3798 -ὄψιος -opsios -op'-see-os
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 3798
orig_word - ὄψιος
word_orig - from (3796)
translit - opsios
tdnt - None
phonetic - op'-see-os
part_of_speech - Adjective
st_def - from «3796»; late; feminine (as noun) afternoon (early eve) or nightfall (later eve):--even(-ing, (-tide)).
IPD_def -
 1. late
 2. evening
  1. either from three to six o'clock p.m.
  2. from six o'clock p.m. to the beginning of night

English - even(-ing, -tide
letter - o
data - {"def":{"short":"late; feminine (as noun) afternoon (early eve) or nightfall (later eve)","long":["late","evening",["either from three to six o'clock PM","from six o'clock PM to the beginning of night"]]},"deriv":"from G3796","pronun":{"ipa":"ˈo.p͡si.os","ipa_mod":"ˈow.p͡si.ows","sbl":"opsios","dic":"OH-psee-ose","dic_mod":"OH-psee-ose"},"see":["G3796"]}
usages - even(-ing, -tide)
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
even(-ing, -tide
* Denotes Required.

Strong Greek:3798

strongscsv:ὄψιος
ψ ι ο ς
o
[" o t h "]
[" h o "]
ps
[" p "]
[" p "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#8004;#968;#953;#959;#962;
u+1f44u+03c8u+03b9u+03bfu+03c2

strongscsvCAPS:ὄψιος
Ψ Ι Ο Σ
o
[" o t h "]
[" h o "]
ps
[" p "]
[" p "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#8012;#936;#921;#927;#931;
u+1f4cu+03a8u+0399u+039fu+03a3

phpBible_greek_lexicon_lemma:ὄψιος
ψ ι ο ς
o
[" o t h "]
[" h o "]
ps
[" p "]
[" p "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#8004;#968;#953;#959;#962;
u+1f44u+03c8u+03b9u+03bfu+03c2

Search:ὄψιος -> ὌΨΙΟΣ

ὄψιος


 1. [ὄ]
  [ὄ] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 2. [ψ]
  [ψ] [" p "] [p]
  [p] p p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) - [s]
  [s] s s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) - ps ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) -
 3. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 4. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
ὄψιος ~= /opsios/
 • ὌΨΙΟΣ G3798 ὄψιος - 3798 ὄψιος - ópsios - op'-see-os - from ὀψέ; late; feminine (as noun) afternoon (early eve) or nightfall (later eve):--even(-ing, (-tide)). - Adjective - greek
 • ὄψιος - ὌΨΙΟΣ - G3798 3798 - even(-ing, -tide) - {"def":{"short":"late; feminine (as noun) afternoon (early eve) or nightfall (later eve)","long":["late","evening",["either from three to six o'clock PM","from six o'clock PM to the beginning of night"]]},"deriv":"from G3796","pronun":{"ipa":"ˈo.p͡si.os","ipa_mod":"ˈow.p͡si.ows","sbl":"opsios","dic":"OH-psee-ose","dic_mod":"OH-psee-ose"},"see":["G3796"]}
 • ὄψιος - ὌΨΙΟΣ - G3798 3798 - from (3796) - opsios - op'-see-os - Adjective - from «3796»; late; feminine (as noun) afternoon (early eve) or nightfall (later eve):--even(-ing, (-tide)). -
  1. late
  2. evening
   1. either from three to six o'clock p.m.
   2. from six o'clock p.m. to the beginning of night
  - - even(-ing, -tide) - {"def":{"short":"late; feminine (as noun) afternoon (early eve) or nightfall (later eve)","long":["late","evening",["either from three to six o'clock PM","from six o'clock PM to the beginning of night"]]},"deriv":"from G3796","pronun":{"ipa":"ˈo.p͡si.os","ipa_mod":"ˈow.p͡si.ows","sbl":"opsios","dic":"OH-psee-ose","dic_mod":"OH-psee-ose"},"see":["G3796"]}
Search Google:ὄψιος

Search:3798 -> 3798

3798


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
3798 ~= /3798/ numwd: Three Thousand Seven Hundred Ninety-eight - שלושה אלפים שבע-מאות תשעים ושמונה
 • G3798 ὄψιος - 3798 ὄψιος from ὀψέ; late; feminine (as noun) afternoon (early eve) or nightfall (later eve):--even(-ing, (-tide)).
 • H3798 כִּתְלִישׁ - 3798 כִּתְלִישׁ lemma כְּתִלִישׁ first two vowels, corrected to כִּתְלִישׁ; from כֹּתֶל and אִישׁ; wall of a man; Kithlish, a place in Palestine; Kithlish.
 • כִּתְלִישׁ - כִּתְלִישׁ - H3798 3798 - kith-leesh' - Kithlîysh - from H3796 (כֹּתֶל) and H376 (אִישׁ); wall of a man; - Kithlish, a place in Palestine - Kithlish.
Search Google:3798Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.019858 seconds