2046 -ἐρέω -ereo -er-eh'-o
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 2046
orig_word - ἐρέω
word_orig - probably a fuller form of (4483), an alternate for (2036) in cert. tenses
translit - ereo
tdnt - None
phonetic - er-eh'-o
part_of_speech - Verb
st_def - probably a fuller form of «4483»; an alternate for «2036» in certain tenses; to utter, i.e. speak or say:--call, say, speak (of), tell.
IPD_def -
 1. to utter, speak, say

English - call, say, speak (of), tell
letter - e
data - {"def":{"short":"an alternate for G2036 in certain tenses; to utter, i.e., speak or say","long":["to utter, speak, say"]},"deriv":"probably a fuller form of G4483","pronun":{"ipa":"ɛˈrɛ.o","ipa_mod":"e̞ˈre̞.ow","sbl":"ereō","dic":"eh-REH-oh","dic_mod":"ay-RAY-oh"},"see":["G2036","G4483"]}
usages - call, say, speak (of), tell
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
call, say, speak (of), tell
* Denotes Required.

Strong Greek:2046

strongscsv:ἐρέω
ρ ω
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
eo
[" o a h "]
[" o h "]
#7952;#961;#8051;#969;
u+1f10u+03c1u+1f73u+03c9

strongscsvCAPS:ἐρέω
Ρ Ω
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
eo
[" o a h "]
[" o h "]
#7960;#929;#8137;#937;
u+1f18u+03a1u+1fc9u+03a9

strongs_greek_lemma:ἐρέω
ρ έ ω
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7952;#961;#941;#969;
u+1f10u+03c1u+03adu+03c9

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἐρέω
ρ έ ω
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7952;#961;#941;#969;
u+1f10u+03c1u+03adu+03c9

Search:ἐρέω -> ἘΡΈΩ

ἐρέω


 1. [ἐ]
  [ἐ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 2. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 3. [έ]
  [έ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἐρέω ~= /ereo/
 • ἐρέω - ἘΡΈΩ - G2046 2046 - call, say, speak (of), tell - {"def":{"short":"an alternate for G2036 in certain tenses; to utter, i.e., speak or say","long":["to utter, speak, say"]},"deriv":"probably a fuller form of G4483","pronun":{"ipa":"ɛˈrɛ.o","ipa_mod":"e̞ˈre̞.ow","sbl":"ereō","dic":"eh-REH-oh","dic_mod":"ay-RAY-oh"},"see":["G2036","G4483"]}
 • ἐρέω - ἘΡΈΩ - G2046 2046 - probably a fuller form of (4483), an alternate for (2036) in cert. tenses - ereo - er-eh'-o - Verb - probably a fuller form of «4483»; an alternate for «2036» in certain tenses; to utter, i.e. speak or say:--call, say, speak (of), tell. -
  1. to utter, speak, say
  - to utter, speak, say - call, say, speak (of), tell - {"def":{"short":"an alternate for G2036 in certain tenses; to utter, i.e., speak or say","long":["to utter, speak, say"]},"deriv":"probably a fuller form of G4483","pronun":{"ipa":"ɛˈrɛ.o","ipa_mod":"e̞ˈre̞.ow","sbl":"ereō","dic":"eh-REH-oh","dic_mod":"ay-RAY-oh"},"see":["G2036","G4483"]}
Search Google:ἐρέω

Search:ἐρέω -> ἘΡΈΩ

ἐρέω


 1. [ἐ]
  [ἐ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 2. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 3. [έ]
  [έ] έ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἐρέω ~= /ereo/
 • ἘΡΈΩ G2046 ἐρέω - 2046 ἐρέω - eréō - er-eh'-o - probably a fuller form of ῥέω; an alternate for ἔπω in certain tenses; to utter, i.e. speak or say:--call, say, speak (of), tell. - Verb - greek
 • G4343 προσκαρτέρησις - 4343 προσκαρτέρησις - ΠΡΟΣΚΑΡΤΈΡΗΣΙΣ - - proskartérēsis - pros-kar-ter'-ay-sis - from προσκαρτερέω; persistancy:--perseverance. - Noun Feminine - greek
 • G4277 προέπω - 4277 προέπω - ΠΡΟΈΠΩ - - proépō - pro-ep'-o - from πρό and ἔπω; to say already, to predict:--forewarn, say (speak, tell) before. Compare προερέω. - - greek
 • G2045 ἐρευνάω - 2045 ἐρευνάω - ἘΡΕΥΝΆΩ - - ereunáō - er-yoo-nah'-o - apparently from ἐρέω (through the idea of inquiry); to seek, i.e. (figuratively) to investigate:--search. - Verb - greek
 • G2036 ἔπω - 2036 ἔπω - ἜΠΩ - - épō - ep'-o - a primary verb (used only in the definite past tense, the others being borrowed from ἐρέω, ῥέω, and φημί); to speak or say (by word or writing):--answer, bid, bring word, call, command, grant, say (on), speak, tell. Compare λέγω. - - greek
 • G5303 ὑστέρημα - 5303 ὑστέρημα - ὙΣΤΈΡΗΜΑ - - hystérēma - hoos-ter'-ay-mah - from ὑστερέω; a deficit; specially, poverty:--that which is behind, (that which was) lack(-ing), penury, want. - Noun Neuter - greek
Search Google:ἐρέω

Search:2046 -> 2046

2046


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
2046 ~= /2046/ numwd: Two Thousand Forty-six - שניים אלפים ארבעים ושישה
 • G2046 ἐρέω - 2046 ἐρέω probably a fuller form of ῥέω; an alternate for ἔπω in certain tenses; to utter, i.e. speak or say:--call, say, speak (of), tell.
 • H2046 הִתּוּךְ - 2046 הִתּוּךְ from נָתַךְ; a melting; is melted.
 • הִתּוּךְ - הִתּוּךְ - H2046 2046 - hit-took' - hittûwk - from H5413 (נָתַךְ); - a melting - is melted.
Search Google:2046Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.070798 seconds