591 -ἀποδίδωμι -apodidomi -ap-od-eed'-o-mee
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 591
orig_word - ἀποδίδωμι
word_orig - from (575) and (1325)
translit - apodidomi
tdnt - 2:167,166
phonetic - ap-od-eed'-o-mee
part_of_speech - Verb
st_def - from «575» and «1325»; to give away, i.e. up, over, back, etc. (in various applications):--deliver (again), give (again), (re-)pay(-ment be made), perform, recompense, render, requite, restore, reward, sell, yield.
IPD_def -
 1. to deliver, to give away for one's own profit what is one's own, to sell
 2. to pay off, discharge what is due
  1. a debt, wages, tribute, taxes, produce due
  2. things promised under oath
  3. conjugal duty
  4. to render account
 3. to give back, restore
 4. to requite, recompense in a good or a bad sense

English - deliver (again), give (again), (re-)pa..
letter - a
data - {"def":{"short":"to give away, i.e., up, over, back, etc. (in various applications)","long":["to deliver, to give away for one's own profit what is one's own, to sell","to pay off, discharge what is due",["a debt, wages, tribute, taxes, produce due","things promised under oath","conjugal duty","to render account"],"to give back, restore","to requite, recompense in a good or a bad sense"]},"deriv":"from G0575 and G1325","pronun":{"ipa":"ɑ.poˈði.ðo.mi","ipa_mod":"ɑ.powˈði.ðow.mi","sbl":"apodidōmi","dic":"ah-poh-THEE-thoh-mee","dic_mod":"ah-poh-THEE-thoh-mee"},"see":["G0575","G1325"]}
usages - deliver (again), give (again), (re-)pay(-ment be made), perform, recompense, render, requite, restore, reward, sell, yield
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
deliver (again), give (again), (re-)pa..
* Denotes Required.

Strong Greek:591

strongscsv:ἀποδίδωμι
π ο δ δ ω μ ι
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
d
[" d h "]
[" d "]
id
[" d h "]
[" d "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
#7936;#960;#959;#948;#8055;#948;#969;#956;#953;
u+1f00u+03c0u+03bfu+03b4u+1f77u+03b4u+03c9u+03bcu+03b9

strongscsvCAPS:ἀποδίδωμι
Π Ο Δ Δ Ω Μ Ι
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
d
[" d h "]
[" d "]
id
[" d h "]
[" d "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
#7944;#928;#927;#916;#8155;#916;#937;#924;#921;
u+1f08u+03a0u+039fu+0394u+1fdbu+0394u+03a9u+039cu+0399

strongs_greek_lemma:ἀποδίδωμι
π ο δ ί δ ω μ ι
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
d
[" d h "]
[" d "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
d
[" d h "]
[" d "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
#7936;#960;#959;#948;#943;#948;#969;#956;#953;
u+1f00u+03c0u+03bfu+03b4u+03afu+03b4u+03c9u+03bcu+03b9

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἀποδίδωμι
π ο δ ί δ ω μ ι
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
d
[" d h "]
[" d "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
d
[" d h "]
[" d "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
m
[" m o "]
[" m "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
#7936;#960;#959;#948;#943;#948;#969;#956;#953;
u+1f00u+03c0u+03bfu+03b4u+03afu+03b4u+03c9u+03bcu+03b9

Search:ἀποδίδωμι -> ἈΠΟΔΊΔΩΜΙ

ἀποδίδωμι


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 3. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 5. [ί]
  [ί] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 6. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 7. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 8. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 9. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
ἀποδίδωμι ~= /apodidomi/
 • ἀποδίδωμι - ἈΠΟΔΊΔΩΜΙ - G591 591 - deliver (again), give (again), (re-)pay(-ment be made), perform, recompense, render, requite, restore, reward, sell, yield - {"def":{"short":"to give away, i.e., up, over, back, etc. (in various applications)","long":["to deliver, to give away for one's own profit what is one's own, to sell","to pay off, discharge what is due",["a debt, wages, tribute, taxes, produce due","things promised under oath","conjugal duty","to render account"],"to give back, restore","to requite, recompense in a good or a bad sense"]},"deriv":"from G0575 and G1325","pronun":{"ipa":"ɑ.poˈði.ðo.mi","ipa_mod":"ɑ.powˈði.ðow.mi","sbl":"apodidōmi","dic":"ah-poh-THEE-thoh-mee","dic_mod":"ah-poh-THEE-thoh-mee"},"see":["G0575","G1325"]}
 • ἀποδίδωμι - ἈΠΟΔΊΔΩΜΙ - G591 591 - from (575) and (1325) - apodidomi - ap-od-eed'-o-mee - Verb - from «575» and «1325»; to give away, i.e. up, over, back, etc. (in various applications):--deliver (again), give (again), (re-)pay(-ment be made), perform, recompense, render, requite, restore, reward, sell, yield. -
  1. to deliver, to give away for one's own profit what is one's own, to sell
  2. to pay off, discharge what is due
   1. a debt, wages, tribute, taxes, produce due
   2. things promised under oath
   3. conjugal duty
   4. to render account
  3. to give back, restore
  4. to requite, recompense in a good or a bad sense
  - - deliver (again), give (again), (re-)pay(-ment be made), perform, recompense, render, requite, restore, reward, sell, yield - {"def":{"short":"to give away, i.e., up, over, back, etc. (in various applications)","long":["to deliver, to give away for one's own profit what is one's own, to sell","to pay off, discharge what is due",["a debt, wages, tribute, taxes, produce due","things promised under oath","conjugal duty","to render account"],"to give back, restore","to requite, recompense in a good or a bad sense"]},"deriv":"from G0575 and G1325","pronun":{"ipa":"ɑ.poˈði.ðo.mi","ipa_mod":"ɑ.powˈði.ðow.mi","sbl":"apodidōmi","dic":"ah-poh-THEE-thoh-mee","dic_mod":"ah-poh-THEE-thoh-mee"},"see":["G0575","G1325"]}
Search Google:ἀποδίδωμι

Search:ἀποδίδωμι -> ἈΠΟΔΊΔΩΜΙ

ἀποδίδωμι


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 3. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 5. [ί]
  [ί] ί i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 6. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 7. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 8. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 9. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
ἀποδίδωμι ~= /apodidomi/
 • ἈΠΟΔΊΔΩΜΙ G591 ἀποδίδωμι - 591 ἀποδίδωμι - apodídōmi - ap-od-eed'-o-mee - from ἀπό and δίδωμι; to give away, i.e. up, over, back, etc. (in various applications):--deliver (again), give (again), (re-)pay(-ment be made), perform, recompense, render, requite, restore, reward, sell, yield. - Verb - greek
 • G468 ἀνταπόδομα - 468 ἀνταπόδομα - ἈΝΤΑΠΌΔΟΜΑ - - antapódoma - an-tap-od'-om-ah - from ἀνταποδίδωμι; a requital (properly, the thing):--recompense. - Noun Neuter - greek
 • G3406 μισθαποδότης - 3406 μισθαποδότης - ΜΙΣΘΑΠΟΔΌΤΗΣ - - misthapodótēs - mis-thap-od-ot'-ace - from μισθόω and ἀποδίδωμι; a renumerator:--rewarder. - Noun Masculine - greek
 • G467 ἀνταποδίδωμι - 467 ἀνταποδίδωμι - ἈΝΤΑΠΟΔΊΔΩΜΙ - - antapodídōmi - an-tap-od-ee'-do-mee - from ἀντί and ἀποδίδωμι; to requite (good or evil):--recompense, render, repay. - Verb - greek
 • G469 ἀνταπόδοσις - 469 ἀνταπόδοσις - ἈΝΤΑΠΌΔΟΣΙΣ - - antapódosis - an-tap-od'-os-is - from ἀνταποδίδωμι; requital (properly, the act):--reward. - Noun Feminine - greek
Search Google:ἀποδίδωμι

Search:591 -> 591

591


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
591 ~= /591/ numwd: Five Hundred Ninety-one - חמש-מאות תשעים ואחד
 • G1591 ἐκμάσσω - 1591 ἐκμάσσω from ἐκ and the base of μασσάομαι; to knead out, i.e. (by analogy) to wipe dry:--wipe.
 • G2591 Κάρπος - 2591 Κάρπος perhaps for καρπός; Carpus, probably a Christian:--Carpus.
 • G3591 ὄγκος - 3591 ὄγκος probably from the same as ἀγκάλη; a mass (as bending or bulging by its load), i.e. burden (hindrance):--weight.
 • G4591 σημαίνω - 4591 σημαίνω from (a mark; of uncertain derivation); to indicate:--signify.
 • G5591 ψυχικός - 5591 ψυχικός from ψυχή; sensitive, i.e. animate (in distinction on the one hand from πνευματικός, which is the higher or renovated nature; and on the other from φυσικός, which is the lower or bestial nature):--natural, sensual.
 • G591 ἀποδίδωμι - 591 ἀποδίδωμι from ἀπό and δίδωμι; to give away, i.e. up, over, back, etc. (in various applications):--deliver (again), give (again), (re-)pay(-ment be made), perform, recompense, render, requite, restore, reward, sell, yield.
 • H1591 גְּנֵבָה - 1591 גְּנֵבָה from גָּנַב; stealing, i.e. (concretely) something stolen; theft.
 • H2591 חִנְטָא - 2591 חִנְטָא (Aramaic) corresponding to חִטָּה; wheat; wheat.
 • H3591 כִּידוֹן - 3591 כִּידוֹן from the same as כִּיד; (perhaps smaller than חֲנִיתlemma חֲניִת second vowel, corrected to חֲנִית); properly, something to strike with, i.e. a dart; lance, shield, spear, target.
 • H4591 מָעַט - 4591 מָעַט a primitive root; properly, to pare off, i.e. lessen; intransitively, to be (or causatively, to make) small or few (or figuratively, ineffective); suffer to decrease, diminish, (be, [idiom] borrow a, give, make) few (in number, -ness), gather least (little), be (seem) little, ([idiom] give the) less, be minished, bring to nothing.
 • גְּנֵבָה - גְּנֵבָה - H1591 1591 - ghen-ay-baw' - gᵉnêbâh - from H1589 (גָּנַב); - stealing, i.e. (concretely) something stolen - theft.
 • חִנְטָא - חִנְטָא - H2591 2591 - khint-taw' - chinṭâʼ - (Aramaic) corresponding to H2406 (חִטָּה); - wheat - wheat.
 • כִּידוֹן - כִּידוֹן - H3591 3591 - kee-dohn' - kîydôwn - from the same as H3589 (כִּיד); (perhaps smaller than H2595 (חֲנִית)lemma חֲניִת second vowel, corrected to חֲנִית) - properly, something to strike with, i.e. a dart - lance, shield, spear, target.
 • מָעַט - מָעַט - H4591 4591 - maw-at' - mâʻaṭ - a primitive root; - properly, to pare off, i.e. lessen; intransitively, to be (or causatively, to make) small or few (or figuratively, ineffective) - suffer to decrease, diminish, (be, [idiom] borrow a, give, make) few (in number, -ness), gather least (little), be (seem) little, ([idiom] give the) less, be minished, bring to nothing.
 • סַעַר - סַעַר - H5591 5591 - sah'-ar - çaʻar - or (feminine) סְעָרָה; from H5590 (סָעַר); - a hurricane - storm(-y), tempest, whirlwind.
 • אֳנִיָּה - אֳנִיָּה - H591 591 - on-ee-yaw' - ʼŏnîyâh - feminine of H590 (אֳנִי); - a ship - ship(-men).
 • עַכּוֹ - עַכּוֹ - H5910 5910 - ak-ko' - ʻAkkôw - apparently from an unused root meaning to hem in; - Akko (from its situation on a bay) - Accho.
 • עָכוֹר - עָכוֹר - H5911 5911 - aw-kore' - ʻÂkôwr - from H5916 (עָכַר); troubled; - Akor, the name of a place in Palestine - Achor.
 • עָכָן - עָכָן - H5912 5912 - aw-kawn' - ʻÂkân - from an unused root meaning to trouble; troublesome; - Akan, an Israelite - Achan. Compare H5917 (עָכָר).
 • עָכַס - עָכַס - H5913 5913 - aw-kas' - ʻâkaç - a primitive root; properly, to tie, specifically, with fetters; but used only as denominative from H5914 (עֶכֶס); - to put on anklets - make a tinkling ornament.
Search Google:591🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.062750 seconds