649 -ἀποστέλλω -apostello -ap-os-tel'-lo
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 649
orig_word - ἀποστέλλω
word_orig - from (575) and (4724)
translit - apostello
tdnt - 1:398,67
phonetic - ap-os-tel'-lo
part_of_speech - Verb
st_def - from «575» and «4724»; set apart, i.e. (by implication) to send out (properly, on a mission) literally or figuratively:--put in, send (away, forth, out), set (at liberty).
IPD_def -
 1. to order (one) to go to a place appointed
 2. to send away, dismiss
  1. to allow one to depart, that he may be in a state of liberty
  2. to order one to depart, send off
  3. to drive away

English - put in, send (away, forth, out), set (..
letter - a
data - {"def":{"short":"set apart, i.e., (by implication) to send out (properly, on a mission) literally or figuratively","long":["to order (one) to go to a place appointed","to send away, dismiss",["to allow one to depart, that he may be in a state of liberty","to order one to depart, send off","to drive away"]]},"deriv":"from G0575 and G4724","pronun":{"ipa":"ɑ.poˈstɛl.lo","ipa_mod":"ɑ.powˈste̞l.low","sbl":"apostellō","dic":"ah-poh-STEL-loh","dic_mod":"ah-poh-STALE-loh"},"see":["G0575","G4724"]}
usages - put in, send (away, forth, out), set (at liberty)
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
put in, send (away, forth, out), set (..
* Denotes Required.

Strong Greek:649

strongscsv:ἀποστέλλω
π ο σ τ λ λ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
el
[" l "]
[" l "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#960;#959;#963;#964;#8051;#955;#955;#969;
u+1f00u+03c0u+03bfu+03c3u+03c4u+1f73u+03bbu+03bbu+03c9

strongscsvCAPS:ἀποστέλλω
Π Ο Σ Τ Λ Λ Ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
el
[" l "]
[" l "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7944;#928;#927;#931;#932;#8137;#923;#923;#937;
u+1f08u+03a0u+039fu+03a3u+03a4u+1fc9u+039bu+039bu+03a9

strongs_greek_lemma:ἀποστέλλω
π ο σ τ έ λ λ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
l
[" l "]
[" l "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#960;#959;#963;#964;#941;#955;#955;#969;
u+1f00u+03c0u+03bfu+03c3u+03c4u+03adu+03bbu+03bbu+03c9

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἀποστέλλω
π ο σ τ έ λ λ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
l
[" l "]
[" l "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#960;#959;#963;#964;#941;#955;#955;#969;
u+1f00u+03c0u+03bfu+03c3u+03c4u+03adu+03bbu+03bbu+03c9

Search:ἀποστέλλω -> ἈΠΟΣΤΈΛΛΩ

ἀποστέλλω


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 3. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 6. [έ]
  [έ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 7. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 8. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 9. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἀποστέλλω ~= /apostello/
 • ἀποστέλλω - ἈΠΟΣΤΈΛΛΩ - G649 649 - put in, send (away, forth, out), set (at liberty) - {"def":{"short":"set apart, i.e., (by implication) to send out (properly, on a mission) literally or figuratively","long":["to order (one) to go to a place appointed","to send away, dismiss",["to allow one to depart, that he may be in a state of liberty","to order one to depart, send off","to drive away"]]},"deriv":"from G0575 and G4724","pronun":{"ipa":"ɑ.poˈstɛl.lo","ipa_mod":"ɑ.powˈste̞l.low","sbl":"apostellō","dic":"ah-poh-STEL-loh","dic_mod":"ah-poh-STALE-loh"},"see":["G0575","G4724"]}
 • ἀποστέλλω - ἈΠΟΣΤΈΛΛΩ - G649 649 - from (575) and (4724) - apostello - ap-os-tel'-lo - Verb - from «575» and «4724»; set apart, i.e. (by implication) to send out (properly, on a mission) literally or figuratively:--put in, send (away, forth, out), set (at liberty). -
  1. to order (one) to go to a place appointed
  2. to send away, dismiss
   1. to allow one to depart, that he may be in a state of liberty
   2. to order one to depart, send off
   3. to drive away
  - set apart/to order (one) to go to a place appointed - put in, send (away, forth, out), set (at liberty) - {"def":{"short":"set apart, i.e., (by implication) to send out (properly, on a mission) literally or figuratively","long":["to order (one) to go to a place appointed","to send away, dismiss",["to allow one to depart, that he may be in a state of liberty","to order one to depart, send off","to drive away"]]},"deriv":"from G0575 and G4724","pronun":{"ipa":"ɑ.poˈstɛl.lo","ipa_mod":"ɑ.powˈste̞l.low","sbl":"apostellō","dic":"ah-poh-STEL-loh","dic_mod":"ah-poh-STALE-loh"},"see":["G0575","G4724"]}
Search Google:ἀποστέλλω

Search:ἀποστέλλω -> ἈΠΟΣΤΈΛΛΩ

ἀποστέλλω


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 3. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 6. [έ]
  [έ] έ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 7. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 8. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 9. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἀποστέλλω ~= /apostello/
 • ἈΠΟΣΤΈΛΛΩ G649 ἀποστέλλω - 649 ἀποστέλλω - apostéllō - ap-os-tel'-lo - from ἀπό and στέλλω; set apart, i.e. (by implication) to send out (properly, on a mission) literally or figuratively:--put in, send (away, forth, out), set (at liberty). - Verb - greek
 • G651 ἀποστολή - 651 ἀποστολή - ἈΠΟΣΤΟΛΉ - - apostolḗ - ap-os-tol-ay' - from ἀποστέλλω; commission, i.e. (specially) apostolate:--apostleship. - Noun Feminine - greek
 • G4882 συναποστέλλω - 4882 συναποστέλλω - ΣΥΝΑΠΟΣΤΈΛΛΩ - - synapostéllō - soon-ap-os-tel'-lo - from σύν and ἀποστέλλω; to despatch (on an errand) in company with:--send with. - Verb - greek
 • G1821 ἐξαποστέλλω - 1821 ἐξαποστέλλω - ἘΞΑΠΟΣΤΈΛΛΩ - - exapostéllō - ex-ap-os-tel'-lo - from ἐκ and ἀποστέλλω; to send away forth, i.e. (on a mission) to despatch, or (peremptorily) to dismiss:--send (away, forth, out). - Verb - greek
 • G652 ἀπόστολος - 652 ἀπόστολος - ἈΠΌΣΤΟΛΟΣ - - apóstolos - ap-os'-tol-os - from ἀποστέλλω; a delegate; specially, an ambassador of the Gospel; officially a commissioner of Christ ("apostle") (with miraculous powers):--apostle, messenger, he that is sent. ἈΠΌΣΤΟΛΟΣ - Noun Masculine - greek
Search Google:ἀποστέλλω

Search:649 -> 649

649


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
649 ~= /649/ numwd: Six Hundred Forty-nine - שש-מאות ארבעים ותשעה
 • G1649 ἔλεγξις - 1649 ἔλεγξις from ἐλέγχω; refutation, i.e. reproof:--rebuke.
 • G2649 καταμαρτυρέω - 2649 καταμαρτυρέω from κατά and μαρτυρέω; to testify against:--witness against.
 • G3649 ὀλολύζω - 3649 ὀλολύζω a reduplicated primary verb; to "howl" or "halloo", i.e. shriek:--howl.
 • G4649 σκοπός - 4649 σκοπός from (to peer about ("skeptic"); perhaps akin to σκάπτω through the idea of concealment; compare σκέπασμα); a watch (sentry or scout), i.e. (by implication) a goal:--mark.
 • G649 ἀποστέλλω - 649 ἀποστέλλω from ἀπό and στέλλω; set apart, i.e. (by implication) to send out (properly, on a mission) literally or figuratively:--put in, send (away, forth, out), set (at liberty).
 • H1649 גֵּרְשֻׁנִּי - 1649 גֵּרְשֻׁנִּי patronymically from גֵּרְשׁוֹן; a Gereshonite or descendant of Gereshon; Gershonite, sons of Gershon.
 • H2649 חִפָּזוֹן - 2649 חִפָּזוֹן from חֻלְדָּה; hasty flight; haste.
 • H3649 כָּמָר - 3649 כָּמָר from כָּמַר; properly, an ascetic (as if shrunk with self-maceration), i.e. an idolatrous priest (only in plural); Chemarims (idolatrous) priests.
 • H4649 מֻפִּים - 4649 מֻפִּים a plural apparently from נוּף; wavings; Muppim, an Israelite; Muppim. Compare שֻׁפִּים.
 • H5649 עֲבַד - 5649 עֲבַד (Aramaic) from עֲבַד; a servant; servant.
 • גֵּרְשֻׁנִּי - גֵּרְשֻׁנִּי - H1649 1649 - gay-resh-oon-nee' - Gêrᵉshunnîy - patronymically from H1648 (גֵּרְשׁוֹן); - a Gereshonite or descendant of Gereshon - Gershonite, sons of Gershon.
 • חִפָּזוֹן - חִפָּזוֹן - H2649 2649 - khip-paw-zone' - chippâzôwn - from H2468 (חֻלְדָּה); - hasty flight - haste.
 • כָּמָר - כָּמָר - H3649 3649 - kaw-mawr' - kâmâr - from H3648 (כָּמַר); - properly, an ascetic (as if shrunk with self-maceration), i.e. an idolatrous priest (only in plural) - Chemarims (idolatrous) priests.
 • מֻפִּים - מֻפִּים - H4649 4649 - moop-peem' - Muppîym - a plural apparently from H5130 (נוּף); wavings; - Muppim, an Israelite - Muppim. Compare H8206 (שֻׁפִּים).
 • עֲבַד - עֲבַד - H5649 5649 - ab-bad' - ʻăbad - (Aramaic) from H5648 (עֲבַד); - a servant - servant.
 • אַפַּיִם - אַפַּיִם - H649 649 - ap-pah'-yim - ʼAppayim - dual of H639 (אַף); two nostrils; - Appajim, an Israelite - Appaim.
 • פִּקּוּד - פִּקּוּד - H6490 6490 - pik-kood' - piqqûwd - or פִּקֻּד; from H6485 (פָּקַד); - properly, appointed, i.e. a mandate (of God; plural only, collectively, for the Law) - commandment, precept, statute.
 • פָּקַח - פָּקַח - H6491 6491 - paw-kakh' - pâqach - a primitive root; - to open (the senses, especially the eyes); figuratively, to be observant - open.
 • פֶּקַח - פֶּקַח - H6492 6492 - peh'-kakh - Peqach - from H6491 (פָּקַח); watch; - Pekach, an Israelite king - Pekah.
 • פִּקֵּחַ - פִּקֵּחַ - H6493 6493 - pik-kay'-akh - piqqêach - from H6491 (פָּקַח); - clear-sighted; figuratively, intelligent - seeing, wise.
Search Google:649🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.082473 seconds