6430 -פְּלִשְׁתִּי -Plishtiy -pel-ish-tee'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Links Menu

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 6430
orig_word - פְּלִשְׁתִּי
word_orig - patrial from (06429)
translit - Plishtiy
tdnt - None
phonetic - pel-ish-tee'
part_of_speech - Adjective
st_def - patrial from «06429»; a Pelishtite or inhabitant of Pelesheth:--Philistine.
IPD_def - Philistine = "immigrants"
 1. an inhabitant of Philistia; descendants of Mizraim who immigrated from Caphtor (Crete?) to the western seacoast of Canaan

English -
letter - p
data - {"def":{"lit":"immigrants","short":"a Pelishtite or inhabitant of Pelesheth","long":["an inhabitant of Philistia; descendants of Mizraim who immigrated from Caphtor (Crete?) to the western seacoast of Canaan"]},"deriv":"patrial from H6429","pronun":{"ipa":"pɛ̆.lɪʃˈt̪ɪi̯","ipa_mod":"pɛ̆.liʃˈtiː","sbl":"pĕlištî","dic":"peh-lish-TEE","dic_mod":"peh-leesh-TEE"}}
usages - Philistine
Strong's Search

Greek number:
Hebrew number:
Suggest a Better Hebrew Translation to English to appear in the LIT Bible?
Philistine ~patrial from (06429)
* Denotes Required.

Strong Hebrew:6430

strongscsv:פְּלִשְׁתִּי
פ ּ ְ ל ִ ש ׁ ְ ת ּ ִ י
p
[" p "]
[" p "]
el
[" l "]
[" l "]
is
[" s "]
[" s "]
et
[" t "]
[" t "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1508;#1468;#1456;#1500;#1460;#1513;#1473;#1456;#1514;#1468;#1460;#1497;
u+05e4u+05bcu+05b0u+05dcu+05b4u+05e9u+05c1u+05b0u+05eau+05bcu+05b4u+05d9

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:פְּלִשְׁתִּי
פ ּ ְ ל ִ ש ׁ ְ ת ּ ִ י
p
[" p "]
[" p "]
el
[" l "]
[" l "]
is
[" s "]
[" s "]
et
[" t "]
[" t "]
iy
[" y "]
[" y r "]
#1508;#1468;#1456;#1500;#1460;#1513;#1473;#1456;#1514;#1468;#1460;#1497;
u+05e4u+05bcu+05b0u+05dcu+05b4u+05e9u+05c1u+05b0u+05eau+05bcu+05b4u+05d9

Search:פְּלִשְׁתִּי -> פְּלִשְׁתִּי

פְּלִשְׁתִּי


 1. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 5. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 6. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 7. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 8. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 9. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 10. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 11. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 12. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
פְּלִשְׁתִּי ~= /pelisetiy/
 • פְּלִשְׁתִּי H6430 פְּלִשְׁתִּי - 6430 פְּלִשְׁתִּי - Pᵉlishtîy - pel-ish-tee' - patrial from פְּלֶשֶׁת; a Pelishtite or inhabitant of Pelesheth; Philistine. - Adjective - x-pn
 • פְּלִשְׁתִּי - פְּלִשְׁתִּי - H6430 6430 - pel-ish-tee' - Pᵉlishtîy - patrial from H6429 (פְּלֶשֶׁת); - a Pelishtite or inhabitant of Pelesheth - Philistine.
 • פְּלִשְׁתִּי - פְּלִשְׁתִּי - H6430 6430 - Philistine - {"def":{"lit":"immigrants","short":"a Pelishtite or inhabitant of Pelesheth","long":["an inhabitant of Philistia; descendants of Mizraim who immigrated from Caphtor (Crete?) to the western seacoast of Canaan"]},"deriv":"patrial from H6429","pronun":{"ipa":"pɛ̆.lɪʃˈt̪ɪi̯","ipa_mod":"pɛ̆.liʃˈtiː","sbl":"pĕlištî","dic":"peh-lish-TEE","dic_mod":"peh-leesh-TEE"}}
 • פְּלִשְׁתִּי - פְּלִשְׁתִּי - H6430 6430 - patrial from (06429) - Plishtiy - pel-ish-tee' - Adjective - patrial from «06429»; a Pelishtite or inhabitant of Pelesheth:--Philistine. - Philistine = "immigrants"
  1. an inhabitant of Philistia; descendants of Mizraim who immigrated from Caphtor (Crete?) to the western seacoast of Canaan
  - - Philistine - {"def":{"lit":"immigrants","short":"a Pelishtite or inhabitant of Pelesheth","long":["an inhabitant of Philistia; descendants of Mizraim who immigrated from Caphtor (Crete?) to the western seacoast of Canaan"]},"deriv":"patrial from H6429","pronun":{"ipa":"pɛ̆.lɪʃˈt̪ɪi̯","ipa_mod":"pɛ̆.liʃˈtiː","sbl":"pĕlištî","dic":"peh-lish-TEE","dic_mod":"peh-leesh-TEE"}}
Search Google:פְּלִשְׁתִּי

Search:6430 -> 6430

6430


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
6430 ~= /6430/ numwd: Six Thousand Four Hundred Thirty - שישה אלפים ארבע-מאות שלושים
 • H6430 פְּלִשְׁתִּי - 6430 פְּלִשְׁתִּי patrial from פְּלֶשֶׁת; a Pelishtite or inhabitant of Pelesheth; Philistine.
 • פְּלִשְׁתִּי - פְּלִשְׁתִּי - H6430 6430 - pel-ish-tee' - Pᵉlishtîy - patrial from H6429 (פְּלֶשֶׁת); - a Pelishtite or inhabitant of Pelesheth - Philistine.
Search Google:6430

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!

Web-Ministry Site Tree


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Simple Rules for this Site!


  Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7


Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Web-Ministry Created this page in 0.038594 seconds