 διαγινώσκω - ΔΙΑΓΙΝΏΣΚΩ - - diaginṓskō - dee-ag-in-o'-sko - from διά and γινώσκω; to know thoroughly, i.e. ascertain exactly:--(would) enquire, know the uttermost. - Verb - greek
Search Google:γινώσκω

Search:1097 -> 1097

1097


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
1097 ~= /1097/ numwd: One Thousand Ninety-seven - אחד אלפים תשעים ושבעה
 • G1097 γινώσκω - 1097 γινώσκω a prolonged form of a primary verb; to "know" (absolutely) in a great variety of applications and with many implications (as follow, with others not thus clearly expressed):--allow, be aware (of), feel, (have) know(-ledge), perceived, be resolved, can speak, be sure, understand.
 • H1097 בְּלִי - 1097 בְּלִי from בָּלָה; properly, failure, i.e. nothing or destruction; usually (with preposition) without, not yet, because not, as long as, etc.; corruption, ig(norantly), for lack of, where no...is, so that no, none, not, un(awares), without.
 • בְּלִי - בְּלִי - H1097 1097 - bel-ee' - bᵉlîy - from H1086 (בָּלָה); - properly, failure, i.e. nothing or destruction; usually (with preposition) without, not yet, because not, as long as, etc. - corruption, ig(norantly), for lack of, where no...is, so that no, none, not, un(awares), without.
Search Google:1097Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.072473 seconds