5305 -ὕστερον -husteron -hoos'-ter-on
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 5305
orig_word - ὕστερον
word_orig - neuter of (5306) as adverb
translit - husteron
tdnt - 8:592,1240
phonetic - hoos'-ter-on
part_of_speech - Noun Neuter
st_def - neuter of «5306» as adverb; more lately, i.e. eventually:--afterward, (at the) last (of all).
IPD_def -
 1. latter, later, coming after, the second
 2. afterward, after this, later, lastly

English - afterward, (at the) last (of all
letter - h
data - {"def":{"short":"more lately, i.e., eventually","long":["latter, later, coming after, the second","afterward, after this, later, lastly"]},"deriv":"neuter of G5306 as adverb","pronun":{"ipa":"ˈhy.stɛ.ron","ipa_mod":"ˈju.ste̞.rown","sbl":"hysteron","dic":"HOO-steh-rone","dic_mod":"YOO-stay-rone"},"see":["G5306"]}
usages - afterward, (at the) last (of all)
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
afterward, (at the) last (of all
* Denotes Required.

Strong Greek:5305

strongscsv:ὕστερον
σ τ ε ρ ο ν
hy
[" h "]
[" h "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
n
[" n "]
[" n "]
#8021;#963;#964;#949;#961;#959;#957;
u+1f55u+03c3u+03c4u+03b5u+03c1u+03bfu+03bd

strongscsvCAPS:ὕστερον
Σ Τ Ε Ρ Ο Ν
hy
[" h "]
[" h "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
n
[" n "]
[" n "]
#8029;#931;#932;#917;#929;#927;#925;
u+1f5du+03a3u+03a4u+0395u+03a1u+039fu+039d

phpBible_greek_lexicon_lemma:ὕστερον
σ τ ε ρ ο ν
hy
[" h "]
[" h "]
s
[" s "]
[" s "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
n
[" n "]
[" n "]
#8021;#963;#964;#949;#961;#959;#957;
u+1f55u+03c3u+03c4u+03b5u+03c1u+03bfu+03bd

Search:ὕστερον -> ὝΣΤΕΡΟΝ

ὕστερον


 1. [ὕ]
  [ὕ] [" h "] hy ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) -
 2. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 3. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 4. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 6. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
ὕστερον ~= /hysteron/
 • ὝΣΤΕΡΟΝ G5305 ὕστερον - 5305 ὕστερον - hýsteron - hoos'-ter-on - neuter of ὕστερος as adverb; more lately, i.e. eventually:--afterward, (at the) last (of all). - Noun Neuter - greek
 • ὕστερον - ὝΣΤΕΡΟΝ - G5305 5305 - afterward, (at the) last (of all) - {"def":{"short":"more lately, i.e., eventually","long":["latter, later, coming after, the second","afterward, after this, later, lastly"]},"deriv":"neuter of G5306 as adverb","pronun":{"ipa":"ˈhy.stɛ.ron","ipa_mod":"ˈju.ste̞.rown","sbl":"hysteron","dic":"HOO-steh-rone","dic_mod":"YOO-stay-rone"},"see":["G5306"]}
 • ὕστερον - ὝΣΤΕΡΟΝ - G5305 5305 - neuter of (5306) as adverb - husteron - hoos'-ter-on - Noun Neuter - neuter of «5306» as adverb; more lately, i.e. eventually:--afterward, (at the) last (of all). -
  1. latter, later, coming after, the second
  2. afterward, after this, later, lastly
  - - afterward, (at the) last (of all) - {"def":{"short":"more lately, i.e., eventually","long":["latter, later, coming after, the second","afterward, after this, later, lastly"]},"deriv":"neuter of G5306 as adverb","pronun":{"ipa":"ˈhy.stɛ.ron","ipa_mod":"ˈju.ste̞.rown","sbl":"hysteron","dic":"HOO-steh-rone","dic_mod":"YOO-stay-rone"},"see":["G5306"]}
Search Google:ὕστερον

Search:5305 -> 5305

5305


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
5305 ~= /5305/ numwd: Five Thousand Three Hundred Five - חמישה אלפים שלוש-מאות וחמישה
 • G5305 ὕστερον - 5305 ὕστερον neuter of ὕστερος as adverb; more lately, i.e. eventually:--afterward, (at the) last (of all).
 • H5305 נָפִישׁ - 5305 נָפִישׁ from נָפַשׁ; refreshed; Naphish, a son of Ishmael, and his posterity; Naphish.
 • נָפִישׁ - נָפִישׁ - H5305 5305 - naw-feesh' - Nâphîysh - from H5314 (נָפַשׁ); refreshed; - Naphish, a son of Ishmael, and his posterity - Naphish.
Search Google:5305Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.062040 seconds