4605 -Σιδών -Sidon -sid-one'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Links Menu

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 4605
orig_word - Σιδών
word_orig - of Hebrew origin (06721)
translit - Sidon
tdnt - None
phonetic - sid-one'
part_of_speech - Noun Location
st_def - of Hebrew origin («06721»); Sidon (i.e. Tsidon), a place in Palestine:--Sidon.
IPD_def - Sidon or Zidon = "hunting"
 1. an ancient and wealthy city of Phoenicia, on the east coast of the Mediterranean Sea, less than 20 miles (30 km) north of Tyre

English -
letter - s
data - {"def":{"lit":"hunting","short":"Sidon (i.e., Tsidon), a place in Palestine","long":["an ancient and wealthy city of Phoenicia, on the east coast of the Mediterranean Sea, less than 20 miles (30 km) north of Tyre"]},"deriv":"of Hebrew origin (H6721)","pronun":{"ipa":"siˈðon","ipa_mod":"siˈðown","sbl":"sidōn","dic":"see-THONE","dic_mod":"see-THONE"},"see":["H6721"]}
usages - Sidon
Strong's Search

Greek number:
Hebrew number:
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
Sidon ~of Hebrew origin (06721)
* Denotes Required.

Strong Greek:4605

strongscsv:Σιδών
Σ ι δ ν
s
[" s "]
[" s "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
d
[" d h "]
[" d "]
on
[" n "]
[" n "]
#931;#953;#948;#8061;#957;
u+03a3u+03b9u+03b4u+1f7du+03bd

strongscsvCAPS:Σιδών
Σ Ι Δ Ν
s
[" s "]
[" s "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
d
[" d h "]
[" d "]
on
[" n "]
[" n "]
#931;#921;#916;#8187;#925;
u+03a3u+0399u+0394u+1ffbu+039d

strongs_greek_lemma:Σιδών
Σ ι δ ώ ν
s
[" s "]
[" s "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
d
[" d h "]
[" d "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
n
[" n "]
[" n "]
#931;#953;#948;#974;#957;
u+03a3u+03b9u+03b4u+03ceu+03bd

phpBible_greek_lexicon_lemma:Σιδών
Σ ι δ ώ ν
s
[" s "]
[" s "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
d
[" d h "]
[" d "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
n
[" n "]
[" n "]
#931;#953;#948;#974;#957;
u+03a3u+03b9u+03b4u+03ceu+03bd

Search:Σιδών -> ΣΙΔΏΝ

Σιδών


 1. [Σ]
  [Σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 4. [ώ]
  [ώ] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
Σιδών ~= /sidon/
 • Σιδών - ΣΙΔΏΝ - G4605 4605 - Sidon - {"def":{"lit":"hunting","short":"Sidon (i.e., Tsidon), a place in Palestine","long":["an ancient and wealthy city of Phoenicia, on the east coast of the Mediterranean Sea, less than 20 miles (30 km) north of Tyre"]},"deriv":"of Hebrew origin (H6721)","pronun":{"ipa":"siˈðon","ipa_mod":"siˈðown","sbl":"sidōn","dic":"see-THONE","dic_mod":"see-THONE"},"see":["H6721"]}
 • Σιδώνιος - ΣΙΔΏΝΙΟΣ - G4606 4606 - of Sidon - {"def":{"short":"a Sidonian, i.e., inhabitant of Sidon","long":["an inhabitant of Sidon, a Sidonian"]},"deriv":"from G4605","pronun":{"ipa":"siˈðo.ni.os","ipa_mod":"siˈðow.ni.ows","sbl":"sidōnios","dic":"see-THOH-nee-ose","dic_mod":"see-THOH-nee-ose"},"see":["G4605"]}
 • Σιδών - ΣΙΔΏΝ - G4605 4605 - of Hebrew origin (06721) - Sidon - sid-one' - Noun Location - of Hebrew origin («06721»); Sidon (i.e. Tsidon), a place in Palestine:--Sidon. - Sidon or Zidon = "hunting"
  1. an ancient and wealthy city of Phoenicia, on the east coast of the Mediterranean Sea, less than 20 miles (30 km) north of Tyre
  - - Sidon - {"def":{"lit":"hunting","short":"Sidon (i.e., Tsidon), a place in Palestine","long":["an ancient and wealthy city of Phoenicia, on the east coast of the Mediterranean Sea, less than 20 miles (30 km) north of Tyre"]},"deriv":"of Hebrew origin (H6721)","pronun":{"ipa":"siˈðon","ipa_mod":"siˈðown","sbl":"sidōn","dic":"see-THONE","dic_mod":"see-THONE"},"see":["H6721"]}
 • Σιδώνιος - ΣΙΔΏΝΙΟΣ - G4606 4606 - from (4605) - Sidonios - sid-o'-nee-os - Adjective - from «4605»; a Sidonian, i.e. inhabitant of Sidon:--of Sidon. -
  1. an inhabitant of Sidon, a Sidonian
  - - of Sidon - {"def":{"short":"a Sidonian, i.e., inhabitant of Sidon","long":["an inhabitant of Sidon, a Sidonian"]},"deriv":"from G4605","pronun":{"ipa":"siˈðo.ni.os","ipa_mod":"siˈðow.ni.ows","sbl":"sidōnios","dic":"see-THOH-nee-ose","dic_mod":"see-THOH-nee-ose"},"see":["G4605"]}
Search Google:Σιδών

Search:Σιδών -> ΣΙΔΏΝ

Σιδών


 1. [Σ]
  [Σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 4. [ώ]
  [ώ] ώ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
Σιδών ~= /sidon/
 • ΣΙΔΏΝ G4605 Σιδών - 4605 Σιδών - Sidṓn - sid-one' - of Hebrew origin (צִידוֹן); Sidon (i.e. Tsidon), a place in Palestine:--Sidon. - Noun Location - greek
 • ΣΙΔΏΝΙΟΣ G4606 Σιδώνιος - 4606 Σιδώνιος - Sidṓnios - sid-o'-nee-os - from Σιδών; a Sidonian, i.e. inhabitant of Sidon:--of Sidon. - Adjective - greek
 • G4606 Σιδώνιος - 4606 Σιδώνιος - ΣΙΔΏΝΙΟΣ - - Sidṓnios - sid-o'-nee-os - from Σιδών; a Sidonian, i.e. inhabitant of Sidon:--of Sidon. - Adjective - greek
Search Google:Σιδών

Search:4605 -> 4605

4605


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
4605 ~= /4605/ numwd: Four Thousand Six Hundred Five - ארבעה אלפים שש-מאות וחמישה
 • G4605 Σιδών - 4605 Σιδών of Hebrew origin (צִידוֹן); Sidon (i.e. Tsidon), a place in Palestine:--Sidon.
 • H4605 מַעַל - 4605 מַעַל from עָלָה; properly, the upper part, used only adverbially with prefix upward, above, overhead, from the top, etc.; above, exceeding(-ly), forward, on ([idiom] very) high, over, up(-on, -ward), very.
 • מַעַל - מַעַל - H4605 4605 - mah'al - maʻal - from H5927 (עָלָה); - properly, the upper part, used only adverbially with prefix upward, above, overhead, from the top, etc. - above, exceeding(-ly), forward, on ([idiom] very) high, over, up(-on, -ward), very.
Search Google:4605

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!

Web-Ministry Site Tree


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Simple Rules for this Site!


  Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7


Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Web-Ministry Created this page in 0.074849 seconds