8552 -תָּמַם -tamam -taw-mam'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 8552
orig_word - תָּמַם
word_orig - a primitive root
translit - tamam
tdnt - TWOT - 2522
phonetic - taw-mam'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to complete, in a good or a bad sense, literal, or figurative, transitive or intransitive (as follows):--accomplish, cease, be clean (pass-)ed, consume, have done, (come to an, have an, make an) end, fail, come to the full, be all gone, × be all here, be (make) perfect, be spent, sum, be (shew self) upright, be wasted, whole.
IPD_def -
 1. to be complete, be finished, be at an end
  1. (Qal)
   1. to be finished, be completed 1a
  2. completely, wholly, entirely (as auxiliary with verb)
   1. to be finished, come to an end, cease
   2. to be complete (of number)
   3. to be consumed, be exhausted, be spent
   4. to be finished, be consumed, be destroyed
   5. to be complete, be sound, be unimpaired, be upright (ethically)
   6. to complete, finish
   7. to be completely crossed over
  3. (Niphal) to be consumed
  4. (Hiphil)
   1. to finish, complete, perfect
   2. to finish, cease doing, leave off doing
   3. to complete, sum up, make whole
   4. to destroy (uncleanness)
   5. to make sound
  5. (Hithpael) to deal in integrity, act uprightly

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"to complete, in a good or a bad sense, literal, or figurative, transitive or intransitive","long":["to be complete, be finished, be at an end",["(Qal)",["to be finished, be completed",["completely, wholly, entirely (as auxiliary with verb)"],"to be finished, come to an end, cease","to be complete (of number)","to be consumed, be exhausted, be spent","to be finished, be consumed, be destroyed","to be complete, be sound, be unimpaired, be upright (ethically)","to complete, finish","to be completely crossed over"],"(Niphal) to be consumed","(Hiphil)",["to finish, complete, perfect","to finish, cease doing, leave off doing","to complete, sum up, make whole","to destroy (uncleanness)","to make sound"],"(Hithpael) to deal in integrity, act uprightly"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"t̪ɔːˈmɑm","ipa_mod":"tɑːˈmɑm","sbl":"tāmam","dic":"taw-MAHM","dic_mod":"ta-MAHM"}}
usages - accomplish, cease, be clean (pass-)ed, consume, have done, (come to an, have an, make an) end, fail, come to the full, be all gone, × be all here, be (make) perfect, be spent, sum, be (shew self) upright, be wasted, whole
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Hebrew Translation to English to appear in the LIT Bible?
accomplish, cease, be clean (pass-)ed, consume, have done, (come to an, ...
* Denotes Required.

Strong Hebrew:8552

strongscsv:תָּמַם
ת ּ ָ מ ַ ם
t
[" t "]
[" t "]
am
[" m "]
[" m C "]
am
#1514;#1468;#1464;#1502;#1463;#1501;
u+05eau+05bcu+05b8u+05deu+05b7u+05dd

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:תָּמַם
ת ּ ָ מ ַ ם
t
[" t "]
[" t "]
am
[" m "]
[" m C "]
am
#1514;#1468;#1464;#1502;#1463;#1501;
u+05eau+05bcu+05b8u+05deu+05b7u+05dd

Search:תָּמַם -> תָּמַם

תָּמַם


 1. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ם]
  [ם] ם m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
תָּמַם ~= /tamam/
 • תָּמַם H8552 תָּמַם - 8552 תָּמַם - tâmam - taw-mam' - a primitive root; to complete, in a good or a bad sense, literal, or figurative, transitive or intransitive; accomplish, cease, be clean (pass-) ed, consume, have done, (come to an, have an, make an) end, fail, come to the full, be all gone, [idiom] be all here, be (make) perfect, be spent, sum, be (shew self) upright, be wasted, whole. - Verb - heb
 • H8535 תָּם - 8535 תָּם - תָּם - - tâm - tawm - from תָּמַם; complete; usually (morally) pious; specifically, gentle, dear; coupled together, perfect, plain, undefiled, upright. - Adjective - heb
 • H8549 תָּמִים - 8549 תָּמִים - תָּמִים - - tâmîym - taw-meem' - from תָּמַם; entire (literally, figuratively or morally); also (as noun) integrity, truth; without blemish, complete, full, perfect, sincerely (-ity), sound, without spot, undefiled, upright(-ly), whole. - Adjective - heb
 • H8537 תֹּם - 8537 תֹּם - תֹּם - - tôm - tome - from תָּמַם; completeness; figuratively, prosperity; usually (morally) innocence; full, integrity, perfect(-ion), simplicity, upright(-ly, -ness), at a venture. See תֻּמִּים. - Noun Masculine - heb
 • H4974 מְתֹם - 4974 מְתֹם - מְתֹם - - mᵉthôm - meth-ohm' - from תָּמַם; wholesomeness; also (adverb) completely; men (by reading מַת), soundness. - Noun Masculine - heb
 • תָּמַם - תָּמַם - H8552 8552 - taw-mam' - tâmam - a primitive root; - to complete, in a good or a bad sense, literal, or figurative, transitive or intransitive - accomplish, cease, be clean (pass-) ed, consume, have done, (come to an, have an, make an) end, fail, come to the full, be all gone, [idiom] be all here, be (make) perfect, be spent, sum, be (shew self) upright, be wasted, whole.
 • תָּמַם - תָּמַם - H8552 8552 - accomplish, cease, be clean (pass-)ed, consume, have done, (come to an, have an, make an) end, fail, come to the full, be all gone, × be all here, be (make) perfect, be spent, sum, be (shew self) upright, be wasted, whole - {"def":{"short":"to complete, in a good or a bad sense, literal, or figurative, transitive or intransitive","long":["to be complete, be finished, be at an end",["(Qal)",["to be finished, be completed",["completely, wholly, entirely (as auxiliary with verb)"],"to be finished, come to an end, cease","to be complete (of number)","to be consumed, be exhausted, be spent","to be finished, be consumed, be destroyed","to be complete, be sound, be unimpaired, be upright (ethically)","to complete, finish","to be completely crossed over"],"(Niphal) to be consumed","(Hiphil)",["to finish, complete, perfect","to finish, cease doing, leave off doing","to complete, sum up, make whole","to destroy (uncleanness)","to make sound"],"(Hithpael) to deal in integrity, act uprightly"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"t̪ɔːˈmɑm","ipa_mod":"tɑːˈmɑm","sbl":"tāmam","dic":"taw-MAHM","dic_mod":"ta-MAHM"}}
 • תָּמַם - תָּמַם - H8552 8552 - a primitive root - tamam - taw-mam' - Verb - a primitive root; to complete, in a good or a bad sense, literal, or figurative, transitive or intransitive (as follows):--accomplish, cease, be clean (pass-)ed, consume, have done, (come to an, have an, make an) end, fail, come to the full, be all gone, × be all here, be (make) perfect, be spent, sum, be (shew self) upright, be wasted, whole. -
  1. to be complete, be finished, be at an end
   1. (Qal)
    1. to be finished, be completed 1a
   2. completely, wholly, entirely (as auxiliary with verb)
    1. to be finished, come to an end, cease
    2. to be complete (of number)
    3. to be consumed, be exhausted, be spent
    4. to be finished, be consumed, be destroyed
    5. to be complete, be sound, be unimpaired, be upright (ethically)
    6. to complete, finish
    7. to be completely crossed over
   3. (Niphal) to be consumed
   4. (Hiphil)
    1. to finish, complete, perfect
    2. to finish, cease doing, leave off doing
    3. to complete, sum up, make whole
    4. to destroy (uncleanness)
    5. to make sound
   5. (Hithpael) to deal in integrity, act uprightly
  - - accomplish, cease, be clean (pass-)ed, consume, have done, (come to an, have an, make an) end, fail, come to the full, be all gone, × be all here, be (make) perfect, be spent, sum, be (shew self) upright, be wasted, whole - {"def":{"short":"to complete, in a good or a bad sense, literal, or figurative, transitive or intransitive","long":["to be complete, be finished, be at an end",["(Qal)",["to be finished, be completed",["completely, wholly, entirely (as auxiliary with verb)"],"to be finished, come to an end, cease","to be complete (of number)","to be consumed, be exhausted, be spent","to be finished, be consumed, be destroyed","to be complete, be sound, be unimpaired, be upright (ethically)","to complete, finish","to be completely crossed over"],"(Niphal) to be consumed","(Hiphil)",["to finish, complete, perfect","to finish, cease doing, leave off doing","to complete, sum up, make whole","to destroy (uncleanness)","to make sound"],"(Hithpael) to deal in integrity, act uprightly"]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"t̪ɔːˈmɑm","ipa_mod":"tɑːˈmɑm","sbl":"tāmam","dic":"taw-MAHM","dic_mod":"ta-MAHM"}}
Search Google:תָּמַם

Search:8552 -> 8552

8552


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
8552 ~= /8552/ numwd: Eight Thousand Five Hundred Fifty-two - שמונה אלפים חמש-מאות חמישים ושניים
 • H8552 תָּמַם - 8552 תָּמַם a primitive root; to complete, in a good or a bad sense, literal, or figurative, transitive or intransitive; accomplish, cease, be clean (pass-) ed, consume, have done, (come to an, have an, make an) end, fail, come to the full, be all gone, [idiom] be all here, be (make) perfect, be spent, sum, be (shew self) upright, be wasted, whole.
 • תָּמַם - תָּמַם - H8552 8552 - taw-mam' - tâmam - a primitive root; - to complete, in a good or a bad sense, literal, or figurative, transitive or intransitive - accomplish, cease, be clean (pass-) ed, consume, have done, (come to an, have an, make an) end, fail, come to the full, be all gone, [idiom] be all here, be (make) perfect, be spent, sum, be (shew self) upright, be wasted, whole.
Search Google:8552🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.033878 seconds