1498 -εἴην -eien -i'-ane
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 1498
orig_word - εἴην
word_orig - optative (i.e. English subjunctive) present of (1510) (including the other person)
translit - eien
tdnt - None
phonetic - i'-ane
part_of_speech - Verb
st_def - optative (i.e. English subjunctive) present of «1510» (including the other person); might (could, would, or should) be:--mean, + perish, should be, was, were.
IPD_def -
 1. to be, to exist, to happen, to be present

English - mean, + perish, should be, was, were
letter - i
data - {"def":{"short":"might (could, would, or should) be","long":["to be, to exist, to happen, to be present"]},"deriv":"optative (i.e. English subjunctive) present of G1510 (including the other person)","pronun":{"ipa":"ˈi.en","ipa_mod":"ˈi.e̞n","sbl":"eiēn","dic":"EE-ane","dic_mod":"EE-ane"},"see":["G1510"]}
usages - mean, + perish, should be, was, were
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
mean, + perish, should be, was, were
* Denotes Required.

Strong Greek:1498

strongscsv:εἴην
ε η ν
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
e
[" a h "]
[" a h "]
n
[" n "]
[" n "]
#949;#7988;#951;#957;
u+03b5u+1f34u+03b7u+03bd

strongscsvCAPS:εἴην
Ε Η Ν
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
e
[" a h "]
[" a h "]
n
[" n "]
[" n "]
#917;#7996;#919;#925;
u+0395u+1f3cu+0397u+039d

phpBible_greek_lexicon_lemma:εἴην
ε η ν
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
e
[" a h "]
[" a h "]
n
[" n "]
[" n "]
#949;#7988;#951;#957;
u+03b5u+1f34u+03b7u+03bd

Search:εἴην -> ΕἼΗΝ

εἴην


 1. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 2. [ἴ]
  [ἴ] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [η]
  [η] [" a h "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
εἴην ~= /eien/
 • ΕἼΗΝ G1498 εἴην - 1498 εἴην - eíēn - i'-ane - optative (i.e. English subjunctive) present of εἰμί (including the other person); might (could, would, or should) be:--mean, + perish, should be, was, were. - Verb - greek
 • G1510 εἰμί - 1510 εἰμί - ΕἸΜΊ - - eimí - i-mee' - the first person singular present indicative; a prolonged form of a primary and defective verb; I exist (used only when emphatic):--am, have been, X it is I, was. See also εἶ, εἴην, εἶναι, εἰσί, ἦν, ἔσομαι, ἐσμέν, ἐστέ, ἐστί, κέρδος, ἴσθι, ὦ. - Verb - greek
 • εἴην - ΕἼΗΝ - G1498 1498 - mean, + perish, should be, was, were - {"def":{"short":"might (could, would, or should) be","long":["to be, to exist, to happen, to be present"]},"deriv":"optative (i.e. English subjunctive) present of G1510 (including the other person)","pronun":{"ipa":"ˈi.en","ipa_mod":"ˈi.e̞n","sbl":"eiēn","dic":"EE-ane","dic_mod":"EE-ane"},"see":["G1510"]}
 • εἴην - ΕἼΗΝ - G1498 1498 - optative (i.e. English subjunctive) present of (1510) (including the other person) - eien - i'-ane - Verb - optative (i.e. English subjunctive) present of «1510» (including the other person); might (could, would, or should) be:--mean, + perish, should be, was, were. -
  1. to be, to exist, to happen, to be present
  - - mean, + perish, should be, was, were - {"def":{"short":"might (could, would, or should) be","long":["to be, to exist, to happen, to be present"]},"deriv":"optative (i.e. English subjunctive) present of G1510 (including the other person)","pronun":{"ipa":"ˈi.en","ipa_mod":"ˈi.e̞n","sbl":"eiēn","dic":"EE-ane","dic_mod":"EE-ane"},"see":["G1510"]}
Search Google:εἴην

Search:1498 -> 1498

1498


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
1498 ~= /1498/ numwd: One Thousand Four Hundred Ninety-eight - אחד אלפים ארבע-מאות תשעים ושמונה
 • G1498 εἴην - 1498 εἴην optative (i.e. English subjunctive) present of εἰμί (including the other person); might (could, would, or should) be:--mean, + perish, should be, was, were.
 • H1498 גָּזֵל - 1498 גָּזֵל from גָּזַל; robbery, or (concretely) plunder; robbery, thing taken away by violence.
 • גָּזֵל - גָּזֵל - H1498 1498 - gaw-zale' - gâzêl - from H1497 (גָּזַל); - robbery, or (concretely) plunder - robbery, thing taken away by violence.
Search Google:1498🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.036632 seconds