1125 -בֶּן־אֲבִינָדָב -Ben-'Abiynadab -ben-ab-ee''-naw-dawb'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 1125
orig_word - בֶּן־אֲבִינָדָב
word_orig - from (01121) and (040)
translit - Ben-'Abiynadab
tdnt - None
phonetic - ben-ab-ee''-naw-dawb'
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - from «01121» and «040»; (the) son of Abinadab; Ben-Abinadab, an Israelite:--the son of Abinadab.
IPD_def - Ben-Abinadab = "son of Abinadab"
 1. an officer of Solomon

English -
letter - b
data - {"def":{"lit":"son of Abinadab","short":"Ben-Abinadab, an Israelite","long":["an officer of Solomon"]},"deriv":"from H1121 and H0040; (the) son of Abinadab","pronun":{"ipa":"bɛn̪ ʔə̆.bɪi̯.n̪ɔːˈd̪ɔːb","ipa_mod":"bɛn ʔə̆.viː.nɑːˈdɑːv","sbl":"ben ʾăbînādāb","dic":"ben uh-bee-naw-DAWB","dic_mod":"ben uh-vee-na-DAHV"}}
usages - the son of Abinadab
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Hebrew Translation to English to appear in the LIT Bible?
the son of Abinadab ~from (01121) and (040)
* Denotes Required.

Strong Hebrew:1125

strongscsv:בֶּן־אֲבִינָדָב
ב ּ ֶ ן ־ א ֲ ב ִ י נ ָ ד ָ ב
b
[" b "]
[" b R M "]
enʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
iy
[" y "]
[" y r "]
n
[" n "]
[" n "]
ad
[" d "]
[" d "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
#1489;#1468;#1462;#1503;#1470;#1488;#1458;#1489;#1460;#1497;#1504;#1464;#1491;#1464;#1489;
u+05d1u+05bcu+05b6u+05dfu+05beu+05d0u+05b2u+05d1u+05b4u+05d9u+05e0u+05b8u+05d3u+05b8u+05d1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:בֶּן־אֲבִינָדָב
ב ּ ֶ ן ־ א ֲ ב ִ י נ ָ ד ָ ב
b
[" b "]
[" b R M "]
enʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
iy
[" y "]
[" y r "]
n
[" n "]
[" n "]
ad
[" d "]
[" d "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
#1489;#1468;#1462;#1503;#1470;#1488;#1458;#1489;#1460;#1497;#1504;#1464;#1491;#1464;#1489;
u+05d1u+05bcu+05b6u+05dfu+05beu+05d0u+05b2u+05d1u+05b4u+05d9u+05e0u+05b8u+05d3u+05b8u+05d1

Search:בֶּן־אֲבִינָדָב -> בֶּן־אֲבִינָדָב

בֶּן־אֲבִינָדָב


 1. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ן]
  [ן] ן n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 5. [־]
  [־] ־
  ־
  #1470;
  u+05be
 6. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 7. [ֲ]
  [ֲ] ֲ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 8. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 9. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 10. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 11. [נ]
  [נ] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 12. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 13. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 14. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 15. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
בֶּן־אֲבִינָדָב ~= /benʼabiynadab/
 • בֶּן־אֲבִינָדָב H1125 בֶּן־אֲבִינָדָב - 1125 בֶּן־אֲבִינָדָב - Ben-ʼĂbîynâdâb - ben-ab-ee''-naw-dawb' - from בֵּן and אֲבִימֶלֶךְ; (the) son of Abinadab; Ben-Abinadab, an Israelite; the son of Abinadab. - Proper Name Masculine - x-pn
 • בֶּן־אֲבִינָדָב - בֶּן־אֲבִינָדָב - H1125 1125 - ben-ab-ee''-naw-dawb' - Ben-ʼĂbîynâdâb - from H1121 (בֵּן) and H40 (אֲבִימֶלֶךְ); (the) son of Abinadab; - Ben-Abinadab, an Israelite - the son of Abinadab.
 • בֶּן־אֲבִינָדָב - בֶּן־אֲבִינָדָב - H1125 1125 - the son of Abinadab - {"def":{"lit":"son of Abinadab","short":"Ben-Abinadab, an Israelite","long":["an officer of Solomon"]},"deriv":"from H1121 and H0040; (the) son of Abinadab","pronun":{"ipa":"bɛn̪ ʔə̆.bɪi̯.n̪ɔːˈd̪ɔːb","ipa_mod":"bɛn ʔə̆.viː.nɑːˈdɑːv","sbl":"ben ʾăbînādāb","dic":"ben uh-bee-naw-DAWB","dic_mod":"ben uh-vee-na-DAHV"}}
 • בֶּן־אֲבִינָדָב - בֶּן־אֲבִינָדָב - H1125 1125 - from (01121) and (040) - Ben-'Abiynadab - ben-ab-ee''-naw-dawb' - Proper Name Masculine - from «01121» and «040»; (the) son of Abinadab; Ben-Abinadab, an Israelite:--the son of Abinadab. - Ben-Abinadab = "son of Abinadab"
  1. an officer of Solomon
  - - the son of Abinadab - {"def":{"lit":"son of Abinadab","short":"Ben-Abinadab, an Israelite","long":["an officer of Solomon"]},"deriv":"from H1121 and H0040; (the) son of Abinadab","pronun":{"ipa":"bɛn̪ ʔə̆.bɪi̯.n̪ɔːˈd̪ɔːb","ipa_mod":"bɛn ʔə̆.viː.nɑːˈdɑːv","sbl":"ben ʾăbînādāb","dic":"ben uh-bee-naw-DAWB","dic_mod":"ben uh-vee-na-DAHV"}}
Search Google:בֶּן־אֲבִינָדָב

Search:1125 -> 1125

1125


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
1125 ~= /1125/ numwd: One Thousand One Hundred Twenty-five - אחד אלפים מאה עשרים וחמישה
 • G1125 γράφω - 1125 γράφω a primary verb; to "grave", especially to write; figuratively, to describe:--describe, write(-ing, -ten).
 • H1125 בֶּן־אֲבִינָדָב - 1125 בֶּן־אֲבִינָדָב from בֵּן and אֲבִימֶלֶךְ; (the) son of Abinadab; Ben-Abinadab, an Israelite; the son of Abinadab.
 • בֶּן־אֲבִינָדָב - בֶּן־אֲבִינָדָב - H1125 1125 - ben-ab-ee''-naw-dawb' - Ben-ʼĂbîynâdâb - from H1121 (בֵּן) and H40 (אֲבִימֶלֶךְ); (the) son of Abinadab; - Ben-Abinadab, an Israelite - the son of Abinadab.
Search Google:1125Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.038732 seconds