1732 -ἔνδειξις -endeixis -en'-dike-sis
Strong's Greek Online Dictionary Project

Links Menu

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 1732
orig_word - ἔνδειξις
word_orig - from (1731)
translit - endeixis
tdnt - None
phonetic - en'-dike-sis
part_of_speech - Noun Feminine
st_def - from «1731»; indication (abstractly):--declare, evident token, proof.
IPD_def -
 1. demonstration, proof
  1. manifestation made by act
  2. sign, evidence

English -
letter - e
data - {"def":{"short":"indication (abstractly)","long":["demonstration, proof",["manifestation made by act","sign, evidence"]]},"deriv":"from G1731","pronun":{"ipa":"ˈɛn.ði.k͡sis","ipa_mod":"ˈe̞n̪.ði.k͡sis","sbl":"endeixis","dic":"EN-thee-ksees","dic_mod":"ANE-thee-ksees"},"see":["G1731"]}
usages - declare, evident token, proof
Strong's Search

Greek number:
Hebrew number:
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
declare, evident token, proof ~from (1731)
* Denotes Required.

Strong Greek:1732

strongscsv:ἔνδειξις
ν δ ε ι ξ ι ς
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
n
[" n "]
[" n "]
d
[" d h "]
[" d "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
x
[" x "]
[" x "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
s
[" s "]
[" s "]
#7956;#957;#948;#949;#953;#958;#953;#962;
u+1f14u+03bdu+03b4u+03b5u+03b9u+03beu+03b9u+03c2

strongscsvCAPS:ἔνδειξις
Ν Δ Ε Ι Ξ Ι Σ
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
n
[" n "]
[" n "]
d
[" d h "]
[" d "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
x
[" x "]
[" x "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
s
[" s "]
[" s "]
#7964;#925;#916;#917;#921;#926;#921;#931;
u+1f1cu+039du+0394u+0395u+0399u+039eu+0399u+03a3

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἔνδειξις
ν δ ε ι ξ ι ς
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
n
[" n "]
[" n "]
d
[" d h "]
[" d "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
x
[" x "]
[" x "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
s
[" s "]
[" s "]
#7956;#957;#948;#949;#953;#958;#953;#962;
u+1f14u+03bdu+03b4u+03b5u+03b9u+03beu+03b9u+03c2

Search:ἔνδειξις -> ἜΝΔΕΙΞΙΣ

ἔνδειξις


 1. [ἔ]
  [ἔ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 2. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 3. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 4. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 6. [ξ]
  [ξ] [" x "] x /x/ gothic csampi 𐍊 (𐍊) - ξ Ξ /x/ grk: ξ (ξ) -
 7. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 8. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
ἔνδειξις ~= /endeixis/
 • ἜΝΔΕΙΞΙΣ G1732 ἔνδειξις - 1732 ἔνδειξις - éndeixis - en'-dike-sis - from ἐνδείκνυμι; indication (abstractly):--declare, evident token, proof. - Noun Feminine - greek
 • ἔνδειξις - ἜΝΔΕΙΞΙΣ - G1732 1732 - declare, evident token, proof - {"def":{"short":"indication (abstractly)","long":["demonstration, proof",["manifestation made by act","sign, evidence"]]},"deriv":"from G1731","pronun":{"ipa":"ˈɛn.ði.k͡sis","ipa_mod":"ˈe̞n̪.ði.k͡sis","sbl":"endeixis","dic":"EN-thee-ksees","dic_mod":"ANE-thee-ksees"},"see":["G1731"]}
 • ἔνδειξις - ἜΝΔΕΙΞΙΣ - G1732 1732 - from (1731) - endeixis - en'-dike-sis - Noun Feminine - from «1731»; indication (abstractly):--declare, evident token, proof. -
  1. demonstration, proof
   1. manifestation made by act
   2. sign, evidence
  - - declare, evident token, proof - {"def":{"short":"indication (abstractly)","long":["demonstration, proof",["manifestation made by act","sign, evidence"]]},"deriv":"from G1731","pronun":{"ipa":"ˈɛn.ði.k͡sis","ipa_mod":"ˈe̞n̪.ði.k͡sis","sbl":"endeixis","dic":"EN-thee-ksees","dic_mod":"ANE-thee-ksees"},"see":["G1731"]}
Search Google:ἔνδειξις

Search:1732 -> 1732

1732


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
1732 ~= /1732/ numwd: One Thousand Seven Hundred Thirty-two - אחד אלפים שבע-מאות שלושים ושניים
 • Redemptorist - n. - One of the Congregation of the Most Holy Redeemer, founded in Naples in 1732 by St. Alphonsus Maria de Liquori. It was introduced onto the United States in 1832 at Detroit. The Fathers of the Congregation devote themselves to preaching to the neglected, esp. in missions and retreats, and are forbidden by their rule to engage in the instruction of youth.
 • G1732 ἔνδειξις - 1732 ἔνδειξις from ἐνδείκνυμι; indication (abstractly):--declare, evident token, proof.
 • H1732 דָּוִד - 1732 דָּוִד rarely (fully); דָּוִיד; from the same as דּוֹד; loving; David, the youngest son of Jesse; David.
 • דָּוִד - דָּוִד - H1732 1732 - daw-veed' - Dâvid - rarely (fully); דָּוִיד; from the same as H1730 (דּוֹד); loving; - David, the youngest son of Jesse - David.
Search Google:1732

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!

Web-Ministry Site Tree


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Simple Rules for this Site!


  Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7


Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Web-Ministry Created this page in 0.074043 seconds