67 -Ἀγρίππας -Agrippas -ag-rip'-pas
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 67
orig_word - Ἀγρίππας
word_orig - apparently from (66) and (2462)
translit - Agrippas
tdnt - None
phonetic - ag-rip'-pas
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - apparently from «66» and «2462»; wild-horse tamer; Agrippas, one of the Herods:--Agrippa.
IPD_def - Agrippa = "Hero like"
 1. Name of a ruling family in Israel at the time of Christ

English - Agrippa
letter - a
data - {"def":{"lit":"hero-like","short":"wild-horse tamer; Agrippas, one of the Herods","long":["Name of a ruling family in Israel at the time of Christ"]},"deriv":"apparently from G0066 and G2462","pronun":{"ipa":"ɑˈɣrip.pɑs","ipa_mod":"ɑˈɣrip.pɑs","sbl":"agrippas","dic":"ah-GREEP-pahs","dic_mod":"ah-GREEP-pahs"},"see":["G0066","G2462"]}
usages - Agrippa
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
Agrippa
* Denotes Required.

Strong Greek:67

strongscsv:Ἀγρίππας
γ ρ π π α ς
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
ip
[" p "]
[" p "]
p
[" p "]
[" p "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7944;#947;#961;#8055;#960;#960;#945;#962;
u+1f08u+03b3u+03c1u+1f77u+03c0u+03c0u+03b1u+03c2

strongscsvCAPS:Ἀγρίππας
Γ Ρ Π Π Α Σ
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
ip
[" p "]
[" p "]
p
[" p "]
[" p "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7944;#915;#929;#8155;#928;#928;#913;#931;
u+1f08u+0393u+03a1u+1fdbu+03a0u+03a0u+0391u+03a3

strongs_greek_lemma:Ἀγρίππας
γ ρ ί π π α ς
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
p
[" p "]
[" p "]
p
[" p "]
[" p "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7944;#947;#961;#943;#960;#960;#945;#962;
u+1f08u+03b3u+03c1u+03afu+03c0u+03c0u+03b1u+03c2

phpBible_greek_lexicon_lemma:Ἀγρίππας
γ ρ ί π π α ς
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
p
[" p "]
[" p "]
p
[" p "]
[" p "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7944;#947;#961;#943;#960;#960;#945;#962;
u+1f08u+03b3u+03c1u+03afu+03c0u+03c0u+03b1u+03c2

Search:Ἀγρίππας -> ἈΓΡΊΠΠΑΣ

Ἀγρίππας


 1. [Ἀ]
  [Ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 3. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 4. [ί]
  [ί] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 5. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 6. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 7. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 8. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
Ἀγρίππας ~= /agrippas/
 • Ἀγρίππας - ἈΓΡΊΠΠΑΣ - G67 67 - Agrippa - {"def":{"lit":"hero-like","short":"wild-horse tamer; Agrippas, one of the Herods","long":["Name of a ruling family in Israel at the time of Christ"]},"deriv":"apparently from G0066 and G2462","pronun":{"ipa":"ɑˈɣrip.pɑs","ipa_mod":"ɑˈɣrip.pɑs","sbl":"agrippas","dic":"ah-GREEP-pahs","dic_mod":"ah-GREEP-pahs"},"see":["G0066","G2462"]}
 • Ἀγρίππας - ἈΓΡΊΠΠΑΣ - G67 67 - apparently from (66) and (2462) - Agrippas - ag-rip'-pas - Noun Masculine - apparently from «66» and «2462»; wild-horse tamer; Agrippas, one of the Herods:--Agrippa. - Agrippa = "Hero like"
  1. Name of a ruling family in Israel at the time of Christ
  - - Agrippa - {"def":{"lit":"hero-like","short":"wild-horse tamer; Agrippas, one of the Herods","long":["Name of a ruling family in Israel at the time of Christ"]},"deriv":"apparently from G0066 and G2462","pronun":{"ipa":"ɑˈɣrip.pɑs","ipa_mod":"ɑˈɣrip.pɑs","sbl":"agrippas","dic":"ah-GREEP-pahs","dic_mod":"ah-GREEP-pahs"},"see":["G0066","G2462"]}
Search Google:Ἀγρίππας

Search:Ἀγρίππας -> ἈΓΡΊΠΠΑΣ

Ἀγρίππας


 1. [Ἀ]
  [Ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 3. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 4. [ί]
  [ί] ί i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 5. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 6. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 7. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 8. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
Ἀγρίππας ~= /agrippas/
 • ἈΓΡΊΠΠΑΣ G67 Ἀγρίππας - 67 Ἀγρίππας - Agríppas - ag-rip'-pas - apparently from ἄγριος and ἵππος; wild-horse tamer; Agrippas, one of the Herods:--Agrippa. - Noun Masculine - greek
Search Google:Ἀγρίππας

Search:67 -> 67

67


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
67 ~= /67/ numwd: Sixty-seven - שישים ושבעה
 • G1067 γέεννα - 1067 γέεννα of Hebrew origin (גַּיְא and הִנֹּם); valley of (the son of) Hinnom; ge-henna (or Ge-Hinnom), a valley of Jerusalem, used (figuratively) as a name for the place (or state) of everlasting punishment:--hell.
 • G1167 δειλία - 1167 δειλία from δειλός; timidity:--fear.
 • G1267 διαμερισμός - 1267 διαμερισμός from διαμερίζω; disunion (of opinion and conduct):--division.
 • G1367 δισχίλιοι - 1367 δισχίλιοι from δίς and χίλιοι; two thousand:--two thousand.
 • G1467 ἐγκρατεύομαι - 1467 ἐγκρατεύομαι middle voice from ἐγκρατής; to exercise self-restraint (in diet and chastity):--can(-not) contain, be temperate.
 • G1567 ἐκζητέω - 1567 ἐκζητέω from ἐκ and ζητέω; to search out, i.e. (figuratively)investigate, crave, demand, (by Hebraism) worship:--en- (re-)quire, seek after (carefully, diligently).
 • G1667 ἑλίσσω - 1667 ἑλίσσω a form of εἱλίσσω; to coil or wrap:--fold up.
 • G167 ἀκαθαρσία - 167 ἀκαθαρσία from ἀκάθαρτος; impurity (the quality), physically or morally:--uncleanness.
 • G1670 ἑλκύω - 1670 ἑλκύω probably akin to αἱρέομαι; to drag (literally or figuratively):--draw. Compare ἑλίσσω.
 • G1671 Ἑλλάς - 1671 Ἑλλάς of uncertain affinity; Hellas (or Greece), a country of Europe:--Greece.
 • G4927 συνομορέω - 4927 συνομορέω - ΣΥΝΟΜΟΡΈΩ - - synomoréō - soon-om-or-eh'-o - from σύν and a derivative of a compound of the base of 3674 and the base of ὅριον; to border together, i.e. adjoin:--join hard. - Verb - greek
 • בְּכִירָה - בְּכִירָה - H1067 1067 - bek-ee-raw' - bᵉkîyrâh - feminine from H1069 (בָּכַר); - the eldest daughter - firstborn.
 • בַּעַל - בַּעַל - H1167 1167 - bah'-al - baʻal - from H1166 (בָּעַל); - a master; hence, a husband, or (figuratively) owner (often used with another noun in modifications of this latter sense) - [phrase] archer, [phrase] babbler, [phrase] bird, captain, chief man, [phrase] confederate, [phrase] have to do, [phrase] dreamer, those to whom it is due, [phrase] furious, those that are given to it, great, [phrase] hairy, he that hath it, have, [phras
 • בָּרוּת - בָּרוּת - H1267 1267 - baw-rooth - bârûwth - from H1262 (בָּרָה); - food - meat.
 • גְּבוּלָה - גְּבוּלָה - H1367 1367 - gheb-oo-law' - gᵉbûwlâh - or גְּבֻלָה; (shortened) feminine of H1366 (גְּבוּל); - a boundary, region - border, bound, coast, landmark. place.
 • גֵּוָה - גֵּוָה - H1467 1467 - gay-vaw' - gêvâh - (Aramaic) corresponding to H1466 (גֵּוָה) - {exaltation; (figuratively) arrogance} - pride.
 • גַּלְעֵד - גַּלְעֵד - H1567 1567 - gal-ade' - Galʻêd - from H1530 (גַּל) and H5707 (עֵד); heap of testimony; - Galed, a memorial cairn East of the Jordan - Galeed.
 • גַּת־רִמּוֹן - גַּת־רִמּוֹן - H1667 1667 - gath-rim-mone' - Gath-Rimmôwn - from H1660 (גַּת) and H7416 (רִמּוֹן); wine-press of (the) pomegranate; - Gath-Rimmon, a place in Palestine - Gath-rimmon. d
 • אָהַל - אָהַל - H167 167 - aw-hal' - ʼâhal - a denominative from H168 (אֹהֶל); - to tent - pitch (remove) a tent.
 • דְּאָבָה - דְּאָבָה - H1670 1670 - deh-aw-baw' - dᵉʼâbâh - from H1669 (דָּאַב); - properly, pining; by analogy, fear - sorrow.
 • דְּאָבוֹן - דְּאָבוֹן - H1671 1671 - deh-aw-bone' - dᵉʼâbôwn - from H1669 (דָּאַב); - pining - sorrow.
Search Google:67🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.058537 seconds