609 -ἀποκόπτω -apokopto -ap-ok-op'-to
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 609
orig_word - ἀποκόπτω
word_orig - from (575) and (2875)
translit - apokopto
tdnt - 3:852,453
phonetic - ap-ok-op'-to
part_of_speech - Verb
st_def - from «575» and «2875»; to amputate; reflexively (by irony) to mutilate (the privy parts):--cut off. Compare «2699».
IPD_def -
 1. to cut off, amputate

English - cut off
letter - a
data - {"def":{"short":"to amputate; reflexively (by irony) to mutilate (the privy parts)","long":["to cut off, amputate"]},"deriv":"from G0575 and G2875","pronun":{"ipa":"ɑ.poˈko.pto","ipa_mod":"ɑ.powˈkow.ptow","sbl":"apokoptō","dic":"ah-poh-KOH-ptoh","dic_mod":"ah-poh-KOH-ptoh"},"see":["G0575","G2699","G2875"],"comment":"Compare G2699."}
usages - cut off
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
cut off
* Denotes Required.

Strong Greek:609

strongscsv:ἀποκόπτω
π ο κ π τ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
k
[" k c "]
[" k c "]
op
[" p "]
[" p "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#960;#959;#954;#8057;#960;#964;#969;
u+1f00u+03c0u+03bfu+03bau+1f79u+03c0u+03c4u+03c9

strongscsvCAPS:ἀποκόπτω
Π Ο Κ Π Τ Ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
k
[" k c "]
[" k c "]
op
[" p "]
[" p "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7944;#928;#927;#922;#8185;#928;#932;#937;
u+1f08u+03a0u+039fu+039au+1ff9u+03a0u+03a4u+03a9

strongs_greek_lemma:ἀποκόπτω
π ο κ ό π τ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
k
[" k c "]
[" k c "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
p
[" p "]
[" p "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#960;#959;#954;#972;#960;#964;#969;
u+1f00u+03c0u+03bfu+03bau+03ccu+03c0u+03c4u+03c9

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἀποκόπτω
π ο κ ό π τ ω
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
k
[" k c "]
[" k c "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
p
[" p "]
[" p "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
#7936;#960;#959;#954;#972;#960;#964;#969;
u+1f00u+03c0u+03bfu+03bau+03ccu+03c0u+03c4u+03c9

Search:ἀποκόπτω -> ἈΠΟΚΌΠΤΩ

ἀποκόπτω


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 3. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [κ]
  [κ] [" k c "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 5. [ό]
  [ό] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 6. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 7. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 8. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἀποκόπτω ~= /apokopto/
 • ἀποκόπτω - ἈΠΟΚΌΠΤΩ - G609 609 - cut off - {"def":{"short":"to amputate; reflexively (by irony) to mutilate (the privy parts)","long":["to cut off, amputate"]},"deriv":"from G0575 and G2875","pronun":{"ipa":"ɑ.poˈko.pto","ipa_mod":"ɑ.powˈkow.ptow","sbl":"apokoptō","dic":"ah-poh-KOH-ptoh","dic_mod":"ah-poh-KOH-ptoh"},"see":["G0575","G2699","G2875"],"comment":"Compare G2699."}
 • ἀποκόπτω - ἈΠΟΚΌΠΤΩ - G609 609 - from (575) and (2875) - apokopto - ap-ok-op'-to - Verb - from «575» and «2875»; to amputate; reflexively (by irony) to mutilate (the privy parts):--cut off. Compare «2699». -
  1. to cut off, amputate
  - - cut off - {"def":{"short":"to amputate; reflexively (by irony) to mutilate (the privy parts)","long":["to cut off, amputate"]},"deriv":"from G0575 and G2875","pronun":{"ipa":"ɑ.poˈko.pto","ipa_mod":"ɑ.powˈkow.ptow","sbl":"apokoptō","dic":"ah-poh-KOH-ptoh","dic_mod":"ah-poh-KOH-ptoh"},"see":["G0575","G2699","G2875"],"comment":"Compare G2699."}
Search Google:ἀποκόπτω

Search:ἀποκόπτω -> ἈΠΟΚΌΠΤΩ

ἀποκόπτω


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 3. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [κ]
  [κ] [" k c "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 5. [ό]
  [ό] ό o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 6. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 7. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 8. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
ἀποκόπτω ~= /apokopto/
 • ἈΠΟΚΌΠΤΩ G609 ἀποκόπτω - 609 ἀποκόπτω - apokóptō - ap-ok-op'-to - from ἀπό and κόπτω; to amputate; reflexively (by irony) to mutilate (the privy parts):--cut off. Compare κατατομή. - Verb - greek
 • G2699 κατατομή - 2699 κατατομή - ΚΑΤΑΤΟΜΉ - - katatomḗ - kat-at-om-ay' - from a compound of κατά and (to cut); a cutting down (off), i.e. mutilation (ironically):--concision. Compare ἀποκόπτω. - Noun Feminine - greek
Search Google:ἀποκόπτω

Search:609 -> 609

609


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
609 ~= /609/ numwd: Six Hundred Nine - שש-מאות ותשעה
 • G1609 ἐκπτύω - 1609 ἐκπτύω from ἐκ and πτύω; to spit out, i.e. (figuratively) spurn:--reject.
 • G2609 κατάγω - 2609 κατάγω from κατά and ἄγω; to lead down; specially, to moor a vessel:--bring (down, forth), (bring to) land, touch.
 • G3609 οἰκεῖος - 3609 οἰκεῖος from οἶκος; domestic, i.e. (as noun), a relative, adherent:--(those) of the (his own) house(-hold).
 • G4609 Σίλας - 4609 Σίλας contraction for Σιλουανός; Silas, a Christian:--Silas.
 • G5609 ὠόν - 5609 ὠόν apparently a primary word; an "egg":--egg.
 • G609 ἀποκόπτω - 609 ἀποκόπτω from ἀπό and κόπτω; to amputate; reflexively (by irony) to mutilate (the privy parts):--cut off. Compare κατατομή.
 • H1609 גַּעְתָּם - 1609 גַּעְתָּם of uncertain derivation; Gatam, an Edomite; Gatam.
 • H2609 חָנֵס - 2609 חָנֵס of Egyptian derivation; Chanes, a place in Egypt; Hanes.
 • H3609 כִּלְאָב - 3609 כִּלְאָב apparently from כָּלָא and אָב; restraint of (his) father; Kilab, an Israelite; Chileab.
 • H4609 מַעֲלָה - 4609 מַעֲלָה feminine of מַעֲלֶה; elevation, i.e. the act (literally, a journey to a higher place, figuratively, a thought arising), or (concretely) the condition (literally, a step or grademark, figuratively, a superiority of station); specifically a climactic progression (in certain Psalms); things that come up, (high) degree, deal, go up, stair, step, story.
 • גַּעְתָּם - גַּעְתָּם - H1609 1609 - gah-tawm' - Gaʻtâm - of uncertain derivation; - Gatam, an Edomite - Gatam.
 • חָנֵס - חָנֵס - H2609 2609 - khaw-nace' - Chânêç - of Egyptian derivation; - Chanes, a place in Egypt - Hanes.
 • כִּלְאָב - כִּלְאָב - H3609 3609 - kil-awb' - Kilʼâb - apparently from H3607 (כָּלָא) and H1 (אָב); restraint of (his) father; - Kilab, an Israelite - Chileab.
 • מַעֲלָה - מַעֲלָה - H4609 4609 - mah-al-aw' - maʻălâh - feminine of H4608 (מַעֲלֶה); - elevation, i.e. the act (literally, a journey to a higher place, figuratively, a thought arising), or (concretely) the condition (literally, a step or grademark, figuratively, a superiority of station); specifically a climactic progression (in certain Ps - things that come up, (high) degree, deal, go up, stair, step, story.
 • סְפַר - סְפַר - H5609 5609 - sef-ar' - çᵉphar - (Aramaic) from a root corresponding to H5608 (סָפַר); - a book - book, roll.
 • אָסָא - אָסָא - H609 609 - aw-saw' - ʼÂçâʼ - of uncertain derivation; - Asa, the name of a king and of a Levite - Asa.
 • עֹצֶב - עֹצֶב - H6090 6090 - o'-tseb - ʻôtseb - a variation of H6089 (עֶצֶב); - an idol (as fashioned); also pain (bodily or mental) - idol, sorrow, [idiom] wicked.
 • עָצָב - עָצָב - H6091 6091 - aw-tsawb' - ʻâtsâb - from H6087 (עָצַב); - an (idolatrous) image - idol, image.
 • עָצֵב - עָצֵב - H6092 6092 - aw-tsabe' - ʻâtsêb - from H6087 (עָצַב); - a (hired) workman - labour.
 • עִצָּבוֹן - עִצָּבוֹן - H6093 6093 - its-tsaw-bone' - ʻitstsâbôwn - from H6087 (עָצַב); - worrisomeness, i.e. labor or pain - sorrow, toil.
Search Google:609🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.080855 seconds